Eğitim Bilgileri

Doktora, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Deri ve Lif Teknolojisi , Türkiye 1993 - 1999
Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Deri Teknolojisi, Türkiye 1990 - 1993
Lisans, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Deri ve Lif Teknolojisi, Türkiye 1986 - 1990

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Araştırma Alanları

Tekstil Mühendisliği ve Teknolojisi , Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 2006 - 2011
Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 1999 - 2006
Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Deri Teknolojisi Bölümü, 1991 - 1999

Mesleki Deneyim

Bölüm Başkanı, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 2015 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 2015 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 2013 - 2015

Verdiği Dersler

Yüzlük Deriler Teknolojisi, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019

Yönetilen Tezler

BİTLİSLİ B. O. , Kollajen esaslı polimerik kompozit malzeme sentezi, karakterizasyonu ve biyomalzeme olarak değerlendirilebilirliği, Doktora, M.ŞAHİNER(Öğrenci), 2015
BİTLİSLİ B. O. , Termokromik boyarmaddelerin deri üretiminde kullanım imkanlarının geliştirilmesi üzerine araştırmalar, Yüksek Lisans, A.ŞEREN(Öğrenci), 2013
BİTLİSLİ B. O. , Keratinolitik enzimlerin deri sanayinde kullanım imkanlarının geliştirilmesi üzerine araştırmalar, Doktora, A.CANDAŞ(Öğrenci), 2010
BİTLİSLİ B. O. , Yüzlük derilerin su buharı ve hava geçirgenliği özelliklerine bazı finisaj türlerinin etkisi, Yüksek Lisans, N.KANLI(Öğrenci), 2010
BİTLİSLİ B. O. , Nano TiO2'in mamül derilerin bazı haslık değerlerine etkisi üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans, A.YUMURTAŞ(Öğrenci), 2008
BİTLİSLİ B. O. , Mantar meşesi (Quercus suber) kabuklarının işlenmesinde ortaya çıkan atıksuların deri sanayinde kullanılabilirliğinin araştırılması, Yüksek Lisans, Ş.AYKUT(Öğrenci), 2007
BİTLİSLİ B. O. , Deri sanayi katı atıklarının tuğla üretiminde kullanılabilirliği üzerinde araştırmalar, Yüksek Lisans, E.KARAÇAKI(Öğrenci), 2004

