Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yeni Nesil Yazılım Sistemlerinde Yedekleme Tabanlı Aksaklığa Dayanıklılık

IV.ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU (UYMS’09), Türkiye, 8 - 10 Ekim 2009

Modeling Tools for Platform Specific Design of Multi-Agent Systems

7th German Conference on Multi-Agent System Technologies, Hamburg, Almanya, 9 - 11 Eylül 2009, cilt.5774, ss.202-0 identifier identifier

Replication Based on Role Concept for Multi-Agent Systems

10th International Workshop on Engineering Societies in the Agents World, Utrecht, Hollanda, 18 - 20 Kasım 2009, cilt.5881, ss.165-180 Creative Commons License identifier identifier

Executing Semantic Web Services On A Workflow Based Agent Planner

3rd International Conference on Semantic Computing (ICSC 2009), California, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 16 Eylül 2009, ss.229-236 identifier identifier

Anlamsal Web Ortamında Çalışacak Çok Etmenli Sistemler için bir Referans Mimarisi

2. Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı (UYMK 2008), İzmir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2008, cilt.1, ss.166-176

Towards a broker agent in the semantic services environment

International Workshop on Service-Oriented Computing - Agents, Semantics, and Engineering (SOCASE 2008), Estoril, Portekiz, 12 Mayıs 2008, cilt.5006, ss.31-44 identifier identifier

Etmen Tabanlı Bir Anlamsal Servis Platformu

3. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2007), Ankara, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2007, cilt.1, ss.279-286

An MAS infrastructure for implementing SWSA based semantic services

International Workshop on Service-Oriented Computing - Agents, Semantics, and Engineering (SOCASE 2007), Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri, 14 Mayıs 2007, cilt.4504, ss.118-0 identifier identifier

SUNIT: A unit testing framework for test driven development of multi-agent systems

7th International Workshop on Agent-Oriented Software Engineering, Hakodate, Japonya, 08 Mayıs 2006, cilt.4405, ss.156-0 identifier identifier

Model transformation for model driven development of semantic web enabled multi-agent systems

5th German Conference on Multiagent System Technologies, Leipzig, Almanya, 24 - 26 Eylül 2007, cilt.4687, ss.13-0 identifier identifier

Modeling the interaction between semantic agents and semantic web services using MDA approach

7th International Workshop on Engineering Societies in the Agents World, Dublin, İrlanda, 6 - 08 Eylül 2006, cilt.4457, ss.209-0 identifier

Experience with feedback control mechanisms in self-replicating multi-agent systems

5th International Central and Eastern European Conference on Multi-Agent Systems, Leipzig, Almanya, 25 - 27 Eylül 2007, cilt.4696, ss.133-142 identifier identifier

Engineering an MAS platform for semantic service integration based on the SWSA

OTM Confederated International Conference and Workshop, Vilamoura, Portekiz, 25 - 30 Kasım 2007, cilt.4805, ss.85-0 identifier identifier

A Planner for Implementing Semantic Service Agents based on Semantic Web Services Initiative Architecture

4th European Workshop on Multi-Agent Systems (EUMAS 2006), Lizbon, Portekiz, 14 - 15 Aralık 2006, cilt.223, ss.249-259 identifier

Applying feedback control in adaptive replication mechanisms in fault tolerant multi-agent organizations

2006 International Workshop on Software Engineering for Large-Scale Multi-Agent Systems, SELMAS '06, Co-located with the 28th International Conference on SoftwareEngineering, ICSE 2006, Shanghai, Çin, 20 - 28 Mayıs 2006, ss.5-11 identifier

Anlamsal Web Tabanlı Etmen Sistemlerinin Geliştirilmesinde Model Tabanlı Yaklaşım

1. Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı (UYMK 2006), İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2006, cilt.1, ss.177-183

Metamodeling of Semantic Web Enabled Multiagent Systems

Multiagent Systems and Software Architecture (MASSA) Special Track at Net.ObjectDays 2006, Erfurt, Almanya, 19 Eylül 2006, cilt.1, ss.79-86

Çok Etmenli Yazılım Sistemleri için Yürütülen Modelleme Dili Çalışmaları ve Bunların Anlamsal Web Desteği Perspektifinde Değerlendirilmesi

15th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2006), Muğla, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2006, cilt.1, ss.199-206

Anlamsal Web Servislerinin Bulunması Eşlenmesi ve Dinamik Çağrımı Üzerine Bir Durum Çalışması

2. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu ve Sergisi (UYMS 2005), Ankara, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005, cilt.1, ss.41-49

SEAGENT A Platform for Developing Semantic Web Based Multi Agent Systems

4th International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2005), Utrecht, Hollanda, 25 - 29 Temmuz 2005, cilt.1, ss.1271-1272 identifier

FIPA Uyumlu Yazılım Etmeni Çerçevesi Gerçekleştirimi

1. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 23 Ekim 2003, ss.100-108

FedeRaL A Tool for Federating Reuse Libraries over the Internet

International Conference Advances in Information Systems, 25 - 27 Ekim 2000, cilt.1909, ss.374-383

A Multiagent System For Searching and Retrieving Reusable Software Components

14th Int. Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 1999), Aydın, Türkiye, 18 Ekim 1999, ss.230-237

Bileşen Tabanlı Yeniden Kullanım Ortamlarında Etmen Teknolojisinin Kullanımı

TBD 16. Bilişim Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 01 Eylül 1999, ss.137-144

BLOCKER: A Variable & Multiattribute Declustering for Parallel Database Machines

2nd International Euro-Par Conference, Workshop on Parallel and Distributed Databases, Lyon, Fransa, 26 Ağustos 1996, ss.892-895

Integrity Preserving Parallel Grid Files

10th International Symposium on Computer and Information Sciences, Aydın, Türkiye, 30 Ekim 1995, ss.169-176

A Software Architecture for Large Scale Reuse

10th Int. Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 1995), Aydın, Türkiye, 17 Ekim 1995, cilt.2, ss.517-524

Geniş Ölçekli Tekrar Kullanım İçin Bir Yazılım Mimarisi

TBD 12. Bilişim Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 27 Eylül 1995, ss.287-297

PARMA: A Multiattribute File Structure for Parallel Database Machines

3rd International Parallel Computing Technologies, St. Petersburg, Rusya, 12 Eylül 1995, ss.258-272

A Load Balancing Approach for Parallel Database Machines

3rd Euromicro Workshop on Parallel and Distributed Processing, San Remo, İtalya, 25 Ocak 1995, ss.51-59

Kitap & Kitap Bölümleri

WeDGeM: A Domain-Specific Evaluation Dataset Generator for Multilingual Entity Linking Systems

WISE 2017 - International Conference on Web Information Systems Engineering, 18th International Conference, Puschino, Russia, October 7-11, 2017, Proceedings, Part II, , Editör, Lecture Notes in Computer Science, vol 10570. Springer, Cham, Moskva, 2017

Effect of Enriched Ontology Structures on RDF Embedding-Based Entity Linking

Metadata and Semantic Research, 11th International Conference, MTSR 2017, , Editör, Communications in Computer and Information Science, vol 755. Springer, Cham, 2017

Adaptive Join Operator for Federated Queries over Linked Data Endpoints

Advances in Databases and Information SystemsVolume 9809 of the series Lecture Notes in Computer Science, , Editör, Springer, ss.275-290, 2016

Where Are All the Semantic Web Agents: Establishing Links Between Agent and Linked Data Web Through Environment Abstraction

Agent Environments for Multi Agent Systems IV, Danny Weyns Fabien Michel, Editör, Springer, ss.41-51, 2015 identifier

RatKit: Repeatable Automated Testing Toolkit for Agent-Based Modeling and Simulation

Multi Agent Based Simulation XV, Grimaldo Francisco, Norling Emma , Editör, springer, ss.17-27, 2015 identifier

Knowledge Management in Role Based Agents

Knowledge Management in Role Based Agents, Aldewereld, H; Dignum, V; Picard, G, Editör, ENGINEERING SOCIETIES IN THE AGENTS WORLD X, 2009 identifier identifier

Refactoring in multi agent system development

Multiagent system technologies Lecture notes incomputer science No 5244, Bergmann R,Lindemann G, Kirn S, Pˇechouˇcek M, Editör, Springer, 2008

Goal-Oriented Agent Testing Revisited

Agent-Oriented Software Engineering IX, , Editör, Springer, 2008

Sunit: a unit testing framework for test driven development of multi-agent systems

Agent oriented software engineering VII Lecture notes in computer science No 4405, Padgham L, Zambonelli F., Editör, Springer, 2007