Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sexual function and Dyadic adjustment in women with urinary incontinence

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.35, ss.437-442, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Use of the internet related to infertility by infertile women and men in Turkey

Pakistan Journal Of Medical Sciences, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Spontaneous vaginal delivery or caesarean section? What do Turkish women think?

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, cilt.19, ss.1-7, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pregnant women's use of the internet in relation to their pregnancy in Izmir, Turkey

INFORMATICS FOR HEALTH & SOCIAL CARE, cilt.37, ss.253-263, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Traditional practices for Turkish women's Gynecologic complaints

INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE, cilt.11, ss.414-419, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Attitudes towards family planning among women seeking induced abortion in Izmir, Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.16, ss.194-200, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sexual activity, knowledge and contraceptive usage by gender among university students in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.15, ss.433-440, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Differences in Quality of Life Between Infertile Women and Men in Turkey

JOGNN-JOURNAL OF OBSTETRIC GYNECOLOGIC AND NEONATAL NURSING, cilt.39, ss.191-198, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The loneliness level of patients with gynecological cancer

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, cilt.16, ss.472-477, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Preventing and terminating unwanted pregnancies in Turkey

JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP, cilt.38, ss.6-10, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Using High Fidelity Birthing Simulator on Satisfaction and Performance of Nursing Students in Developing Obstetric Skills

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.27, ss.1-16, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hope and Hpoelessness of Infertile Women: Phenomenological Study

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry, cilt.11, ss.24-36, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hiperemezis Gravidarum Tanisi Konulan Gebelerin Sosyal Destek Düzeyleri Ve Yaşam Kalitesi Ile Ilişkisi

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.142-157, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions and Knowledge of Healthcare Professionals on Vaginal Birth After Caesarean Section

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, cilt.11, ss.143-157, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier identifier

Kadmiyumun erkek üreme sistemi üzerine etkisi

Androloji Bülteni, cilt.19, ss.86-91, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınlarda üriner inkontinansın birinci basamak tedavisinde konservatif yöntemler

klinik tıp aile hekimliği, cilt.8, ss.6-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Geçmişten günümüze kadının statüsü ve kadına yönelik şiddet

Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs, cilt.2, ss.9-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne Dostu Hastane Kriterleri Doğrultusunda Anne Sağlığı Hizmetlerinin Gözden Geçirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.120-130, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne dostu hastane kriterleri doğrultusunda anne sağlığı hizmetlerinin gözden geçirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.120-130, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baba Bebek Bağlanması ve Hemşirenin Rolü

Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, cilt.7, ss.63-68, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer Dismenorenin Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.25, ss.195-204, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Histerektomi Operasyonu Geçiren Kadınların Cinsel Yaşamlarına Yönelik Bilgi Gereksinimlerinin Saptanması

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), cilt.1, ss.36-51, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pelvic Floor Muscle Exercises During Pregnancy

Balıkesır Health Sciences Journal, cilt.3, ss.45-49, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ebeveynlerin Doğum Sonu Yaşadıkları Duygusal Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı

Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, cilt.11, ss.54-61, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveynlerin doğum sonu yasadıkları duygusal sorunlar ve hemşirelik bakimi

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.11, ss.54-60, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum yapan kadınların doğum sonu öğretim ihtiyaçları ve taburculuğa hazır oluşluğunun belirlenmesi

Uluslarası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.26-38, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum tutum ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.24, ss.212-218, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vajinal doğum ve sezaryen doğum yapan gebelerin durumluk kaygı düzeylerinin karşılaştırılması

Gümüşhane University Journal of Health Sciences, cilt.3, ss.908-920, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neuman sistemler modeli ve infertilite stresörleri

Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, cilt.6, ss.121-128, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baba Bebek Bağlanma Ölçeği nin Türk Toplumunda Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi

International Journal of Human Sciences, cilt.10, ss.170-181, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etik boyutu tartışılan yardımcı üreme teknikleri ve yasal düzenlemeler

E.Ü.Hem.Fak. Dergisi,, cilt.19, ss.68-75, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık profesyonellerinin gebelikte şiddet konusundaki farkındalıklarının belirlenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.20-33, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perimenopozal dönemde hormonal kontrasepsiyon

STED,, cilt.21, ss.210-217, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postpartum Depresyonde Kültürel Faktörlerin Önemi

