Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Görgü L., Kroon B., Mıchael J O., Yılmaz Ö., Ohare G.M., "Sensor discovery in ambient IoT ecosystems", JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE AND HUMANIZED COMPUTING, vol.9, pp.447-458, 2018 (Link)
Yılmaz Ö., "Matching points of interest with user context: an ANN approach", TURKİSH JOURNAL OF ELECTRİCAL ENGİNEERİNG AND COMPUTER SCİENCES, vol.25, pp.2784-2795, 2017
Yılmaz Ö., Erdur R.C., Turksever M., "SAMS - A Systems Architecture for Developing Intelligent Health Information Systems", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.37, 2013
Yılmaz Ö., Erdur R.C., "iConAwa - An intelligent context-aware system", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.39, pp.2907-2918, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yılmaz Ö., "Providing Context-Aware Services to Dementia Patients and Caregivers", Selçuk-Teknik Dergisi, 2018
Yılmaz Ö., "A Navigation Framework with Map Support for Developing Desktop Applications", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.416-428, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yılmaz Ö., "Providing Context-Aware Services to Dementia Patients and Caregivers", International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’18), Konya, TÜRKIYE, , pp.115-120
Yılmaz Ö., "Vatandaş bilimi tabanlı çevre izleme sistemi", International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, TÜRKIYE, , pp.217-225
Erdur R.C., Alatlı O., Yılmaz Ö., "Yeniden Kullanilabilir Yazilim Bilesenlerinin Tanimlanmasi icin Ontoloji Tabanli Bilesik Bir Model ", 11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2017, ss.1-13 (Link)
Erdur R.C., Yılmaz Ö., Çelik O., Sevici A., Cengiz O., Pancar C., et al., "Towards a Common Data Model for the Internet of Things and Its Application in Healthcare Domain", The Tenth International Conference on Advances in Semantic Processing (SEMAPRO 2016), ,
Yilmaz Ö., Erdur R.C., Türksever M., "Using Agents in Context-Aware Systems", 4th International Student Conference on Advanced Science and Technology – ICAST 2010, İZMİR, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2010, pp.225-226
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yılmaz Ö., "A Multi-Agent Based Electronic Voting System", in: Research & Reviews in Engineering, Başyiğit Kılıç G., Çifçi A., Yılmaz A., Eds., Gece Akademi, Ankara, pp.211-222, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi