Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2018 - 2018 Post Doktora

  Kore Kutup Araştırmaları Merkezi (Koprı), Kozmokimya, Güney Kore

 • 2011 - 2012 Post Doktora

  Universidade De Coimbra, Kimya Bölümü, Lab For Molecular Cryospectroscopy And Biospectroscopy (Lmcb), Portekiz

 • 2009 - 2010 Post Doktora

  Budapeste Teknoloji Ve Ekonomi Üniversitesi, Kimya Bölümü, Organik Kimya, Macaristan

 • 2003 - 2008 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

 • 1999 - 2003 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

 • 1993 - 1998 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  2-,3- ve 4-asetilpiridin ve benzer moleküllerin titreşimsel spektrumlarının teorik ve deneysel yöntemlerle incelenmesi

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

 • 2003 Yüksek Lisans

  Pirazinamid molekülünün titreşim frekanslarının ve kiplerinin hesaplanması

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri Portekizçe

 • A1 Başlangıç Korece

 • A1 Başlangıç Macarca

 • C1 İleri İngilizce

 • C1 İleri İspanyolca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018MULTİDİSİPLİNER / UYGULAMALI KIRMIZIALTI (INFRARED) SPEKTROSKOPİSİ EĞİTİMİ

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , EGE MATAL