E.Ü.HEM.FAK. Dergisi, cilt.28, ss.107-116, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akran Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeylerine Etkisi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,, cilt.15, ss.10-17, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Cinselliğinin Gizlenen Yönü Vajinismus ve Hemşirenin Rolü

STED, cilt.21, ss.301-305, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelik öncesi sigara içen kadınların gebelik döneminde sigara içme durumlarına etki eden faktörlerin incelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi,, cilt.28, ss.55-62, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of internal migration on women s health in Turkey

International Journal of Human Sciences,, cilt.8, ss.1019-1027, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk gelinler Erken yaş evlilikleri ve adölesan gebeliklere yaklaşım

Aile ve Toplum Dergisi,, cilt.7, ss.35-44, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelerin Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.26, ss.53-63, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emzirme ve Kanser Araştırmalarının İncelenmesi

The Journal of Breast Health, Meme Sağlığı Dergisi, cilt.6, ss.141-144, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maternal Obezite Gebelik Komplikasyonları ve Gebe Kadının Yönetimi

Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, cilt.1, ss.39-46, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adölesanların Kontraseptif Yöntem Bilgisi ve Yöntem Kullanımları Sistematik İnceleme

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi,, cilt.1, ss.38-51, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maternal Bağlanma Ölçeğinin Türk Toplumuna Uyarlanması

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.198-202, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfertil çiftlerin yaşadıkları sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulu Dergisi, cilt.11, ss.112-121, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfertil Kadınlarda Evlilik Uyumu

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi,, cilt.5, ss.105-110, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanserli Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Doğruyu Söyleme Konusundaki Tutumları

Türkiye Klinikleri Tıp-Etiği-Hukuku- Tarihi Dergisi, cilt.6, ss.1-7, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anneye ve Babaya Ait Bağlanma ve Hemşirenin Rolü

E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.23, ss.183-194, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri ve Sağlık Çalışanlarının Rolü

Kadın Çalışmaları Dergisi, cilt.2, ss.32-47, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Overyen Hiperstimulasyon Sendromu OHSS ve Hemşirelik Yaklaşımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi ,, cilt.23, ss.223-232, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menopoz Sonrasında Kendilik Algısı Problem Çözme Becerileri ve Umutsuzluk

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, ss.135-145, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelerin Ruhsal Belirti Dağılımlarının İncelenmesi Ve Hemşirelik Bakımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, ss.115-126, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılıkta Kadın Sağlığına Etki Eden Faktörler ve Hemşirelik

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi,, cilt.10, ss.66-73, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınların Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin ve Bunlara Etki Eden Faktörlerinin İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.67-76, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğumhane Stajına Çıkan Öğrencilerin Durumluk Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.7, ss.27-32, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Couvade Sendromu Sempatik Gebelik

Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi,, cilt.2, ss.49-54, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INFERTİL KADINLARDA YALNIZLIK DÜZEYİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

ege tıp dergisi, cilt.41, ss.229-232, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazetelerde Üreme Sağlığı

Sağlık ve Toplum Dergisi, cilt.10, ss.62-65, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meme Kanseri Olan Kadınlarda Üreme Sağlığı Durumunun İncelenmesİ

Ege Üniv.Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.15, ss.37-51, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Paternal antenatal bağlanma ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

2. ULUSLARARASI 5. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, 31 Ekim - 01 Kasım 2019

Doğum Korkusuna Yönelik Sağlık İnançları ve Görüşler

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.223

Olumlu Doğum Algısının Geliştirilmesinde Kullanılan Girişimler

1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 Ekim 2018

DOĞUMDA SAYGIN BAKIM ALMA HAKKINI ÇOK AZ-ÇOK GEÇ VE ÇOKFAZLA- ÇOK ÇABUK YAKLAŞIMI İLE KADINLARA VERMEK MÜMKÜN MÜ?

