Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Baş Editör

 • 2014 - 2019Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Dergisi

  Editör

 • 2014 - 2019Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi

  Editör

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor HEMED

  Üye

 • 2017 - Devam Ediyor İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

  Başkan Yardımcısı

 • 2009 - Devam Ediyor KADIN SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Ekim 2019Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BAP Araştırma Projesi, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

 • Haziran 2019ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2019SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ /JOURNAL OF HEALTH SCİENCES AND PROFESSİONS

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2019DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2013TÜBİTAK Projesi

  1002 - Hızlı Destek Programı, yök, Türkiye

 • Ocak 2013Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2012Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2011Düzce Üniv. Sağlık Bilimleri Ens. Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2010Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi