Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Biyoenformatik

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Bilgi Mühendisliği

  • Bilgisayar Öğrenimi

  • Yazılım

  • Yazılım Mühendisliği

  • Mühendislik ve Teknoloji