Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

VALIDITY AND RELIABILITY OF THE LEARNING AND PERFORMANCE ORIENTATIONS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES QUESTIONNAIRE: TURKISH SECONDARY SCHOOL STUDENTS

SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION, cilt.35, ss.39-51, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF WORK-RELATED BEHAVIOR AND EXPERIENCE PATTERNS (AVEM) SCALE

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.138-149, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Job Demands and Resources Scale for Physical Education Teachers: Is it valid in Turkish Culture?

Cypriot Journal of Educational Sciences, cilt.14, no.1, ss.29-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Psychometric Properties of Turkish Version of Metacognition Applied to Physical Activities Scale Mapas tr A Study on Early Adolescents

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, ss.55-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Work Related Behaviors and Experience Patterns of Physical Education Teachers

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.581-590, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Adaptation Study of the School Quality Management Culture Survey SQMCS to Turkish

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.83-90, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı Modellerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi-Journal of Research in Education and Teaching, cilt.3, ss.66-74, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu Zekâ Alanları İle Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine İnceleme

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi-Journal of Research in Education and Teaching, cilt.3, ss.17-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi - Pamukkale Journal of Sport Sciences, cilt.4, ss.26-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between Secondary School Students Achievement Goals and Attitudes toward Physical Education Classes

İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, cilt.4, ss.68-79, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Profesyonel Sporcuların Yarışma Yönelimleri Cinsiyet Yaş ve Spor Türü Farklılıkları

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.1-13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.13, ss.92-99, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Takım Birlikteliği Envanteri nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.23-30, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşbirlikli Öğrenme Yöntemi İle Düzenlenmiş Dans Eğitiminin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Gelişimine Etkisi

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.5, ss.178-186, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seyirci Katılım Kararı Ölçeğinin SKKÖ Doğrulayıcı Faktör Analizi

e-Journal of New World Sciences Academy(NEWSA, cilt.4, ss.341-348, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antrenörlük Yeterlilik Ölçeğinin AYÖ Psikometrik Özellikleri Türk Antrenörler Üzerine Bir Çalışma

e-journal of New World Sciences Academy(NWSA, cilt.4, ss.143-153, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

S(Özde) Sporcu Kimliği: Sporcu Öğrencilerde Statik Kimlik Yapısı ve Davranışsal Dinamikler

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, cilt.1, no.1, ss.1469-1470 Creative Commons License

Fiziksel Aktivite İle Bütünleştirilmiş Öğrenme Ortamları: Literatüre Bakış

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, cilt.1, no.1, ss.843-852 Creative Commons License

Eğer tüm mesele bilişsel gelişim ise: Beden eğitimi ve matematiğin buluşması #1

II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 21 Mart 2019, ss.50-51 Creative Commons License

Okula Yabancilaşma: Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Değerlendirilmesi

II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 21 Mart 2019, cilt.1, no.1, ss.1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi: Spor Bilimleri Fakültesi Üzerine Bir İnceleme

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.440-446 Creative Commons License

Öğretmenlik Mesleği ve Alan Seçimi Motivasyonları: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir İnceleme

5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.1-10 Creative Commons License

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Coaching Efficacy A Study on Students of Coaching Education Departments in Turkey

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Rusya, 11 - 14 Eylül 2014

Tükenmişlik ve Mesleki Öz Yeterlik Algısı Arasındaki İlişki Akademik Personel Üzerine Bir İnceleme

YILDIZ Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014

Takım Birlikteliği Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi [Investigating the Psychometric Properties of Group Environment Questionnaire]

12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [12th International Sport Sciences Congress], Denizli, Türkiye, 12 Aralık 2012, ss.1