’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi”, 18 - 21 Ekim 2018

TRAVMATİK DOĞUMUN POST-TRAVMATİK STRES BOZUKLUĞUYLA İLİŞKİSİ

1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 Ekim 2018

Doğum Koçluğu (Doula) Hakkındaki Bilgi ve Görüşlerin Sosyal Medya Aracılığıyla İncelenmesi

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018

DETERMINING NURSING STUDENTS’ PERCEPTION OF SOCIAL GENDER AND AFFECTED FACTORS

ICOBNE INTERNATIONAL CONGRESS OF BLACK SEA NURSING EDUCATION, Samsun, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017

BARİATRİK CERRAHİ VE KİLO KAYBININ İNKONTİNANSI AZALTMADAKİ ETKİSİ

8.ULUSAL ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017

Urogynecology Nursing’s Innovative Paient Training Materials: Ege University Sample

International Congrees of Black Sea Nursing Education, Samsun, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017

Urogynecology Nursing’s Innovative Patient Training Materials: Ege University Sample

International Congress of Black Sea Nursing Education (ICOBNE), 12 - 13 Ekim 2017

Gynaecologial Examination and Privacy

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Ekim 2017

Ethical Issues in Assisted Repruduction Techniques

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Ekim 2017

Ethical Analysis of the concept of the carrier motherhood

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Ekim 2017

Fertility protection surgery and ethics in gynecological cancer

İnternational Congress on Ethics in Nursing Application, 11 - 12 Eylül 2017

Palliative care and ethics in oncology

İnternational Congress on Ethics in Nursing Application, 11 - 12 Eylül 2017

INFERTILITY AND SEXUAL ETHICS

INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATION, 11 - 12 Eylül 2017

ENDOMETRİUM KANSERİ OLGU SUNUMU

1. ULUSLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Güvenli Ve Yasal İsteyerek Düşük Kadınların İnsan Hakkıdır

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Rekürrens Seröz Borderline Over Tümörlü Hastanın Bakımı:Olgu sunumu

1. Uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Güvenli ve yasal düşük kadınların insan hakkıdır

1. Uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

TEKRARLAYAN OVER SERÖZ ADENOKARSİNOMLU OLGUNUN BAKIM YÖNETİMİ

1. ULUSLARASI SAĞLIK BAKIM KONGRESİ, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Doğurganlık Bilincine Dayalı Doğal Aile Planlaması Yöntemlerine Bakış

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

ÖZEL DURUMLARDA (GEBELİK, İNFERTİLİTE GİBİ) KADINA YÖNELİK ŞİDDET

1. ULUSLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

İNFERTİL KADINLARDA PRENATAL BAĞLANMA

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARI OLAN KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET

3. ULUSLARAI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 Nisan 2017

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Olan Kadınlara Yönelik Şiddet

3. Uluslarası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 Nisan 2017

Gebelikte Anne Bebek Bağlanması ve İlişkili Faktörler

Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2016

ÜRİNER SEMPTOMLARIN TEDAVİSİNDE UYGULANAN TAMAMLAYICI TEDAVİLER

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016

AKUPUNTURUN İNVİTRO FERTİLİZASYONDA IVF ROLÜ

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016

Antenatal Dönemde Yaşam Tarzı İle İlgili Kanıta Dayalı Uygulamalar

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016

PELVİK TABAN KAS EGZERSİZLERİNDE YENİLİKLER

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016

SEZERYAN SONRASI VAJİNAL DOĞUMDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016

İnfertil Bireylerin İnternet Kullanma Durumları

1. Uluslarası 2. Ulusal Kadın Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 07 Ekim 2016, ss.15

Dünyada ve Türkiye de Prematürite

1. Uluslarası 2. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 Ekim 2016

The effects of cultural values in Turkey on infertility

6th World Nursing and Healthcare Conference, London, İngiltere, 15 Ağustos 2016, ss.10

The Effects of Delayed Pushing during the Second Stage of Labor on Postpartum Fatigue and Labor Results

PCS Global Obstetrics and Gynaecology Congress (GOGC-2016), Prague, Çek Cumhuriyeti, 18 Haziran 2016, ss.10

The Refugees In Turkısh Pres

Internatıonal conference on gender and mıgratıon Critical ıssues and policy ımplications, İzmir, Türkiye, 11 Mayıs 2016, ss.10

The Opınıons Related To Refugees Of Nursıng Students Who Are Lıvıng In Hatay

Internatıonal conference on gender and mıgratıon Critical ıssues and policy ımplications, İzmir, Türkiye, 11 Mayıs 2016, ss.10

geçmişten günümüze kadının statüsü

2. uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi, 3 - 05 Eylül 2015

Üriner ve Fekal İnkontinas Yönetimi

5. Ege Ürojinekoloji Workshop, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2015

Yaşlı Bireylerde Üriner ve Fekal İnkontinanas Yönetimi

Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 13 - 14 Mart 2015

Üriner inkontinans konservatif tedavi uygulamalarında yenilikler

Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, Adana, Türkiye, 13 Mart 2015, ss.10

