Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the profust reliabilities of consecutive k-out-of-n systems

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART O-JOURNAL OF RISK AND RELIABILITY, cilt.228, sa.1, ss.62-71, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The predictors of response to neoadjuvant chemotherapy in advanced epithelial ovarian cancer.

Journal of surgical oncology, cilt.105, ss.200-5, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The value of frozen section evaluation in the management of borderline ovarian tumors

JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS, cilt.7, sa.4, ss.416-420, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Second primary cancers following borderline ovarian tumors.

Archives of gynecology and obstetrics, cilt.283, ss.1391-6, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

DISCRETE DISTRIBUTIONS CONNECTED WITH THE BIVARIATE BINOMIAL

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.39, sa.1, ss.109-120, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EVALUATION OF THE EFFICIENCIES OF PUBLIC HIGH SCHOOLS IN IZMIR/TURKEY USING DEAHP APPROACH

Anadolu University Journal of Science and Technology-A Applied Sciences and Engineering, cilt.20, sa.1, ss.34-53, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altın Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Var Modeli İle Analizi:2005-2015 Dönemi

EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.16, sa.4, ss.611-625, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Reliability of Repairable k-out-of-n:F System having Discrete Repair and Failure Times Distributions

International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, cilt.29, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship of HLA-B27 and HLA-B51 on Non-Behcet Uveitis

Ophthalmology Research: An International Journal, cilt.3, sa.1, ss.1-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A trivariate geometric distribution, characterization and asymtotic distribution

Ege University Journal of the Faculty of Science, cilt.37, sa.1, ss.1-18, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki değişkenli geometrik dağılım ve genelleşmeleri

İstatistik Araştırma Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.55-64, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EGE TAZELENME VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME

II.ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUAR VE KONGRESİ, 17 - 19 Ekim 2019, ss.117-127

Tamir Edilebilen Bileşenler için Aşamalı Görev Sisteminin Markov Yaklaşımıyla Güvenilirlik Analizi

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Aydın, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.102

Stochastic modelling of pilling process in wool fabrics

Recent Advances in Probabality Statistics, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2019, ss.28

Türkiye'de Sağlık Durumunu Etkileyen Faktörlerin Veri madenciliği Yöntemleri ile İncelenmesi

I.International Congress of Political, Economic and Financial Analysis, Aydın, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.184

EXAMINING THE FACTORS AFFECTING HEALTH STATUS USING DATA MINING TECHNIQUES IN TURKEY

I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis, 26 - 28 Nisan 2018

Bivariate and multivariate binomial distributions and their modifications

Workshop on Statistical Methods in Reliability and Quality, İzmir, Türkiye, 02 Haziran 2008