Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Futbolcularda oluşan yaralanmalar üzerinde psikolojik faktörlerin etkisi

17. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mart 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

Mekanoreseptörler

Spor Hekimliği. Sensorimotor Sistemin Spor Hekimliğindeki Önemi., Özgürbüz C, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.12-18, 2018