Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Temettü Politikaları ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: Seçilmiş Ülkeler İçin Ampirik Bir Analiz

Ekonomik Yaklaşım Dergisi, cilt.29, sa.109, ss.1-24, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Para Politikası Arayışları bağlamında Parasal Aktarım Mekanizması Faiz Kanalının İşleyişi: Türkiye ve Endonezya Ülke Örnekleri

Bülent Ecevit Üniversitesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği yapısal fonlarının yatırım kararları üzerindeki etkisi: AB-25 için SAR Panel Veri Modeli

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt.15, ss.73-84, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enflasyon Hedeflemesi Sürecinde ParaTalebi İstikrarının ARDL ModeliYaklaşımı İle Analizi: Türkiye veEndonezya Örneği

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.10, ss.79-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013)

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİNANSAL KRİZLERİN SİNYAL YAKLAŞIMI İLE ÖNGÖRÜLMESİ: TÜRKİYE, ARJANTİN, TAYLAND VE İNGİLTERE İÇİN BİR ANALİZ

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, ss.47-58, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezi 1989–2005

TİSK Akademi, cilt.2, ss.186-196, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Choice of Exchange Rate Regime Fear of Floating or Fear of Pegging

Yapı Kredi Economic Review, cilt.16, ss.85-97, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YETO'dan Günümüze İzmir'de İktisat Öğretimi (1944-2019)

Üçüncü İktisat Tarihi , İzmir, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019

Artvin Turizminin Ülke ve Bölge İle Mukayeseli Analizi (2001-2018)

Uluslararası Artvin Sempozyumu IAS 2018, Artvin, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018, ss.21

Bornova nın Ekonomik Yapısı Analiz ve Öneriler

1. Bornova Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2014

Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Rekabet Gücünün Karşılaştırmalı Analizi

ERC/METU VI. Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2003

Ege Bölgesi'nin Kalkınmasında Finansal Kurumsallaşma Araç Olabilir mi?

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 10 Eylül 2003, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Bankacılık Sistemi

Ege Üniversitesi, İzmir, 2019

Türk Bankacılık Sistemi

Ege Üniversitesi Yayınları, 2017

Banka ve Bankacılık

Bankacılığın El Kitabı, Nasuh Oğuzhan Altay. vd, Editör, Bankacılık Akademisi, Ankara, 2016

Küresel Finansal Kriz ve Para Politikası Uygulamaları

Para İktisadı Teori ve Politika, Altay N. Oğuzhan, Editör, Palme Yayıncılık, ss.217-246, 2015