Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An input-output model of exchange-rate pass-through

ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH, cilt.30, ss.323-336, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kriz Teorileri: Kontradief, Schumpeter ve Wallerstein

Efil Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.110-131, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konutta Hızlı Büyüme ve Çöküş Döngüsü: İspanya, İrlanda ve Türkiye

İktisat ve Toplum Dergisi, cilt.8, ss.7-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hedefler, Hayaller, Gerçekler ve Şaşırtmayan Büyüme

İktisat ve Toplum, cilt.8, ss.4-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sorunlu Milli Gelir Revizyonu ve Kuşkulu Büyüme

İktisat ve Toplum Dergisi, cilt.7, ss.15-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinant Effects of Country Risk Factors on Foreign Direct Investments

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.17, ss.179-189, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Dış Borç Yaratmayan Büyüme Modeli ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Türkiye Örneği

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.1-18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Regional Input-Output Analysis of A Mega-Event: Possible Impact of EXPO on Izmir Economy

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.75-84, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Regional Input Output Analysis of A Mega Event Possible Impact of EXPO on Izmir Economy

Anadolu University Journal of Social Sciences, cilt.15, ss.75-84, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Regional Input Output Analysis of a Mega Event Impact of Expo on İzmir

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Elektrik Piyasası Reformunun Elektrik Fiyatlarına Etkisi

TİSK Akademi, cilt.2014, ss.98-117, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Competitiveness of Turkey in organic exports to the European Union market

INTERNATIONAL MARKETING AND TRADE OF QUALITY FOOD PRODUCTS, ss.97-113, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Türkiye de Para İkamesi Altında Para Talebi 1986 2005

TİSK Akademi, cilt.1, ss.59-73, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Milli Gelir Revizyonunun Sonuçları: OECD ve AB ile Bir Karşılaştırma

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Aralık 2017

The Economic Dimensions of Turkey-EU Relations, Quo vadis?

ESAM International Conference: Turkey’xxs Quest for the EU Membership Towards 2023., Türkiye, 24 - 25 Nisan 2013

Determination of World Hazelnut Price: 1965-2009

International Conference on Economics, Finance and Banking, Bishkek, Kırgızistan, 26 - 28 Haziran 2013

Dünya Fındık Talebinin Ekonometrik Analizi:1970-2009

13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 24 - 26 Mayıs 2012

Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yapısı ve Rekabet

Rekabet: Düzenlemeler ve Politikalar Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2003, ss.39-47

Agricultural trade prospects for Turkey with Central and Eastern European countries and the Russian Federation

Symposium on World Agricultural Trade, at the Conference on Economics, Ankara, Türkiye, 01 Eylül 1997, ss.165-186

Kitap & Kitap Bölümleri

Modernizmin Yansımaları: 1990 lı Yıllarda Türkiye

Doksanlar: Kriz ve İstikrarsızlık Yılları, Barbaros, Funda Zurcher, jan Erik, Editör, Efil Yayınları, Ankara, ss.91-114, 2017

Girdi-Çıktı Modellerine Giriş

Eflatun Yayınevi, Ankara, 2010

International Marketing and Trade of Quality Food Products

Competitiveness of Turkey in Organic Exports to the European Market, Canavari M, Castelleni A, Cantore N, Roberta S, Pignatti E., Editör, Wageningen Academic Publisher, Wageningen, ss.1, 2009

İktisada Giriş

Temel Makroiktisadi Değişkenler ve Ölçülmeleri, Ömer faruk Çolak, Editör, Gazi, Ankara, ss.405-432, 2007

Avrupa İktisat Tarihi

XXVIII-XXXI, , Editör, Paragraf, Ankara, ss.342-653, 2005