Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler

 • 2014 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler

 • 2000 - 2014 Okutman

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı, Temel Bilimler

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

Verdiği Dersler

 • Doktora Türk Müziğinde Edvâr Geleneği

 • Lisans TSM REPERTUVARI

 • Yüksek Lisans Türk Müziği Terminolojisi

 • Yüksek Lisans Müzik Paleografyası

 • Lisans Türk Din Musikisi