Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Birgivi İslami İlimler Fakültesi
Bölüm
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı