Education Information

Doctorate, Ege University, Ziraat Fakültesi, Deri ve Lif Teknolojisi , Turkey 1993 - 1999
Post Graduate, Ege University, Ziraat Fakültesi, Deri Teknolojisi, Turkey 1990 - 1993
Under Graduate, Ege University, Ziraat Fakültesi, Deri ve Lif Teknolojisi, Turkey 1986 - 1990

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Research Areas

Textile Engineering and Technology, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

Professor, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 2011 - Continues
Associate Professor, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 2006 - 2011
Assistant Professor, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 1999 - 2006
Research Assistant, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Deri Teknolojisi Bölümü, 1991 - 1999

Professional Experience

Head of Department, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 2015 - Continues
Head of Department, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 2015 - Continues
Deputy Head of Department, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 2013 - 2015

Courses

Yüzlük Deriler Teknolojisi, Under Graduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019

Advising Theses

BİTLİSLİ B. O. , Kollajen esaslı polimerik kompozit malzeme sentezi, karakterizasyonu ve biyomalzeme olarak değerlendirilebilirliği, Doctorate, M.ŞAHİNER(Student), 2015
BİTLİSLİ B. O. , Termokromik boyarmaddelerin deri üretiminde kullanım imkanlarının geliştirilmesi üzerine araştırmalar, Post Graduate, A.ŞEREN(Student), 2013
BİTLİSLİ B. O. , Keratinolitik enzimlerin deri sanayinde kullanım imkanlarının geliştirilmesi üzerine araştırmalar, Doctorate, A.CANDAŞ(Student), 2010
BİTLİSLİ B. O. , Yüzlük derilerin su buharı ve hava geçirgenliği özelliklerine bazı finisaj türlerinin etkisi, Post Graduate, N.KANLI(Student), 2010
BİTLİSLİ B. O. , Nano TiO2'in mamül derilerin bazı haslık değerlerine etkisi üzerine bir araştırma, Post Graduate, A.YUMURTAŞ(Student), 2008
BİTLİSLİ B. O. , Mantar meşesi (Quercus suber) kabuklarının işlenmesinde ortaya çıkan atıksuların deri sanayinde kullanılabilirliğinin araştırılması, Post Graduate, Ş.AYKUT(Student), 2007
BİTLİSLİ B. O. , Deri sanayi katı atıklarının tuğla üretiminde kullanılabilirliği üzerinde araştırmalar, Post Graduate, E.KARAÇAKI(Student), 2004

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

BİTLİSLİ B. O. , EU Supported Other Project, Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education, 2018 - Continues
BİTLİSLİ B. O. , TUBITAK Project, Kürk-Süet Fabrikalarında Ortaya Çıkan Atık Yünlerden Çevre Dostu Keratin Hidrolizatı Üretimi, Keratin Esaslı Boya Yardımcı ve Yüzey Kaplama Ürünlerinin Geliştirilmesi, 2018 - Continues
Mutlu M. M. , Bitlisli B. O. , Özgünay H., Karavana H. A. , Adigüzel Zengin A. C. , Doğru I., Erasmus Project, Establishment of Leather Hubs in Russia and Mongolia, 2019 - 2022
BİTLİSLİ B. O. , ADIGÜZEL ZENGİN A. C. , KARAVANA H. A. , KILIÇARİSLAN ÖZKAN Ç., ZENGİN G., Project Supported by Higher Education Institutions, KERESTE ENDÜSTRİSİ ATIKLARININ DERİ ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI., 2017 - 2019
Adıgüzel Zengin A. C. , Zengin G., Bitlisli B. O. , Kılıçarislan Özkan Ç., Örk Efendioğlu N., Project Supported by Higher Education Institutions, FARKLI RETENAJ MADDELERİNİN KROMLU DERİLERİN YAŞLANMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2016 - 2017
Önem E., Bitlisli B. O. , Karavana H. A. , Zengin G., Yılmaz O., Yorgancıoğlu A., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı Proses Aşamasındaki Derilerin Diferansiyel Taramalı Kalorimetre İle Termal Davranışlarının Belirlenmesi ve Analiz Koşullarının Standardizasyonu Üzerine Araştırmalar, 2016 - 2017
Mutlu M. M. , Karavana H. A. , Başaran B., Bitlisli B. O. , Adıgüzel Zengin A. C. , Project Supported by Higher Education Institutions, Ülkemizde Üretilen ve İthal Yoluyla Ülkemize Gelen Yarı Mamul ve Mamul Derilerdeki Koruyucu Maddelerin Tespit Edilmesi Üzerine Bir Araştırma, 2015 - 2016
BİTLİSLİ B. O. , BAŞARAN B., Industrial Thesis Project, Doğal Polimerler Kullanılarak Wet White Deri Ürün Özelliklerinin Geliştirilmesi, 2014 - 2016
BİTLİSLİ B. O. , Project Supported by Higher Education Institutions, BALIK DERİSİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, 2013 - 2016
BİTLİSLİ B. O. , KARAVANA H. A. , TUBITAK Project, Added Value Products from Fish Skins for Black Sea Coastal Area Environmental Protection, 2013 - 2015
BİTLİSLİ B. O. , MUTLU M. M. , TUBITAK Project, Karadeniz Kıyılarında Çevre Koruması için Balık Derilerinden Katma Değeri Yüksek Ürünler Eldesi, 2013 - 2015
BİTLİSLİ B. O. , TUBITAK Project, Deri Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar: Sıcaklığa Bağlı Renk Değiştiren Deriler, 2013 - 2014
Oğlakcıoğlu N., Adıgüzel Zengin A. C. , Bitlisli B. O. , Project Supported by Higher Education Institutions, Yüzlük Derilerde Farklı Finisaj Türlerinin Bazı Giyim Konforu Özelliklerine Etkileri, 2011 - 2014
BİTLİSLİ B. O. , TUBITAK Project, Yüksek Performanslı Deriler II: Geniş Spektrumlu ve Kalıcı Antimikrobiyal Deri Üretimi, 2012 - 2013
Duran K., Sarı Ö., Zengin G., Yılmaz O., Adıgüzel Zengin A. C. , Özgünay H., Bitlisli B. O. , Başaran B., Gülümser G., Afşar A., et al., Project Supported by Other Official Institutions, TEKSTİL ve DERİ SANAYİ DOKTORA PROGRAMI PROJESİ, 2007 - 2013
Mutlu M. M. , Gülümser G., Bitlisli B. O. , Başaran B., Adıgüzel Zengin A. C. , TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, Çevrenin Korunması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması İçin Ekolojik Derilerin Geliştirilmesi, 2010 - 2012
BİTLİSLİ B. O. , TUBITAK Project, Yüksek Performanslı Hijyenik ve Ekolojik Saraciyelik Deri Üretiminin Gerçekleştirilmesi, 2010 - 2012
Mutlu M. M. , Bitlisli B. O. , Başaran B., Karavana H. A. , Adıgüzel Zengin A. C. , Project Supported by Higher Education Institutions, Yeni Benzothiazole Sınıfı Biyosidlerin Wet Blue Derilerin Korunmasında Uygulanması, Derilerde ve Atıksudaki Miktarlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, 2009 - 2012
Afşar A., Gülümser G., Bitlisli B. O. , Başaran B., Bayramoğlu E. E. , Aslan A., Mutlu M. M. , Özgünay H., Karavana H. A. , Zengin G., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, Öğrenci Uygulamalarında Üretilen Derilerin Kalite Özelliklerinin İncelenmesi, 2010 - 2011
BİTLİSLİ B. O. , Project Supported by Higher Education Institutions, KERATİNOLİTİK ENZİMLERİN DERİ SANAYİİNDE KULLANIM İMKANLARININ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, 2008 - 2010
Sarı Ö., Gülümser G., Bitlisli B. O. , Özgünay H., Çolak S., Zengin G., Yılmaz O., Dikmelik Y., Gaıdau C., Trandafır V., et al., TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, Deri Yan Ürünlerinden Yüksek Teknoloji Kullanılarak İleri Materyallerin Elde Edilmesi, 2008 - 2010
Mutlu M. M. , Bitlisli B. O. , Başaran B., Yaşa İ., Adıgüzel Zengin A. C. , TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, Yeni Bir Benzotiyazol Biyosit Sınıfının Sentezi ve Büyükbaş Wet Blue Derilerin Korunmasında Uygulanması Üzerine Araştırmalar, 2007 - 2010
BİTLİSLİ B. O. , TUBITAK Project, Saraciyelik Devekuşu Derisi Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Görünüm Özelliklerinin Korunması, 2007 - 2010
Başaran B., Bitlisli B. O. , Akyüz F., Ocak B., Görgün O., Project Supported by Higher Education Institutions, Deri Fiziksel Özelliklerine Farklı Klimatik Koşulların Etkisi Üzerinde Araştırmalar, 2007 - 2010
BİTLİSLİ B. O. , Project Supported by Higher Education Institutions, NANO TİO2 IBN MAMÜL DERILERIN BAZI HASLIK ÖZELLIKLERINE ETKISININ ARAŞTIRILMASI., 2006 - 2010
BİTLİSLİ B. O. , Project Supported by Higher Education Institutions, ALOE VERANIN DERI SANAYINDE KULLANIM IMKANLARI ÜZERINE ARAŞTIRMALAR, 2005 - 2009
Mutlu M. M. , Başaran B., Bitlisli B. O. , Akyüz F., Project Supported by Higher Education Institutions, Deri Finisaj İşlemlerinde Finisaj Katlarına Bağlı Olarak Renk Düzgünlüğü ve Parti Homojenliğinin Sağlanması Üzerine Bir Araştırma, 2005 - 2009
Alaskan A. M. , Başaran B., Yegin V., Bitlisli B. O. , Sarı Ö., Öğüt M. F. , Kılıç M. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, BAZI VURMALI ÇALGILARDA KULLANILAN DOĞAL DERİLERİN SES ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2004 - 2007
Bitlisli B. O. , Başaran B., Aslan A., Zengin G., Sarı Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Devekuşu Derisi Üretim Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma, 2004 - 2006
BİTLİSLİ B. O. , Project Supported by Higher Education Institutions, HAM DERİLERDEKİ MİKROORGANİZMAL FAALİYETİN MAMUL DERİ KALİTESİNE ETK.ÜZ.ARŞ., 2004 - 2005
BİTLİSLİ B. O. , Project Supported by Higher Education Institutions, DEVEKUŞU DERİSİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ARŞ., 2004 - 2005
BİTLİSLİ B. O. , Project Supported by Higher Education Institutions, DERİ SANAYİ KATIK ATIKLARININ TUĞLA ÜR.KULLANILMASI, 2001 - 2004
Başaran B., Bitlisli B. O. , Işık N. O. , Ocak B., Project Supported by Higher Education Institutions, Deri Üretiminde Florokarbon Bileşiklerinin Kullanımı ve Deri Özellklerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar, 2001 - 2004

Patent

Başaran B., Bitlisli B. O. , Akın V., Çelik C., Birleştirilmiş Sürekli Döndürmeli Yumuşatma-Kireçlik Yöntemi, Patent, CHAPTER C Chemistry; Metallurgy, Initial Registration, 2011

Citations

Total Citations (WOS):253
h-index (WOS):10