Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Treatment results in aphakic patients with glaucoma following congenital cataract surgery.

International ophthalmology, cilt.39, ss.11-19, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

<i>TGFB1</i> and <i>LAMA1 gene</i> polymorphisms in children with high myopia.

Pakistan journal of medical sciences, cilt.34, ss.463-467, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

CHN1 gene mutation analysis in patients with Duane retraction syndrome

JOURNAL OF AAPOS, cilt.21, ss.472-475, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of convergence and divergence stress on near stereoacuity

INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, cilt.37, ss.165-168, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Strabismus in infants following congenital cataract surgery

GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY, cilt.253, ss.1801-1807, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The impact of prism adaptation test on surgical outcomes in patients with primary exotropia

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY, cilt.98, ss.224-227, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Accuracy and Reliability of Plusoptix S04 in children and juvenile patients

Canadian Journal Of Ophthalmology-Journal Canadien D Ophtalmologie, cilt.46, ss.153-157, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Factors influencing stereoacuity in refractive accommodative esotropia

CANADIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY-JOURNAL CANADIEN D OPHTALMOLOGIE, cilt.42, ss.600-604, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Orbital cellulitis after strabismus surgery

JOURNAL OF AAPOS, cilt.9, ss.602-603, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of outcomes of viscocanalostomy and phacoviscocanalostomy

CANADIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY-JOURNAL CANADIEN D OPHTALMOLOGIE, cilt.38, ss.580-586, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Deep sclerectomy with a nonabsorbable implant (T-Flux): preliminary results

CANADIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY-JOURNAL CANADIEN D OPHTALMOLOGIE, cilt.38, ss.482-488, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Oculometric features of hyperopia in children with accommodative refractive esotropia

ACTA OPHTHALMOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.81, ss.260-263, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Negative social bias against children with strabismus

ACTA OPHTHALMOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.81, ss.138-142, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Recession of the inferior rectus muscle under topical anesthesia in thyroid ophthalmopathy

JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY & STRABISMUS, cilt.39, ss.331-335, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Medium-term results of implantable miniaturized telescopes in eyes with age-related macular degeneration

JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY, cilt.27, ss.1751-1755, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Argon laser photocoagulation for recurrent hyphema caused by a rupture of Schlemm's canal

OPHTHALMIC SURGERY AND LASERS, cilt.32, ss.255-256, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Color Doppler imaging in glaucoma patients with asymmetric visual field loss

ANNALS OF OPHTHALMOLOGY, cilt.32, ss.123-126, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Erythrocyte deformability in high-tension and normal tension glaucoma

INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, cilt.22, ss.7-12, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Case of Optic Neuropathy: Concurrent Internal Carotid Artery Aneurysm and Optic Nerve Sheath Meningioma

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.38, ss.200-206, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Duane Retraction Syndrome: Clinical Features at the Time of Initial Examination and Our Approach

Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology, cilt.26, ss.187-192, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Multiple Pathological Ocular Findings in a Patient With PHACE Syndrome

Journal of pediatric ophthalmology and strabismus, cilt.53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Nörooftalmolojik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri Renkli Görme

TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, cilt.7, ss.6-11, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atipik Klinik Özellikleri Olan Ön Optik Nöropatilerde Etiyolojik Araştırma

TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, cilt.23, ss.79-84, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Üniversite Kliniğindeki Pediatrik Üveit Olgularının Sonuçları

TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.43, ss.395-401, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Az Görenlere Yardım Cihazları Görsel Rehabilitasyonun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE, cilt.33, ss.981-986, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek Taraflı Çocukluk Çağı Kataraktlı Olgularımızda Katarakt Cerrahisinin Geç Dönem Sonuçları

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.42, ss.103-110, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transient Subretinal Hemorrhage After Photodynamic Therapy of Subfoveal Choroidal Osteoma

Retinal Cases and Brief Reports, cilt.6, ss.166-168, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Pediatrik olgularda kornea ve ön kamaranın Pentacam ile Değerlendirilmesi

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.41, ss.133-137, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer alt oblik kas hiperfonksiyonunun tedavisinde dezensersiyon geriletme ve miyektomi yöntemlerinin karşılaştırılması

TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, cilt.18, ss.113-118, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ambliyopi tedavisinde CAM görme uyaranının etkinliği

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.37, ss.149-155, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ambliyopide kapama tedavisinin etkinliğini ve başarıyı etkileyen faktörler

TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, cilt.16, ss.1-8, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üç olgu nedeniyle Wofram Sendromu

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.37, ss.60-63, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntrauterin büyüme geriliği olan olgularda göz bulguları

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.37, ss.64-68, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntermitan ekzotropyada cerrahi sonuçlarımız

MEDİKAL NETWORK OFTALMOLOJİ, cilt.13, ss.195-199, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda orbital miyozit Bir vaka takdim

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.49, ss.117-120, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Absorbe olmayan implantlı T Flux derin sklerektomi sonuçları

GLOKOM KATARAKT, cilt.1, ss.43-46, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şaşılık ameliyatı geçirmiş olgulardaki korioretina değişiklikleri

TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, cilt.12, ss.128-132, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Viskokanalostomi Erken dönem sonuçlarımız

TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, cilt.33, ss.579-584, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kombine fakoemülsifikasyon ve viskokanalostomi sonuçlarımız

TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, cilt.12, ss.102-107, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VF 14 testinin katarakt olgularımızda kullanımı

MEDİKAL NETWORK OFTALMOLOJİ, cilt.10, ss.107-111, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Monoküler olgulardaki fakoemülsifikasyon sonuçlarımız

TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, cilt.33, ss.450-455, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şaşılığın çocuklardaki psikososyal etkileri

TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, cilt.33, ss.223-228, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trabekülektomili gözlerde fakoemülsifikasyon cerrahisinin göz içi basıncına olan etkisi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, cilt.12, ss.42-47, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip 1 Duane retraksiyon sendromunda iç rektus anslı geriletme sonuçlarımız

TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, cilt.33, ss.63-69, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orbita Kon İçi Yabancı Cisim Ekstraksiyonunda Endoskopik Yaklaşım

Medikal Network Oftalmoloji, cilt.9, ss.387-388, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çift taraflı Brown sendromu

Medikal Network Oftalmoloji, cilt.9, ss.389-391, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başarılı penetran ve non penetran glokom cerrahilerine eşlik eden aksiyel uzunluk değişiklikleri

Türk Oftalmoloji Gazetesi, cilt.32, ss.674-679, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst oblik kas felcinde cerrahi tedavi sonuçlarımız

Medikal Network Oftalmoloji, cilt.8, ss.403-407, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şaşılık Cerrahisinde Ön Siliyer Arterlerin Korunması

Medikal Network Oftalmoloji, cilt.8, ss.268-271, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Derin sklerektomi Kollajen implantlı ve implantsız cerrahi sonuçlar

Medikal Network Oftalmoloji, cilt.8, ss.156-161, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Non penetrating deep sclerostomy and collagen implant surgery in glaucoma patients with advanced field loss

International Ophthalmology, cilt.23, ss.123-128, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Argon laser fotokoagülasyonda refraksiyona ve akomodasyona bağlı spot genişliği hataları

Türkiye Klinikkleri Oftalmoloji, cilt.10, ss.25-29, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behçet hastalığında arka segment bulguları

Medikal Network Oftalmoloji, cilt.8, ss.38-40, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An approach to the surgical management of total oculomotor nerve palsy

Strabismus, cilt.9, ss.1-8, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Migrenli hastalarda glokom araştırılması

Medikal Network Oftalmoloji, cilt.7, ss.154-157, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konjenital kataraktın tedavisi ve görsel rehabilitasyonu

TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, cilt.30, ss.134-143, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşük görme yardımcıları ile klinik sonuçlarımız

Medikal Network Oftalmoloji, cilt.6, ss.261-265, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Role of External Radiation Therapy in Patients With Steroid Refractory-Intolerant Symptomatic Graves Ophthalmopathy

58th Annual Meeting of the American-Society-for-Radiation-Oncology (ASTRO), Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 28 Eylül 2016, cilt.96 Creative Commons License identifier

Atipik On Optik Noropatide Etiyolojik Arastirma

TOD 47. Ulusal Kongresi , 2013, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Efficacy of graded recession in bilateral asymmetric inferior oblique overaction

36th Meeting of the European Strabismological Association, Marsilya, Fransa, 5 - 13 Eylül 2013

Konjenital kataraktlı olgularda şaşılık insidansı ve özellikleri

TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül 2010, ss.498

Effect of Cyclopentolate Hydrochloride 1% on Pentacam Measurements

INTERNATIONAL STRABISMOLOGICAL ASSOCIATION, İstanbul, Türkiye, 22 Eylül 2010, ss.56

The impact of prism adaptation test on surgical outcome in patients with primary exotropia

MEETING OF THE INTERNATIONAL STRABISMOLOGICAL ASSOCIATION, İstanbul, Türkiye, 22 Eylül 2010, ss.87

Strabismus in congenital cataracts

MEETING OF THE INTERNATIONAL STRABISMOLOGICAL ASSOCIATION, İstanbul, Türkiye, 22 Eylül 2010, ss.114

. Ophthalmic outcome of preterm and low birth weight infants

MEETING OF THE INTERNATIONAL STRABISMOLOGICAL ASSOCIATION, İstanbul, Türkiye, 22 Eylül 2010, ss.115

Rarebit Mikrodot perimetri ile kinin toksisitesinin belirlenmesi

TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 Kasım 2008, ss.268

Ezotropya ile başvuran peripapillom olgusu

TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 Kasım 2008, ss.487

A case with tuberculosis suffering from bilateral sudden loss of vision in the postpartum period

8th European Neuro-Ophthalmology Society (EUNOS) Meeting, İstanbul, Türkiye, 26 Mayıs 2007, no.112, ss.98

Ambliyop olgularda el ve göz dominansı

TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 Eylül 2005, ss.318

Çift taraflı Brown sendromu’

TOD Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 Eylül 2001, ss.74

Binocular visual function in congenital esotropia after bimedial rectus recession with loop suture

CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF OPHTHALMOLOGY, İstanbul, Türkiye, 03 Haziran 2001, ss.363

Recession of inferior rectus muscle with adjustable loop suture using topical anesthesia in dysthyroid ophthalmopathy

27th Annual Meeting of the European-Strabismological-Association, Florence, İtalya, 6 - 09 Haziran 2001, ss.215-218 identifier

Üst oblik adale felcinde cerrahi sonuçlarımız

TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Eylül 2000, ss.66

Implantable miniaturized telescope for AMD: One year results

AMERICAN SOCİETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 20 Mayıs 2000, ss.222

Şaşılık cerrahisinde ön siliyer arterlerin korunması

TOD Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 02 Ekim 1999, ss.114

Migrenli hastalarda glokom araştırılması

TOD Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 02 Ekim 1999, ss.194

Okülomotor sinir felcinde tedavi

TOD Ulusal kongresi, İzmir, Türkiye, 02 Ekim 1999, ss.114

Color Doppler imaging in patients with asymmetric age related macular degeneration

CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF OPHTHALMOLOGY, Stockholm, İsveç, 27 Haziran 1999, ss.145

Non- penetrating deep sclerostomy and collagen implant surgery in glaucoma patients with advanced field loss

CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF OPHTHALMOLOGY, Stockholm, İsveç, 27 Haziran 1999, ss.162

Color Doppler Imaging in glaucoma patients with asymmetric visual field loss

INTERNATIONAL CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY, Amsterdam, Hollanda, 21 Haziran 1998, ss.134-135

Normal basınçlı ve yüksek basınçlı glokomda eritrosit deformabilitesi

Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 Eylül 1996, ss.612-615

Kitap & Kitap Bölümleri

Beyin felcinde göz bozuklukları ve tedavisi

Beyin Felci, Prof. Dr. A. Simin Hepgüler ve Prof. Dr. Sarenur Gökben, Editör, Nobel tıp, ss.273-276, 2017

ŞAŞILIK VE TEDAVİSİ

ŞAŞILIK VE TEDAVİSİ, PROF.DR.SÜHEYLA KÖSE, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.1-60, 2013

NİSTAGMUS

ÇOCUKLARDA GÖZ HASTALIKLARI, PROF.DR.EMEL BAŞAR, Editör, Martı Yayınevi, İstanbul, ss.1-285, 2009

CERRAHİLERDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ŞAŞILIKLAR

ŞAŞILIK, PROF.DR. NEVBAHAR TAMÇELİK, Editör, Epsilon Yayınları, İstanbul, ss.1-386, 2008

KAPAK VE KONJONKTİVA HASTALIKLARI; MUAYENE YÖNTEMLERİ

EGE GÖZ HASTALIKLARI, PROF.DR.CEZMİ AKKIN, Editör, Güven Kitap Yayın Dağıtım, İzmir, ss.1-205, 2007