Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spatial Variability of Sediment Yield in Turkish Basins

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.28, no.4, ss.2057-2063, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Parent Flood Frequency Distribution of Turkish Rivers

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.27, ss.529-535, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

L-MOMENT RATIO MAPS OF ANNUAL PEAK FLOWS IN TURKISH RIVERS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.5958-5964, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

PROBABILITY WEIGHTED MOMENTS AND THEIR EFFECTS ON THE RAINFALL DEPTH-DURATION-FREQUENCY CURVES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.259-269, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Recent Rainfall Trends in the Aegean Region of Turkey

JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY, cilt.16, ss.1873-1885, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nonstationarity in Flood Time Series

JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING, cilt.19, ss.1349-1360, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Simple generalization approach for intensity-duration-frequency relationships

HYDROLOGICAL PROCESSES, cilt.28, ss.1114-1123, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye havzalarında sediment veriminin alansal değişimi

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, cilt.9, ss.963-973, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Occupational Health And Safety In Dam Construction Sites

International Journal Of Modern Engineering Research, cilt.7, ss.57-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temporal Distribution of 24-hour Maximum Rainfall

International Journal of Engineering and Science Invention, cilt.6, ss.6-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maksimum Yağışlar için Süreden Bağımsız Bir Bölgesel Model Yaklaşımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.123-127, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Standart Süreli Yıllık Maksimum Yağışlar İçin Kararlı Frekans Dağılım Modelleri

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.543-551, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Debi-Süreklilik Eğrilerinin Bölgeselleştirilmesi: Gediz Havzası Örneği

10. Ulusal Hidroloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, cilt.1, no.1, ss.437-446

Sediment Yield Map of Turkish Rivers

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Türkiye Batı Havzalarında Yer Alan Akarsularda Sediment Taşınımı

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018, ss.20-24

Comparison of the Homogeneity of the Flow Monitoring Stations in Susurluk Basin

International Conference on Engineering Technology and Innovation, ICETI, 2017, Sarajevo, Bosna-Hersek, 22 - 26 Mart 2017, ss.35

Areal Variability of L-Moment Ratios for Peak Discharges in Turkish Rivers

IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22 - 24 Mart 2017

Outlier detection of extreme value series

Facets of Uncertainty, Statistical Hydrology STAHY’13, Yunanistan, 17 - 19 Ekim 2013, ss.93

L Moment Parametreli GEV Tabanlı Yağış Derinlik Süre Frekansİlişkilerinin İrdelenmesi

VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, Isparta, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2013, cilt.1, ss.250-265

Ege Bölgesi Yıllık Toplam Yağışlarının Analizi

5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2011, cilt.1, ss.189-197