General Information

Institutional Information: Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü, Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı

Metrics

Publication

7

Project

2

Intellectual Property

7

Thesis Advisory

18
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doç. Dr. Özge Gülbey Usta, 1978 yılında İzmir’de doğmuştur. İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki müzik eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori-Kompozisyon Bölümü’nü tam burslu olarak kazanmıştır. Eğitim süresi boyunca Yüksek Şeref Listesi’nde yer almıştır. Bilkent’te Elhan Bakihanov (kompozisyon), Zarife Bakihanova (armoni), Naile Mehtiyeva (müzik tarihi), Alfred Michourine (partisyon okuma ve çalma), Elena Puşkova (koro şefliği), Bujor Hoinic (füg-kontrpuan) ve Hakan Kalkan (orkestra şefliği) ile çalışmıştır. Profesör Odette Gartenlaub ile Müzikal Formasyon Semineri Teknik ve Pedagojik Kursu’na katılmış, Müzikal Formasyon Sertifikası almıştır. 

Yüksek Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon-Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’nda 100 ortalama ile “Enstitü Birincisi” olarak tamamlamıştır. Prof. İstemihan Taviloğlu danışmanlığındaki Yüksek Lisans tezi “Ahmed Adnan Saygun’un II. Yaylı Çalgılar Kuvarteti’nin Modal ve Formal Analizi”dir. 

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı Duysal Tasarım, Kompozisyon Programı’nda Doktora Programı’ndan mezun olmuştur. Doç. Dr. S. Bahadır Tutu danışmanlığındaki Doktora tezi “Doğu Afrika Sahili’nde (Swahili) İran, Arap, Türk ve Hindu Kültürlerinin Afrika Kültürleriyle Etkileşimi-Zengibar Takımadası’ndaki Taarab Müziği”dir. Besteci bu çalışmasının sonucunda Dış İşleri Bakanlığı tarafından sahiplenilen Büyük Afrika belgeselinde “Taarab Müziği Uzmanı” olarak görev almıştır. 

Bestecinin Solo Fagot ve İki Fagot İçin Piyano Eşlikli 10 Konser Etüdübaşlıklı kitabı 2014 yılında yayımlanmıştır. Kitaptaki konser etütleri, konserlerde icra edilmesinin yanı sıra konservatuvarların fagot bölümlerinin müfredatına girmiştir.

Lizbon’da düzenlenen 33. ve 35. Estoril Festivalleri’nin kapsamında 2007 yılında 6. Encontro Nova Geraçao de Compositores do Mediterraneo ile 2009 yılında 8. Encontro Nova Geraçao de Compositores do Mediterraneo organizasyonlarına Türkiye’yi temsil etmek üzere davet edilmiştir. Özge Usta, 2013 ve 2014 yıllarında iki yıl üst üste İzmir Ulusal Piyano Yarışması’nda jüri üyeliği yapmıştır. Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği ve koordinatörü olduğu bilimsel projeler başarıyla, zamanında sonuçlanmıştır. 

Besteci, Tres Referencias Al Musica adlı oda müziği eseri ile Uruguay’da düzenlenen 2. Uluslararası Leon Biriotti Beste Yarışması’nda dünya birincisi olmuştur. Oldukça verimli bir besteci olan her türde her topluluk için eserler besteleyen Özge Gülbey Usta’nın eserleri Almanya, Güney Amerika, Belçika, Rusya, İsveç ve Türkiye’nin önemli şehirlerinde önemli sanatçılarca icra edilmektedir. Özge Gülbey Usta’nın bestelediği ve aranje ettiği eserlerden oluşan repertuvarla İzmir Devlet Opera ve Balesi, tarihinde ilk kez doğu turnesine gitmiştir. Besteci, İZDOB solist sanatçıları Aytül Büyüksaraç, Tevfik Rodos, Fahri Önoğlu ve orkestra sanatçısı Aşkın Usta’nın solist olarak görev aldığı Usta Nefesler Müzik Topluluğu ile Usta Tınılar Oda Orkestrası’nın kompozitörü ve orkestra şefidir. Ayrıca İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından kurulmuş olan Bodrum Oda Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri repertuvarını hazırlamış/aranje etmiş ve orkestrayı yönetmiştir.  

İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin 2015 yılı “Dünya Kadınlar Günü Konseri” sadece bestecinin eserlerinden oluşmuş ve kadınlar günü için bestelediği dört orkestra eserinin dünya prömiyerleri bu konserde gerçekleştirilmiştir. 

Aynı yıl mayıs ayında Uluslararası Avrupa Müzik Haftası’nda seslendirilmek üzere bestelediği ve Avrupalı müzisyenler tarafından övgüyle karşılanan Noumenon başlıklı orkestra eseri, 2017 yılında, “Türk Devletlerinin UNESCO”su olarak bilinen TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından, Türk Kültürü’ne emeği geçmiş önemli şahsiyetleri anmak, bırakmış oldukları kültürel ve sanatsal mirası yaşatmak amacıyla düzenlenen “Türk Dünyası Kadın Besteciler Özel Konseri”nde Türkiye’yi temsil etmek üzere davet edilmiş, besteci bu konserde seslendirilen Yaylı Sazlar Orkestrası için Çapraşık ile Keman, Fagot, Piyano, Darbuka ve Yaylı Sazlar Orkestrası için Noumenon başlıklı iki orkestra eseri ile ülkesini uluslararası platformda başarıyla temsil etmiştir. 

2017 yılında Özge Gülbey Usta’nın bestelediği Yürüyelim Arkadaşlar, Yüce Atatürk’ün Manevi Anısına Oratoryo başlıklı eseri, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü Sanat Kurulu tarafından oybirliği ile DOBGM repertuvarına alınmış; böylelikle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir kadın bestecinin eseri DOBGM repertuvarına girmiştir. 

2018 yılında İstanbul Flüt Topluluğu için bestelediği Deyim isimli eserinin dünya prömiyeri Washington DC’de Uluslararası Büyük Flüt Festivali’nde gerçekleşmiş; aynı konserde bestecinin bu topluluk için bestelediği üç eser seslendirilmiştir.

Aynı yıl, bestecinin, merhum Özgecan Aslan anısına bestelediği orkestra eseri Kadın Ruhu da dâhil olmak üzere beş orkestra eseri, şef Vladimir Lungu yönetimindeki Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilmiştir.

Bestecinin 2018’de Prof. Cahit Koparal anısına bestelediği iki flüt ve orkestra için Lament başlıklı eserinin dünya prömiyeri, şef Hakan Şensoy yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleşmiştir. 

2019’da bestelediği bale yapıtı Dahi Daeli, İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçıları tarafından aynı yıl Dünya Dans Günü’nde sahnelenmiştir.

2019 Japonya-Türkiye Dostluk Yılına ithafen bestelediği Zamanla Yolculuk eserinin dünya prömiyeri Japonya-Tokyo'da gerçekleşmiştir. 

2020'de bestelediği Flüt, Obua ve Orkestra için Rhapsody başlıklı eserinin dünya prömiyeri, şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleşmiştir. 

2017 yılında Özge Gülbey Usta’nın “Klarnete Atıf” İsimli Klarnet Konçertosu’nun İncelenmesi başlıklı yüksek lisans tezi ile bestecinin yaşamı ve bahsi geçen eseri tez konusu olmuştur. 

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde 1997-2002 arasında solfej, müzik teorisi, müzik tarihi dersleri vermiş, 2004-2005 eğitim döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda solfej dersi öğretim görevlisi olarak görev almıştır. 2005-2011 arasında İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı eğitim birimi Akademi İKSEV’in Yönetim Sorumlusu olarak görev almış; Akademi İKSEV Korosu’nu kurmuş ve Uluslararası İzmir Festivali’nde yönetmiştir. Aynı zamanda Akademi İKSEV’de kompozisyon, orkestrasyon, armoni ve solfej dersleri vermiştir. 

