Prof.Dr.

KAMİLE OYA PAKER


İletişim Fakültesi

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü

İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2000 - 2000

2000 - 2000

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye

1994 - 1994

1994 - 1994

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye

1985 - 1989

1985 - 1989

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2000

2000

Doktora

Üniversite gençleri arasında modernliğin ve laikliğin sosyal temsilleri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1994

1994

Yüksek Lisans

Atıf karmaşıklığı uçlara kayma ve kalıp yargı kullanma eğilimleri

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

1st IFTA Intensive Instititute, International Family Therapy Association

Mesleki Eğitim

1st IFTA Intensive Instititute, International Family Therapy Association

2015

2015

Çift ve Aile Terapisi

Mesleki Eğitim

Yaşar Üniversitesi ve Hiebert Institute İşbirliği

2014

2014

Transaksiyonel Analiz TA202

Kişisel Gelişim

Diğer

2014

2014

Transaksiyonel Analiz TA101

Kişisel Gelişim

Dİğer

2001

2001

Zihinsel Yönetim Formatörlük Sertifikası

Mesleki Eğitim

Universite Catholique de l’Quest, Institut des Sciences de la Communication et de l’Education d’Angers

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Siyaset Psikolojisi, Kitle İletişimi ve Araçları, İletişim Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2009 - 2013

2009 - 2013

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2008 - 2009

2008 - 2009

Doç.Dr.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2003 - 2008

2003 - 2008

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Ve Sinema Bölümü

2000 - 2002

2000 - 2002

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1999 - 2000

1999 - 2000

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1995 - 2000

1995 - 2000

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Yönetimsel Görevler

2011 - 2012

2011 - 2012

diğer idari görev

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2005 - 2007

2005 - 2007

Erasmus Koordinatörü

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2002 - 2003

2002 - 2003

Erasmus Koordinatörü

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2000 - 2002

2000 - 2002

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2013 - 2013

2013 - 2013

• Nitel Veri ve Metin Analizi

Uygulama Araştırma Merkezi - Eğitim

Paker K. O.

2011 - 2011

2011 - 2011

Nitel Araştırma ve Söylem Analizi

Akademik Birimler - Eğitim

Paker K. O.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Sosyal Medyada Sol Muhalefetin Gündemi ve Pratikleri

Paker K. O. , Akçalı S.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.45-79, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Laiklik Konusunda Ayrışan Gruplar ve Belirli Psiko-Sosyal Değişkenlerin Dış-Grup Değerlendirmelerinde Rolü

Paker K. O. , Cesur S.

Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.15, ss.51-76, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Sosyal Bilimcilerin Sosyal Bilim ve Üniversite Temsilleri

Paker K. O.

Psikoloji Çalışmaları Dergisi, ss.43-71, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Dinin Bireyselleşmesi: Üniversite Gençliği ile Bir Ölçek Çalışması

Paker K. O. , Akçalı S.

Gaziantep University Journal of Social Sciences, ss.1440-1459, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası

Paker K. O. , Akşit O. O.

Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, ss.553-571, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Postmodern Bilgelik: Yeni Çağ Söyleminde Kişisel Gelişim ve Ruhsal Alıştırmalar

Paker K. O.

Psikoloji Çalışmaları Dergisi, ss.65-104, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Bireyselleşme Ekseninde Farklılaşan Din Temsillerimiz

Paker K. O.

EskiYeni, ss.113-119, 2010 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Popüler Müzik, Günlük İdeoloji ve Benlik İnşası: Sezen Aksu Şarkıları Üzerinden Bir İnceleme

Paker K. O.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.87-106, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Sıradan Düşüncenin Müzakere Alanı Olarak Medya: Kadın Programları Üzerinden Bir İnceleme

Paker K. O.

Yeni Düşünceler , ss.69-92, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Televizyon ve Çocuk: Çocukların TV Programlarına İlişkin Tercihleri

Paker K. O. , Cesur S.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, ss.106-125, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

“Bireysel Bir Farklılık Olarak Atıf Karmaşıklığı: Kavramsal Analiz ve Ölçek Uyarlaması

Paker K. O.

Psikoloji Çalışmaları Dergisi, ss.1-24, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2003

2003

“Kolektif Hafızamızdaki Hikâyeler ve Nostalji”

YILMAZ S. , PAKER K. O.

II. Ulusal Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşbirliğiyle, Van, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Bir Kendilik Pratiği ve Öznel Bir Direniş Olarak Samimiyet

Paker K. O.

Giden ve Kalan Arasında: Samimiyet ve Mektup Üzerinden İletişimi Okumak, Sıdıka Yılmaz, Editör, Ütopya Yayınevi, Ankara, ss.16-60, 2019

2012

2012

Türkiye’de Kadın ve Modernite: Söylem Analizi ile Yaklaşım

Paker K. O.

Söylem Çalışmaları, Sibel Arkonaç, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.105-120, 2012

2007

2007

Çocuk Temsilleri ve Medya Okuryazarlığı Eğitimi

Paker K. O.

Çocuk ve Medya, Selda Akçalı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.131-157, 2007

2007

2007

İletişimin Fast Food’u: Sanal Diyarlarda Oyun, Chat ve Gizemli Yabancı

Paker K. O.

Medya Okumaları, Özgür Yılmazkol, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.105-134, 2007

2005

2005

Günlük Düşüncede Modernlik, Din ve Laiklik

Paker K. O.

Vadi Yayınları, Ankara, 2005

2004

2004

Batı Dışı Toplumlarda Sosyal Psikolojiyi Yeniden Düşünmek: İnşacı Yaklaşımın İmkânları Üzerine Bir Deneme

Paker K. O.

Doğunun ve Batının Yerelliği: Bireylik Bilgisine Dair, Sibel A. Arkonaç, Editör, Alfa Basım Yayım, İstanbul, ss.203-248, 2004

1999

1999

Sosyal Temsiller Kuramının ve Epistemolojisinin Sosyal Psikoloji İçerisindeki Yeri ve Önemi

Paker K. O.

Psikoloji'de Yeni Tartışmalar, Sibel A. Arkonaç, Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.45-64, 1999

1999

1999

Çapraz Kategorizasyon Modellerinin Metodolojik Sonuçları Üzerine

Paker K. O.

Gruplararası İlişkiler ve Sosyal Kimlik Teorisi, Sibel A. Arkonaç, Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.147-168, 1999


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1