Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Konfeksiyon Üretiminde Temel Kriterlerin Hiyerarşik Modellenmesi İle Üretilecek En Uygun Ürünün Belirlenmesi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.22, ss.73-79, 2007

Sanayide İş ve Zaman Etüdü

TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 1991

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Konfeksiyon İşletmelerinde Modern Yönetim Tekniklerinin Uygulanma Düzeyi

IV. Yüksekokullar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2007, ss.365-368

Konfeksiyon Üretiminde Esneklik Analizi

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği (YA/EM) Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007, ss.680-684

İşletmelerde İş Güvenliği, İş Kazaları ve İşçi Sağlığı Analizi

11. Ulusal Ergonomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Aralık 2005, ss.147-155

Tekstil ve Konfeksiyon İşletmelerinin Yönetsel Faaliyetlerinde Çevresel Yaklaşımlar

I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, 5 - 07 Eylül 2005

Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayisinin İhracat Performansı

II. Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003