Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Konfeksiyon İşletmelerinde Verimlilik Geliştirici Uygulamalar

Tekstil ve Mühendis, cilt.21, ss.30-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Konfeksiyon İşletmelerinde İşgören Devrini Etkileyen Faktörlerin Analizi

konfeksiyon Teknik, ss.108-111, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konfeksiyon İşletmelerinde Hücresel İmalat Sisteminin Uygulanabilirliği

Anadolu Bil. Meslek Yüksekokulu Dergisi, ss.29-38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konfeksiyon İşletmelerinde Performansa Dayalı Ücretlendirme ve bir İşletmedeki Uygulaması

Anadolu Bil. Meslek Yüksekokulu Dergisi, ss.29-38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekstil sektöründe Çevre Koruma Kapsamında Çeşitli Yaklaşımlar ve Konular

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.1, ss.83-92, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konfeksiyon Üretiminde Temel Kriterlerin Hiyerarşik Modellenmesi İle Üretilecek En Uygun Ürünün Belirlenmesi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.22, ss.73-79, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Çeşitli Boyutlarda Sürdürülebilirlik

Önce Kalite Dergisi, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Environmental Protection and Waste Management in Textile and Apparel Sectors

Journal of Applied Sciences, cilt.5, ss.1843-1849, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konfeksiyon İşletmelerinde Bölücü Zamanların Multimoment Yöntemiyle Belirlenmesi

TEKSTİL KONFEKSİYON, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değer Analizi ve Konfeksiyon Sayiinde Uygulanışı

TEKSTİL MARATON, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bluz Üretiminde Kullanılan Farklı Kumaş Türlerinin Dikim Süresine Etkisi

TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dikim Operasyonlarında Metod Geliştirme Tekniği

TEKSTİL MARATON, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanayide İş ve Zaman Etüdü

TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Konfeksiyon İşletmelerinde Modern Yönetim Tekniklerinin Uygulanma Düzeyi

IV. Yüksekokullar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2007, ss.365-368

Konfeksiyon Üretiminde Çalışanların Ergonomik Beklentileri

ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007, ss.228-233

Konfeksiyon Üretiminde Esneklik Analizi

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği (YA/EM) Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007, ss.680-684

İşletmelerde İş Güvenliği, İş Kazaları ve İşçi Sağlığı Analizi

11. Ulusal Ergonomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Aralık 2005, ss.147-155

Tekstil ve Konfeksiyon İşletmelerinin Yönetsel Faaliyetlerinde Çevresel Yaklaşımlar

I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, 5 - 07 Eylül 2005

Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayisinin İhracat Performansı

II. Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003

Kitap & Kitap Bölümleri