Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluating the Professional Development Program Aimed Technology Integration at the Era of Curriculum Change

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.17, ss.2031-2055, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Evaluation of the Professional Development Program on Web Based Content Development

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, ss.1427-1437, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Öğretmenlere Yönelik Mesleki Gelişim Programlarının Değerlendirilmesinde Yeni Bir Model Önerisi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.1, no.1, ss.359-374, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

EFFECTS OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM ON TURKISH TEACHERS: TECHNOLOGY INTEGRATION ALONG WITH ATTITUDE TOWARDS ICT IN EDUCATION

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.11, ss.115-127, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İngilizce konuşma kaygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.1157-1180, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmenlerin Değişim Eğilimlerinin Yordanmasında Öz Yeterlik İnançlarının Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Rolü

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), cilt.48, ss.278-300, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Associated with Technology Integration to Improve Instructional Abilities: A Path Model

Australian Journal of Teacher Education, cilt.43, ss.31-50, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Okula Yönelik Güdü Envanterinin Türkçeye Uyarlanması

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.386-403, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analysis of Variables that Affect Teaching Learning Approaches and Epistemological Beliefs of Pre-Service Teachers by Structural Equation Model

International Journal of Research in Education and Science, cilt.4, ss.237-251, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adaptation Of Change Tendencies Scale For Teachers

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.25, ss.1071-1082, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlere Yönelik Teknolojiyle Bütünleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2013, no.3, ss.1-12, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretim programını sınıfa uyarlama ölçeğinin geliştirilmesi.

1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 02 Mayıs 2019, ss.5-6

Judgementoring or developmental mentoring for newly qualified teachers in Turkey? A review of literature.

The Universities Council for the Education of Teachers - UCET Annual Conference, Stratford-Upon-Avon, İngiltere, 06 Kasım 2018, ss.12

Development of a Professional Development Scale for EFL Teachers – Vol. 2

Association for Teacher Educators in Europe Conference, 20 Ağustos 2018

Farklı Lise Türlerindeki Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), 9 - 11 Mayıs 2018

İngilizce konuşma kaygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması.

8th International Congress of Research in Education., Manisa, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.5-6

Farklı lise türlerindeki öğrencilerin okula yönelik tutumlarının incelenmesi.

8th International Congress of Research in Education., Manisa, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.10-11

Öğretmenlerin mesleki tükenmişlikleri ve teknolojiyle bütünleşme durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, cilt.1, ss.23-32

Teknolojiyle Bütünleşme ve Öğretmen Öz Yeterliliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Okul Güdü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması/ Adaptation of School Motivation Scale into Turkish

5THINTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

Examining the relations between teachers’ level of burnout, self-efficacy beliefs and change tendencies

5THINTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

Examining Teaching Learning Conceptions of Preservice Teachers Based on Different Variables

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

Examining Teachers Innovativeness Based On Different Variables

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016

Development of a Professional Development Scale for EFL Teachers

ATEE Conference 2016, Eindhoven, Hollanda, 22 - 24 Ağustos 2016

Examining the Psychometric Properties of the Chagne Tendencies Scale for Teachers

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015

EFL Teachers Individually Guided Activities to Keep their English Alive

2nd International Symposium New Issues of Teacher Education, Macerata, İtalya, 22 - 24 Mayıs 2014

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2014

Effectiveness of the Holistic Evaluation Model Proposed For Teachers Professional Development Activities

1st Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014

Development of Teachers Technology Integration Scale

1. International Congress on Curriculum and Instruction (INCCUI 2011), Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011

Development of Game Motivation Scale

9th International Internet Education Conference Exhibition, Kahire, Mısır, 14 Eylül - 16 Ekim 2010

Evaluation Of Professional Development Program Practices Implemented Toward Web Based Content Development

13th International Conference ICT in the education of the Balkan countries, Varna, Bulgaristan, 17 - 19 Haziran 2010

İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Bilgisayar Kaygı Düzeyleri

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009

Kitap & Kitap Bölümleri