Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Baş Editör

 • 2014 - 2019 Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Dergisi

  Editör

 • 2014 - 2019 Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi

  Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor HEMED

  Üye

 • 2017 - Devam Ediyor İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

  Başkan Yardımcısı

 • 2009 - Devam Ediyor KADIN SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Ekim 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BAP Araştırma Projesi, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

 • Haziran 2019 ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2019 SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ /JOURNAL OF HEALTH SCİENCES AND PROFESSİONS

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2019 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2013 TÜBİTAK Projesi

  1002 - Hızlı Destek Programı, yök, Türkiye

 • Ocak 2013 Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2012 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2011 Düzce Üniv. Sağlık Bilimleri Ens. Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2010 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi