Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

  • Tıbbi Mikrobiyoloji

  • Dahili Tıp Bilimleri

  • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji