Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sistemik Mastositoz Tanılı Latex Alerjisi Olan Gebede Anestezi Yönetimi

TÜRKİYE ANESTEZİ REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2018, ss.45