Fekal İnkontinanslı Yetişkinlerde Konservatif Tedavi Yaklaşımları

Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 13 - 14 Mart 2015

Üriner inkontinansı olan kadına güncel yaklaşım

Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, Adana, Türkiye, 13 Mart 2015, ss.10

Jinekolojik kanserlerde yaşam kalitesi

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Aralık 2014, ss.10

Brakiterapi alan jinekolojik kanser hastalarında cinsellik

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Aralık 2014, ss.10

Türkiye infertilite alanında hemşirelik tezlerinin incelenmesi

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Aralık 2014, ss.10

İnfertil kadınların yaşadığı ekonomik sorunlar

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Aralık 2014, ss.10

Hiperemezis gravidarum tedavisinde nonfarmakolojik tedavi seçenekleri

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Aralık 2014, ss.10

Epizyotomi ağrısı ve bakımında kullanılan alternatif uygulamalar

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Aralık 2014, ss.10

Tarihsel süreçte Türkiye’de kadınların durumu

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Aralık 2014, ss.10

Postpartum paternal depresyon ve hemşirelik bakımı

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Aralık 2014, ss.10

İnfertil bireylerin stresle baş etme mekanizmaları

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Aralık 2014, ss.10

Turkish version of the childbirth attitudes questionaire

X. Turkish German Gynecology Congress, Antalya, Türkiye, 30 Nisan 2014, ss.10

HPV aşısı hakkında ne düşünüyoruz?

11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Mayıs 2013, ss.10

Antenatal Kegel egzersizinin doğum sonrası perine bütünlüğü üzerine etkisi: Olgu sunumu

11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Mayıs 2013, ss.10

Gebelikte Pelvik Taban Kas Egzersizi

11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Mayıs 2013, ss.10

Operasyonu geçiren kadınların cinsel yaşamlarına yönelik bilgi gereksinimlerinin saptanması

11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 07 Mart 2013, ss.10

Sağlık Profesyonellerinin Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ile İlgili Bilgi ve Görüşleri

1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 Eylül 2012, ss.10

Doğurganlık Çağındaki Diyabetik Kadının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi

I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, İzmir, Türkiye, 15 Eylül 2011, ss.10

Postpartum depresyonda kültürel faktörler

I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, İzmir, Türkiye, 15 Eylül 2011, ss.10

Ebeveynlerin postpartum dönemde yaşadıkları duygusal sorunların farklı kültürlerdeki örneklerle incelenmesi

I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, İzmir, Türkiye, 15 Eylül 2011, ss.10

EVRENSEL BİR SORUN GÖÇLER VE KADINLARIN YAŞADIKLARI DİL SORUNLARI

1.ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK VE EBELİK KONGRESİ, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2011, ss.125-126

Türkiye’de Endoskopik Cerrahi Hemşireliği Eğitimi ve Uygulamaları

V. Uluslar arası AAGL Minimal İnvaziv Jinekoloji Kongresi & IV. Ulusal Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Endoskopik Cerrahi Hemşireliği Kursu, İstanbul, Türkiye, 06 Nisan 2011, ss.10

Normal Doğum mu? Sezaryen mi? Peki Kadınlar Ne düşünüyor?

10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 03 Mart 2011, ss.10

Vajinismus ve Kadın

10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 03 Mart 2011, ss.10

Cinsel Yönden Aktif Kadınların Jinekolojik problemleri ve bu Problemlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesİ

1. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 02 Kasım 2009, ss.68

Postpartum Erken Dönemde Düzenlik Fundus Masajının Uterus İnvolüsyonuna ve Loşia Rubra Miktarına Etkisi

1. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 02 Kasım 2009, ss.66

Üniversite Gençliği Cinsel ve Üreme Sağlığı Akran Eğitimi

1. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 02 Kasım 2009, ss.10

Turkish Public Opinion about Male Nurses

1st International Congress on Nursing education, Research & Practice, Thessaloniki, Yunanistan, 15 Ekim 2009, ss.10

Analysis of the Factors Affecting Post Pregnancy Smoking of Pre Pregnanacy Smoker Women

1st International Congress on Nursing education, Research & Practice, Thessaloniki, Yunanistan, 15 Ekim 2009, ss.10

Transgenerational Attachment

1st International Congress on Nursing education, Research & Practice, Thessaloniki, Yunanistan, 15 Ekim 2009, ss.10

Retrospectie Analysis of Women with Incontinence

1st International Congress on Nursing education, Research & Practice, Thessaloniki, Yunanistan, 15 Ekim 2009, ss.301

The Genital Hygiene Behaviors of Pregnant Women

1st International Congress on Nursing education, Research & Practice, Thessaloniki, Yunanistan, 15 Ekim 2009, ss.301

Toplumsal Şiddet Olan Savaşın Kadın Üzerine Etkileri

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 Ekim 2009, ss.714

Menopoz Dönemindeki Kadınların Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi

9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 Ocak 2009, ss.445

Jinekolojik Kanserlerde Cinsel Sağlık

9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Ocak 2009

Nutrition Management in Cancer Patients

ternational Symposium Food, Nutrition and Cancer, April, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2008, ss.82

Determination of Breastfeeding and Cancer Research

International Symposium Food, Nutrition and Cancer, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2008, ss.47

Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddet Konusunda Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi

1. Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet”, Ankara, Türkiye, 20 Mart 2008, ss.182

Hemşirelik Uygulamalarında Eleştirel Düşünme

4. Uluslar arası-11.Ulusal Hemşirelik kongresi, Ankara, Türkiye, 05 Eylül 2007, ss.293

Emziren ve Emzirmeyi Erken Dönemde Kesen Annelere İlişkin Özelliklerin İncelenmesi

4. Uluslar arası-11.Ulusal Hemşirelik kongresi, Ankara, Türkiye, 05 Eylül 2007, ss.235

Impact of violence against women health and role of health professions

4. Uluslar Arası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 07 Eylül 2007

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Perimenstruel Dönemde Yaşam Kaliteleri

” 5. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 Nisan 2007, ss.92

Lanolin’in Meme Başı Çatlakları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

10. Ulusal Perinatoloji Kongresi&International Workshop on Multiple Pregnancy, İstanbul, Türkiye, 10 Nisan 2005, ss.319

İnfertil Çiftlerde Yaşam Kalitesi

3. Uluslararası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Türkiye, 07 Eylül 2005, ss.120

Gebelerin Beden İmajlarının İncelenmesi

II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 04 Haziran 2003, ss.186

Lohusaların Beden İmajının İncelenmesi

3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 Nisan 2003, ss.166

Hormonal Kontrasepsiyon Meme Kanserine Sebep Olur mu

3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 Nisan 2003, ss.207

İnfertil Kadınlarda Yalnızlık Düzeyi ve Bunu Etkileyen faktörlerin İncelenmesi

I.Uluslararası&II. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Nisan 2001, ss.70

Medya’da Üreme Sağlığı

I. Ulusal Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 Nisan 1999, ss.10

2000’e İki Kala Çağdaş Eğitime Doğru

Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, GATA, Ankara, Türkiye, 16 Mayıs 1998, ss.303-307

Kitap & Kitap Bölümleri

Recent Studies in Health Sciences

Investigation of Infertile Women's Perceptions of Infertility Related to Feelings, Thoughts and Spousal Relationships in Turkey , Plamen Milchev CHERNOPOLSKI Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA Behire SANÇAR Bilal AK, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.1-792, 2019

SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

INFERTILE WOMEN’S PERCEPTIONS OF THE STRESSORS & HOLISTIC APPROACH OF NEUMAN SYSTEMS MODEL (NSM), A QUALITATIVE STUDY , Prof. Zana DOLIĆANIN,Ph.D. Asst. Prof. Kemal Fırat OĞUZ, Editör, İVPE, Podgorica, ss.1-105, 2018

Palyatif Bakım

Palyatif Bakımda Cinsellik, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ss.177-196, 2017

perinatoloji ve bakım

gebelikte fizyolojik değişiklikler, ümran sevil,gül ertem, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İzmir, ss.101-126, 2016 Creative Commons License

Perinatoloji ve BaKIM

Doğum, Sevil Ü, Ertem G, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.299-372, 2016

DOĞUM ÖNCESİ PERİNE MASAJI VE KEGEL EGZERSİZLER

Türkiye Alim Kitapları, Deutschland, Almanya, Deutschland, 2015

Kadın Sağlığı

İnfertilite, Ahsen Şirirn Oya Kavlak, Editör, Bedray basın yayın, 2008