Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 8. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 1. Uluslararası sağlık bilimleri kongresi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2016 Minimal İnvaziv Jinekoloji Toplantısı, Ürojinekoloji Hemşireliği Kursu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 5. Ege Ürojinekoloji Workshop

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 İzmir Üniv. Sürekli Eğitim Merkezi, 1. Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 THD-İzmir Şubesi Hemşirelik Haftası Etkinlikleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 1.Ulusal Doğal Doğum Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 İnfertilite-Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2009 II. Üreme Tıbbı Derneği, İnfertilite Hemşireliği Kursu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2009 3. Jinekolojik Endoskopi kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir SYO, Ebelik Haftası Etkinlikleri

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2001 Adölesanlarda Üreme Sağlığı Paneli, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu, E.Ü. Bahar Şenlikleri Etkinlikleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Ödüller

 • Mart 2011 Normal Doğum mu? Sezaryen mi? Peki Kadınlar Ne düşünüyor

  10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi

 • Kasım 2009 Postpartum Erken Dönemde Düzenli Fundus Masajının Uterus İnvolüsyonuna ve Loşia Rubra Miktarına Etkisi

  1. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 107

h-indeksi (WOS): 7