2011 yılında Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü’nde Kompozisyon Modülü’nü kurmak üzere davet edilmiş, 2011-2015 yılları arasında burada Kompozisyon Modülü Koordinatörlüğü ile Yüksek Lisans-Sanatta Yeterlik Programları Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2012’den itibaren Yaşar Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında kompozisyon, orkestrasyon, enstrüman bilgisi, araştırma yöntemleri ve tez dersleri vermiştir. 2016 yılında ikinci kez Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Lisansüstü Programları Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Aynı yıl Yüksek Öğretim Kurumu Güzel Sanatlar “Kompozisyon” bilim dalında doçent olmuştur. 2020 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Üyesi olarak atanmıştır.

Doç. Dr. Özge Gülbey Usta’nın Başlıca Eserleri

·      Bale Müziği, Dahi Daeli (Orkestra için) 

·      Oratoryo, Yürüyelim Arkadaşlar (Anlatıcı, Dört Solist, Büyük Koro ve Orkestra için)

·      Kadın Ruhu (Orkestra için) (Özgecan Aslan’ın anısına)

·      Klarnet Konçertosu, Klarnete Atıf (Klarnet ve Orkestra için)

·      Rhapsody (Flüt, Obua ve Orkestra için)

·      Lament (İki Flüt ve Oda Orkestrası için) (Cahit Koparal’ın anısına)

·      Oltre l’amore (Fagot ve Orkestra için), Aşkın Usta’ya ithaf edilmiştir.

·      Atışmalar (Klarnet, Fagot ve Orkestra için)

·      Oltre l’amore (İki Fagot ve Orkestra için)

·      Yansımalar (Piyano ve Orkestra için)

·      Allı Turnam (Bas ve Orkestra için) 

·      Söyleyemem Derdimi (Bariton ve Orkestra için)

·      Ne Senin Aşkına Muhtaç (Bariton ve Orkestra için)

·      Kimseye Etmem Şikâyet (Bariton ve Orkestra için)

·      Harmandalı (Zurna ve Orkestra için)

·      Çökertme (Bariton ve Orkestra için)

·      Gerizler Başı (Fagot ve Orkestra için)

·      Uyan Ey Gözlerim (Orkestra için)

·      Erenlerin Deyişi (Fagot ve Orkestra için)

·      Nihavend Alla Turca (Orkestra için)

·      Mavilim (Orkestra için)

·      Sır (Senfonik Süit No:1)

·      Gökyüzünden (Senfonik Süit No: 2)

·      Deyim (Flüt Orkestrası için)

·      Mini Ninni (Flüt Orkestrası için) 

·      Nihavend Alla Turca (Flüt Orkestrası için)

·      Sultaniyegâh Sirto (Flüt Orkestrası için)

·      Noumenon (Keman/Klarnet, Fagot ve Oda Orkestrası için)

·      Çapraşık (Oda Orkestrası için) 

·      Doğu-Batı Köprüsü I (Oda Orkestrası için)

·      Doğu-Batı Köprüsü II (Oda Orkestrası için)

·      Nihavend Alla Turca (Oda Orkestrası için)

·      Ses ve Oda Orkestrası için Dört Türkü

·      Çökertme (Bariton ve Oda Orkestrası için) 

·      İki Keklik (Bariton ve Oda Orkestrası için)

·      Gel Gör Beni Aşk Neyledi (Tenor ve Oda Orkestrası için)

·      Ege’o (Fagot ve Oda Orkestrası için)

·      His (Fagot ve Oda Orkestrası için)

·      Uyan Ey Gözlerim (Oda Orkestrası için)

·      Bodrum Oda Orkestrası Yeni Yıl Konseri Repertuvarı.

·      Usta Tınılar Oda Orkestrası Repertuvarı

·      İzmir Devlet Opera ve Balesi Doğu Turnesi tüm repertuvarı (Usta Nefesler Müzik Topluluğu için 23 eser.)  

·      Tres Referencias al Musica (Gitar, Flüt, Çello ve Piyano için), Uruguay’da gerçekleşen 2. Uluslararası Leon Biriotti Beste Yarışması’nda dünya birincisi olmuştur.

·      Yaşam (Nefesli Beşli için)

·      Geçit Töreni (Nefesli Beşli için)

·      Ölümsüz Ölümlüler (Nefesli Beşli için)

·      Wind (Nefesli Dörtlü için)

·      Trio (Klarnet ve İki Fagot için)

·      Zaman (Klarnet, Viyola, Fagot için), Ruşen Güneş’e ithaf edilmiştir.

·      Katmanlar (Flüt, Klarnet, Üç Fagot için)

·      Kaos (Yaylı Sazlar Dörtlüsü için)

·      Düşbaşkası (Yaylı Çalgılar ve Piyano İçin Beşli). 

·      Essenza-Ripozo-Senza Nome (İki Piyano ve İki Perküsyoncu için)

·      İzdüşümü (Gitar, Alto Saksafon, Trombon, Piatti, Triangle, Campane ve Campanelli için) 

·      New Things (Saxophone Dörtlü için)

·      Dimensione (Stockholm Saxophone Quartet için) 

·      Efkârnâme (Klarnet, Fagot, Yaylı Tambur, Kanun, Bendir, Piyano için)

·      Uyan Ey Gözlerim (Klarnet, Fagot, Kudüm, Piyano için)

·      Ne Senin Aşkına Muhtaç (Bariton, Fagot, Yaylı Tambur, Kanun, Bendir, Piyano için)

·      Vücûd İklimi (Bariton, Fagot, Yaylı Tambur, Kanun, Bendir, Piyano için)

·      Söyleyemem Derdimi (Bariton, Fagot, Yaylı Tambur, Kanun, Bendir, Piyano için)

·      Yemen Türküsü (Bariton, Flüt, Fagot ve Piyano için)

·      Nihavend Alla Turca (Fagot, Yaylı Tambur, Kanun, Darbuka, Piyano için)

·      Sarı Gelin (Fagot, Yaylı Tambur, Kanun, Bendir, Piyano için)

·      Egenin Azizleri (Fagot, Yaylı Tambur, Kanun, Bendir, Piyano için)

·      Sabahın Seherinde (Obua ve İki Fagot için)

·      Divane Aşık Gibi (Obua ve İki Fagot için)

·      Air (Fagot, Yaylı Tambur, Kanun, Piyano için)

·      Aman (Klarnet, Yaylı Tambur, Fagot ve Piyano için)

·      Sarı Gelin (Yaylı Sazlar Dörtlüsü için)

·      Düşlerin Tınısı Trio’su repertuvarı (10 eser) (Fagot-Arp-Yaylı Tambur için) 

·      Tres Referencias al Musica II (Flüt, Çello, Arp ve Piyano için)

·      Fagot Dörtlü İçin Beş Türkü

·      Simurg Efsanesi (Klarnet ve Piyano için)

·      Fagot Sonatı, Sound (Fagot ve Piyano için)

·      Şiirsel (Keman ve Piyano için)

·      Il Cinema (Keman ve Piyano için)

·      İki Fikir (Keman ve Piyano için)

·      Düşüm (Fagot ve Piyano için)

·      Fragment (Korno ve Piyano için)

·      Sarı Gelin (Fagot ve Piyano için)

·      Sogno (Fagot ve Piyano için) 

·      His (Fagot ve Piyano için)

·      E’geo (Fagot ve Piyano için) 

·      Üç Lied (Soprano ve Piyano için)

·      Nihavend Alla Turca (Flüt ve Piyano için)

·      Anadolu (Karma Koro için).

·      Halkalı Şeker (Karma Koro için).

·      Duygular (Piyano Dizisi) 

·      Hikâyeler (Piyano Dizisi)

·      Sette (Piyano Dizisi)

·      Motifsel Skeçler (Piyano Dizisi)

·      Tablo I (Solo Fagot için)

·      Tablo II (Solo Fagot için)

·      Passione (Solo Çello için) 

·      Üç Farklı Dünya (Piyano için)

.    Zamanla Yolculuk (Solo Flüt için) 2019 Türkiye-Japonya Dostluk yılına ithafen

Contact

Other Email
o_gulbey@yahoo.com
Email
ozge.usta@ege.edu.tr
Web Page
https://avesis.ege.edu.tr/8617
Office Phone
+90 232 311 1381 Extension: 103
Office
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı C Blok C-8
Address
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürlüğü Bornova-izmir