Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eritema elevatum diutinum: bir olgu sunumu

6. DOD dermatoloji gündemi, Sakarya, Türkiye, 05 Eylül 2019, ss.70

İnsan immün yetmezlik virüsü ile enfekte sifiliz olgusu

6. DOD dermatoloji gündemi, Sakarya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2019, ss.104

Omalizumaba bağlı gelişen enjeksiyon yeri reaksiyonu

7. Güz Okulu Dermatoimmunoloji ve Allerji, Muğla, Türkiye, 26 Eylül 2018, ss.1

Dishidrotik Pemfigoid: Nadir Görülen Bir Pemfigoid Varyantı

7. Güz Okulu Dermatoimmunoloji ve Allerji, Muğla, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018

Bir olguyla çocukluk çağında büllöz pemfigoid

8. Prof. Dr. Ümit Ukşal Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri bildiri kitabı, Kayseri, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2018, ss.22-23

DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS

XXIII. Prof. Dr. A. LÜTFÜ TAT SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 22 Kasım 2017, ss.281

KAPOSİ SARKOMU’NDA PULSE DYE LAZER BİR OLGU SUNUMU

XXIII. Prof. Dr. A. LÜTFÜ TAT SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 22 Kasım 2017, ss.1

Kaposi sarkomunda pulse dye lazer.

XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Türkiye, 22 - 26 Kasım 2017