Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi

  Oturum Başkanı

  Manisa, Türkiye

 • 2018 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences

  Oturum Başkanı

  Paris, Fransa

Ödüller

 • Mart 2019 Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında en iyi bilimsel araştırma (Sözel sunum)

  II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1