Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Robotic adrenalectomy

GLAND SURGERY, cilt.8, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Therapeutic plasmapheresis in thyrotoxic patients

ENDOCRINE, cilt.62, sa.1, ss.144-148, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Routine calcitonin measurement in nodular thyroid disease management: is it worthwhile?

ANNALS OF SURGICAL TREATMENT AND RESEARCH, cilt.92, sa.4, ss.173-178, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Oncocytic Adreno Cortical Tumors: Pathological Features of 16 Cases and Review of the Literature

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PATHOLOGY TOXICOLOGY AND ONCOLOGY, cilt.36, sa.3, ss.237-244, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Routine calcitonin measurement in nodular thyroid disease management: is it worthwile?

Annals of Surgical Treatment and Research, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Medullary Carcinoma of the Thyroid With Axillary Metastasis: A Case Report

INTERNATIONAL SURGERY, cilt.100, sa.3, ss.390-393, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Endocrine Surgery during the COVID-19 Pandemic: Recommendations from the Turkish Association of Endocrine Surgery

MEDICAL BULLETIN OF SISLI ETFAL HOSPITAL, cilt.54, sa.2, ss.117-131, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Surgical approaches for papillary microcarcinomas: Turkey's perspective

TURKISH JOURNAL OF SURGERY, cilt.34, sa.2, ss.89-93, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Endokrin cerrahide minimal invaziv girişimler ve robotik cerrahinin yeri

Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

intratiroiDal paratiroiD aDenomlu olgu sunumumuz

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2019

Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach TOETVA):anatomo-histological analysis.

International Mediterranean Anatomy Congress (IMAC 2018), Konya, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2018, cilt.12, sa.2, ss.2

Differansiye Tiroid Kanserlerinde Tedavi

XX. EGE ONKOLOJİ GÜNLERİ ENDOKRİN KANSERLER SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 28 Mart 2016

Rektum Kanserinde Nükse Etki Eden Faktörleri Belirlemek

Reoperatif Kolorektal Cerrahi Sonbahar Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Robot Asisted endoscopic mediastinal parathyroidectomy

Thyroid &parathyroid disease, ozulker t, adas m,günay s, Editör, Springer, Cham, ss.456-461, 2018

REKÜRREN LARİNGEAL SİNİR DALLANMALARI VE DALLARIN FONKSİYONU

Tiroid ve Paratiroid cerrahisinde sinir monitorizasyon, İşgörA , Uludağ M, Makay Ö, Editör, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 2016