Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Consumer privacy in new media: A study of university students in Turkey

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.6, ss.588-598, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcılarının Motivasyonları Facebook Üzerine Bir Araştırma

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, cilt.7, ss.58-81, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENFORMASYON KAYNAĞININ İNANILIRLIĞI AÇISINDAN DUYURUM VE REKLAMIN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, ss.91-120, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MSN Messenger Üzerine Bir Araştırma Sosyal Bulunuşluk Algısı ve Elde Edilen Doyumlar

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Markanın Toplam Değer Önerisi

Akdeniz İletişim, cilt.1, ss.1-44, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of Electronic Word of Mouth on Consumer Engagement on Social Networking Sites

Bilge Kagan 1th International Science Congress, Amsterdam, Hollanda, 26 - 29 Ekim 2018

PR: Visualizing the Scope of Public Relations Through Instagram Posts

16th International Symposium Communication in the Millennium, 25 - 28 Nisan 2018

Missing the Good Old Days? PR in the Era of Online Misbehavior

The 26th International Public Relations Research Symposium, 4 - 06 Ağustos 2018

İnteraktif Pazarlama Çağında Yeni Bir Reklam Ortamı Olarak Virütik Oyunlar ve Advergaming Kavramı

“Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı”, 1 - 03 Kasım 2006, ss.593-605

Küreselleşme Sürecinde Markaların Pazarlama İletişimi Stratejilerinin Kilit Noktası: Yerel Değerler

II. Uluslararası Milenyumda İletişim Sempozyumu Türk ve Amerikalı İletişimcilerle Buluşma, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Mart 2004, cilt.1, ss.419-434

Kitap & Kitap Bölümleri

Medyanın Sınıflandırılması 1: Geleneksel Medya

Medya Planlaması, A.Göztaş, Editör, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, 2014

Medyanın Sınıflandırılması 2: Yeni Medya

Medya Planlaması, A.Göztaş, Editör, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, 2014

Halkla İlişkiler: Duyurumdan Yansıtıcı Role

Halka İlişkiler Ne Değildir ?, A.T.Eğinli, Editör, Say Yayınları, ss.9-66, 2014

Pazarlama İletişimi ve Medya

Medya Planlama, GÖZTAŞ AYLİN, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, 2014

Halkla İlişkilerde Yeni Medyanın Kullanımı

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi Araştır Planla Uygula Değerlendir, Aylin Göztaş, Füsun Topsümer, Editör, Seçkin Yayınları, 2012

Geleneksel Medya, Halkla İlişkiler ve Duyurum

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi Araştır Planla Uygula Değerlendir, Aylin Göztaş, Füsun Topsümer, Editör, Seçkin Yayınevi, 2012

Halkla İlişkilerde Geleneksel Medyanın Kullanımı

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi Araştır Planla Uygula Değerlendir, Aylin Göztaş, Füsun Topsümer, Editör, Seçkin Yayınevi, 2012

İnovasyon Çağında Markaların Konumlandırılması ve Bu Süreçte Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Duyurumun Rolü

Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, IŞIK Metin Işık, AKDAĞ Mustafa, Editör, Eğitim Kitabevi Yayınları, 2009

Postmodern Dünyada Gerilla Pazarlama

Tüm Yönleriyle Halka İlişkiler ve Tanıtım, IŞIK Metin, Editör, Eğitim Kitabevi Yayınları, 2007

Bilgi İletişim Teknolojilerinin Pazarlamaya Etkisi

Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yansımaları, VURAL, Z.Beril Akıncı, Editör, Nobel Basın Yayın Dağıtım, 2006