Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Mayıs 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

 • Şubat 2018 Tez Savunma (Doktora)

  Balıkesir Üniversitesi

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • Kasım 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor

  Üye

 • 2018 - Devam Ediyor International Professional Development Association

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Temmuz 2018 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2018 Burdur Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2017 International Journal of Research in Education and Science (IJRES)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2017 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2017 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2017 Ege Eğitim Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2017 Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2017 M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi