Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

  • 2009 - 2018 Araştırma Görevlisi

    Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Üstortam Programlama