Araştırma Alanları

 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • Arkeoloji ve Sanat Tarihi

 • Arkeoloji

 • Fizik

 • Astronomi ve Astrofizik

 • Temel Astronomi ve Astrofizik: Enstrümantasyon, Teknikler ve Astronomik gözlemler

 • Atom ve Molekül Fiziği

 • Atomik ve moleküler etkileşimler

 • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

 • Malzeme Bilimi

 • Kimya

 • Temel Bilimler