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

BİTLİSLİ B. O. , AB Destekli Diğer Projeler, Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education, 2018 - Devam Ediyor
BİTLİSLİ B. O. , TÜBİTAK Projesi, Kürk-Süet Fabrikalarında Ortaya Çıkan Atık Yünlerden Çevre Dostu Keratin Hidrolizatı Üretimi, Keratin Esaslı Boya Yardımcı ve Yüzey Kaplama Ürünlerinin Geliştirilmesi, 2018 - Devam Ediyor
Mutlu M. M. , Bitlisli B. O. , Özgünay H., Karavana H. A. , Adigüzel Zengin A. C. , Doğru I., Erasmus Projesi, Establishment of Leather Hubs in Russia and Mongolia, 2019 - 2022
BİTLİSLİ B. O. , ADIGÜZEL ZENGİN A. C. , KARAVANA H. A. , KILIÇARİSLAN ÖZKAN Ç., ZENGİN G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KERESTE ENDÜSTRİSİ ATIKLARININ DERİ ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI., 2017 - 2019
Adıgüzel Zengin A. C. , Zengin G., Bitlisli B. O. , Kılıçarislan Özkan Ç., Örk Efendioğlu N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, FARKLI RETENAJ MADDELERİNİN KROMLU DERİLERİN YAŞLANMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2016 - 2017
Önem E., Bitlisli B. O. , Karavana H. A. , Zengin G., Yılmaz O., Yorgancıoğlu A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Proses Aşamasındaki Derilerin Diferansiyel Taramalı Kalorimetre İle Termal Davranışlarının Belirlenmesi ve Analiz Koşullarının Standardizasyonu Üzerine Araştırmalar, 2016 - 2017
Mutlu M. M. , Karavana H. A. , Başaran B., Bitlisli B. O. , Adıgüzel Zengin A. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ülkemizde Üretilen ve İthal Yoluyla Ülkemize Gelen Yarı Mamul ve Mamul Derilerdeki Koruyucu Maddelerin Tespit Edilmesi Üzerine Bir Araştırma, 2015 - 2016
BİTLİSLİ B. O. , BAŞARAN B., Sanayi Tezleri Projesi, Doğal Polimerler Kullanılarak Wet White Deri Ürün Özelliklerinin Geliştirilmesi, 2014 - 2016
BİTLİSLİ B. O. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BALIK DERİSİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, 2013 - 2016
BİTLİSLİ B. O. , KARAVANA H. A. , TÜBİTAK Projesi, Added Value Products from Fish Skins for Black Sea Coastal Area Environmental Protection, 2013 - 2015
BİTLİSLİ B. O. , MUTLU M. M. , TÜBİTAK Projesi, Karadeniz Kıyılarında Çevre Koruması için Balık Derilerinden Katma Değeri Yüksek Ürünler Eldesi, 2013 - 2015
BİTLİSLİ B. O. , TÜBİTAK Projesi, Deri Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar: Sıcaklığa Bağlı Renk Değiştiren Deriler, 2013 - 2014
Oğlakcıoğlu N., Adıgüzel Zengin A. C. , Bitlisli B. O. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yüzlük Derilerde Farklı Finisaj Türlerinin Bazı Giyim Konforu Özelliklerine Etkileri, 2011 - 2014
BİTLİSLİ B. O. , TÜBİTAK Projesi, Yüksek Performanslı Deriler II: Geniş Spektrumlu ve Kalıcı Antimikrobiyal Deri Üretimi, 2012 - 2013
Duran K., Sarı Ö., Zengin G., Yılmaz O., Adıgüzel Zengin A. C. , Özgünay H., Bitlisli B. O. , Başaran B., Gülümser G., Afşar A., et al., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, TEKSTİL ve DERİ SANAYİ DOKTORA PROGRAMI PROJESİ, 2007 - 2013
Mutlu M. M. , Gülümser G., Bitlisli B. O. , Başaran B., Adıgüzel Zengin A. C. , TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, Çevrenin Korunması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması İçin Ekolojik Derilerin Geliştirilmesi, 2010 - 2012
BİTLİSLİ B. O. , TÜBİTAK Projesi, Yüksek Performanslı Hijyenik ve Ekolojik Saraciyelik Deri Üretiminin Gerçekleştirilmesi, 2010 - 2012
Mutlu M. M. , Bitlisli B. O. , Başaran B., Karavana H. A. , Adıgüzel Zengin A. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeni Benzothiazole Sınıfı Biyosidlerin Wet Blue Derilerin Korunmasında Uygulanması, Derilerde ve Atıksudaki Miktarlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, 2009 - 2012
Afşar A., Gülümser G., Bitlisli B. O. , Başaran B., Bayramoğlu E. E. , Aslan A., Mutlu M. M. , Özgünay H., Karavana H. A. , Zengin G., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Öğrenci Uygulamalarında Üretilen Derilerin Kalite Özelliklerinin İncelenmesi, 2010 - 2011
BİTLİSLİ B. O. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KERATİNOLİTİK ENZİMLERİN DERİ SANAYİİNDE KULLANIM İMKANLARININ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, 2008 - 2010
Sarı Ö., Gülümser G., Bitlisli B. O. , Özgünay H., Çolak S., Zengin G., Yılmaz O., Dikmelik Y., Gaıdau C., Trandafır V., et al., TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, Deri Yan Ürünlerinden Yüksek Teknoloji Kullanılarak İleri Materyallerin Elde Edilmesi, 2008 - 2010
Mutlu M. M. , Bitlisli B. O. , Başaran B., Yaşa İ., Adıgüzel Zengin A. C. , TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, Yeni Bir Benzotiyazol Biyosit Sınıfının Sentezi ve Büyükbaş Wet Blue Derilerin Korunmasında Uygulanması Üzerine Araştırmalar, 2007 - 2010
BİTLİSLİ B. O. , TÜBİTAK Projesi, Saraciyelik Devekuşu Derisi Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Görünüm Özelliklerinin Korunması, 2007 - 2010
Başaran B., Bitlisli B. O. , Akyüz F., Ocak B., Görgün O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Deri Fiziksel Özelliklerine Farklı Klimatik Koşulların Etkisi Üzerinde Araştırmalar, 2007 - 2010
BİTLİSLİ B. O. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, NANO TİO2 IBN MAMÜL DERILERIN BAZI HASLIK ÖZELLIKLERINE ETKISININ ARAŞTIRILMASI., 2006 - 2010
BİTLİSLİ B. O. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ALOE VERANIN DERI SANAYINDE KULLANIM IMKANLARI ÜZERINE ARAŞTIRMALAR, 2005 - 2009
Mutlu M. M. , Başaran B., Bitlisli B. O. , Akyüz F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Deri Finisaj İşlemlerinde Finisaj Katlarına Bağlı Olarak Renk Düzgünlüğü ve Parti Homojenliğinin Sağlanması Üzerine Bir Araştırma, 2005 - 2009
Alaskan A. M. , Başaran B., Yegin V., Bitlisli B. O. , Sarı Ö., Öğüt M. F. , Kılıç M. A. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAZI VURMALI ÇALGILARDA KULLANILAN DOĞAL DERİLERİN SES ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2004 - 2007
Bitlisli B. O. , Başaran B., Aslan A., Zengin G., Sarı Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Devekuşu Derisi Üretim Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma, 2004 - 2006
BİTLİSLİ B. O. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, HAM DERİLERDEKİ MİKROORGANİZMAL FAALİYETİN MAMUL DERİ KALİTESİNE ETK.ÜZ.ARŞ., 2004 - 2005
BİTLİSLİ B. O. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, DEVEKUŞU DERİSİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ARŞ., 2004 - 2005
BİTLİSLİ B. O. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, DERİ SANAYİ KATIK ATIKLARININ TUĞLA ÜR.KULLANILMASI, 2001 - 2004
Başaran B., Bitlisli B. O. , Işık N. O. , Ocak B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Deri Üretiminde Florokarbon Bileşiklerinin Kullanımı ve Deri Özellklerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar, 2001 - 2004

Patent

Başaran B., Bitlisli B. O. , Akın V., Çelik C., Birleştirilmiş Sürekli Döndürmeli Yumuşatma-Kireçlik Yöntemi, Patent, BÖLÜM C Kimya; Metalürji, İlk Tescil, 2011

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):253
h-indeksi (WOS):10