Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sensör Tabanlı Nesnelerin İnterneti Verilerinin MongoDB ile Saklanma ve Sorgulanma Performansının Değerlendirilmesi

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, Malatya, Türkiye, 28 Eylül 2018, ss.1-6

Evaluation of storage and query performance of sensor based Internet of Things data with MongoDB

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018 Özet

Yeniden Kullanilabilir Yazilim Bilesenlerinin Tanimlanmasi icin Ontoloji Tabanli Bilesik Bir Model

11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 Ekim 2017, cilt.1980, ss.1-13
Link

Hareketli Etmenlerin Dağıtık Bilgi Erişiminde Kullanılmaları

Bilişim 2002, İstanbul, Türkiye, 03 Eylül 2002, ss.175-180

Kitap & Kitap Bölümleri

Agent Environments for Multi Agent Systems IV

Where Are All the Semantic Web Agents: Establishing Links Between Agent and Linked Data Web Through Environment Abstraction, Danny Weyns Fabien Michel, Editör, Springer, ss.41-51, 2015
Link