Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 - 20178. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 - 20171. Uluslararası sağlık bilimleri kongresi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2016 - 2016Minimal İnvaziv Jinekoloji Toplantısı, Ürojinekoloji Hemşireliği Kursu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 - 2015İzmir Üniv. Sürekli Eğitim Merkezi, 1. Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 - 20155. Ege Ürojinekoloji Workshop

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 - 20141. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 - 20131. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 - 2013THD-İzmir Şubesi Hemşirelik Haftası Etkinlikleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 - 20131.Ulusal Doğal Doğum Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 2013İnfertilite-Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2009 - 2009II. Üreme Tıbbı Derneği, İnfertilite Hemşireliği Kursu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2009 - 20093. Jinekolojik Endoskopi kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 - 2005Balıkesir Üniversitesi Balıkesir SYO, Ebelik Haftası Etkinlikleri

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2001 - 2001Adölesanlarda Üreme Sağlığı Paneli, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu, E.Ü. Bahar Şenlikleri Etkinlikleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Ödüller

 • Mart 2011Normal Doğum mu? Sezaryen mi? Peki Kadınlar Ne düşünüyor

  10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi

 • Kasım 2009Postpartum Erken Dönemde Düzenli Fundus Masajının Uterus İnvolüsyonuna ve Loşia Rubra Miktarına Etkisi

  1. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 99

h-indeksi (WOS): 7