Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SİNEMADA ÖZNE OLARAK ROBOTLAR: BEN, ROBOT ÖRNEĞİ

Yeni Düşünceler, ss.1-9, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zihinsel Haritalarin ve Deneyimin Dönüşümü Total Recall

E-Journal of New World Sciences Academy, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siborg Figürleri Olarak Sinemada Kadın Kahramanlar

E-Journal of New World Sciences Academy, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası

Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, ss.553-571, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postmodernizm ve Grafik Tasarım Etkileşimi

Yeni Düşünceler Hakemli Dergisi, ss.9-24, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çağdaş Bilim Kurgu Filmlerinde Pygmalion Miti ve Yapay Kadınlar

Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VII), Budapest, Macaristan, 10 - 12 Eylül 2019, ss.100-110

LUCY VE TRANSENDENCEFİLMLERİNDE İNSAN SONRASI DÜŞÜNCE

Communication in Millenium, Eskişehir, Türkiye, 25 Nisan 2018, ss.951-952

Bilim Kurguda Siborg Figürü: Kadın Aksiyon Kahramanları

Siyah Beyaz Hollywood Filmleri Haftası, Türkiye, 18 Aralık 2017 - 22 Ocak 2018

Türk Sineması ve Bilimkurgu

1. Uluslararası Altın Koza Sinema Kongresi, 17 - 25 Eylül 2011

Teknobilim ve Teknokültür

İletişim Günleri 6: Bilgi İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Yansımaları, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Medya ve Kültürel Çalışmalar Teori ve Güncel Tartışmalar

Lucy ve Transcendence Filmlerinde İnsan Sonrası Düşünce, Güven Özdoyuran, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.249-270, 2020

REKLAMI OKUMAK, REKLAMI ANLAMAK

Geleceği Pazarlamak: Reklamlarda Teknolojiye Dair Öngörüler, YAKIN, MEHMET, Editör, URZENİ, İstanbul, ss.177-208, 2019

MEDYA VE BEDEN

“Beden”, “Kemiklerine Kadar” ve “Cennet” Filmleri Üzerinden Güzellik Algısı ve Kadın Bedeninin Temsili, KURUOĞLU H. VE ÖZSEL K.T., Editör, Nobel, Ankara, ss.78-92, 2018

Medya ve Mizah

Cool’dan Kitsch’e Kendini Ciddiye Almamanın Dayanılmaz Hafifliği: ‘ve Sinem’in Canı Çok Sıkılıyor’, Huriye Kuruoğlu, Mikail Boz, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.193-210, 2016

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim ve İletişim Kuramı, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2014

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Algı ve Görsel Kültür, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2013