Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1988 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yönetilen Tezler

 • Bağlı veri ortamında uygulama geliştirmek için bir yöntem tasarımı ve lojistik konteyner taşımacılığı için uygulanması

  DİKENELLİ O.

  P.GÖÇEBE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Açık bağlı veri sistemlerinde köken bazlı erişim gerçekleştirimi

  DİKENELLİ O.

  F.TEKBACAK(Öğrenci), Doktora, 2015

 • Anlamsal web üzerinde çoklu etmen tabanlı öneri sistemi

  DİKENELLİ O.

  Z.GÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013

 • Biyolojik sinir yolaklarının kendini-örgütleyen etmenler kullanılarak benzetilmesi

  DİKENELLİ O.

  Ö.GÜRCAN(Öğrenci), Doktora, 2013

 • Dağıtık bağlı verilerde sorgulama yönetimi

  DİKENELLİ O.

  Z.AKAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Anlamsal veb tabanlı çoklu etmen sistemlerinde hedeflerin modellenmesi ve işletilmesi

  DİKENELLİ O.

  T.GÖKMEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Anlamsal veb etmenlerinin ontolojilerle bütünleştirilerek model güdümlü geliştirilmesi için gerekli ortamların gerçekleştirimi

  DİKENELLİ O. , TOPALOĞLU N. Y.

  E.KARABACAKOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Çoklu etmen sistem geliştiriminde yeniden yapılandırma

  DİKENELLİ O.

  A.MURAT(Öğrenci), Doktora, 2009

 • Etmen sistemlerinin sağlamlık ve güvenilirliğinin sağlanması

  DİKENELLİ O.

  İ.ÇAKIRLAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Farklı iş süreçleri için melez bir etmen planlayıcısı

  DİKENELLİ O.

  Ö.ÇETİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Rol tabanlı anlamsal etmenler için bilgitabanı

  DİKENELLİ O.

  H.KIR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Çoklu etmen sistemlerinde rol tabanlı iletişim

  DİKENELLİ O.

  A.BURAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Anlamsal web servisleri ortamında bir aracı etmen tasarımı ve gerçekleştirimi

  DİKENELLİ O.

  Ö.GÜMÜŞ(Öğrenci), Doktora, 2008

 • Anlamsal web ortamında çalışan çok etmenli sistemlerin model güdümlü geliştirilmesi

  DİKENELLİ O.

  G.KARDAŞ(Öğrenci), Doktora, 2008

 • Servis ile etmen entegrasyonu için bir planlama modülü tasarımı ve gerçekleştirimi

  DİKENELLİ O.

  Ö.GÜRCAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007

 • Servis odaklı mimari

  DİKENELLİ O.

  S.ÜSTÜNDAĞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • Çok etmenli organizasyonlarda dinamik ve adaptif yedekleme uygulayarak aksaklığa dayanıklılığın gerçekleştirilmesi

  DİKENELLİ O.

  Ş.BORA(Öğrenci), Doktora, 2006

 • Bir ontoloji eşleştirme aracı

  DİKENELLİ O.

  E.ESER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • Extreme programlama ile nesneye yönelik yazılım geliştirme

  DİKENELLİ O.

  D.ÖKTEM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Gömülü sistemlerin yazılım geliştirme sürecinde uç programlama uygulamaları

  DİKENELLİ O.

  S.KARA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Çevik proje yönetiminde metrik kullanımı

  DİKENELLİ O.

  Ö.ÖZDEMİR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Gerçek zamanlı sistemlerde adaptif iş yükü dağıtımı

  DİKENELLİ O.

  T.AYAV(Öğrenci), Doktora, 2004

 • İnternet ortamında uzaktan kontrol sisteminin incelenmesi ve bir uygulama geliştirilmesi

  DİKENELLİ O.

  M.ŞİMŞİR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003

 • Çoklu-ortam yazılım alanında yeniden kullanım

  DİKENELLİ O.

  S.İNCİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001

 • Yeniden kullanılabilir bileşen kütüphaneleri için nesneye dayalı ve dağıtık bir mimari tasarımı

  DİKENELLİ O.

  M.OSMAN(Öğrenci), Doktora, 2001

 • Decentralized software size estimation tool

  DİKENELLİ O.

  M.GÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999