Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 PVP 10 İçeren CTABr Çözeltisinin Sıcaklığa Bağlı Olarak Gibss Enerjisinin ve Entalpi Değişiminin İncelenmesi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2017 Investigation of The Effect of PVP Polymer on The Texture Structure of SDS + Water Liquid Crystal System

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2016 “ PVP+Su+TTAB sistemindeki Nc Ara Fazının Kırılma İndisinin İncelenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 E Ara Fazı Gösteren PVP+Su+TTAB Sisteminin Kırılma İndisinin Ölçülmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Liyotropik Hekzagonal E Ara Fazının Sıcaklığa Bağlı Olarak Optiksel Anizotropisinin Araştırılması

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 FORMATION OF MICELLES IN AQUEOUS TTAB SOLUTIONS IN THE PRESENCE OF POLYVINYLPYRROLIDINE

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 MEASUREMETS OF SURFACE TENSION DEPENDS ON TEMPERATURE OF BINARY LYOTROPIC SYSTEM

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 TTAB/Su/Dekanol Temelli Liyotropik Nematik Diskotik Fazına NH4Br’nin Etkisinin Morfolojik ve Termal Olarak İncelenmesi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2015 Thermal effects on refractive indices of lyotropic nematic discotic mesophases based on sort of surfactants

  Katılımcı

  Slupsk, Polonya

 • 2015 INTERACTION BETWEEN POLYVINYLPYRROLIDONE AND IONIC SURFACTANTS IN WATER

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 Interactions between polyvinylpyrrolidone and cationic surfactants in water

  Katılımcı

  Amsterdam, Hollanda

 • 2014 İlaç Taşınmasında Kullanılmak Amacıyla poli(HEMA-MAGA) Nanopartiküllerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2014 Liyotropik hegzagonal E ara fazının doğrusal olmayan kırıcılık indisininölçülmesi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2014 Kırıcılık indisinin liyotropik lamellar D ara fazı için ölçümü”,

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2013 Phase transition behaviour of SDS/Water/Alkonol lyotropic crystalline systems

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Morphological and birefringence of lyotropic nematic mesophases in magnetic field

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Effects of Mechanical Deformations of TTAB+water+octanol Lyotropic System

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2013 TTAB temelli ikili sistemin yüzey geriliminin incelenmesi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 TTAB+NH4Br+Su Üçlü Sıvı kristal Sisteminin Morfolojik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 TTAB+su+alkol sistemlerde meydana gelen ara fazların manyetik alan altında incelenmesi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 Mesomorphic and Morpholologic Properties of The TTAB+Water+NH4Br Lyotropic Liquid Crystal System

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2008 Thermotropic Properties and Magnetic Field Effect on Nematic Phase Transitions in The Ternary System Based on TTAB

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2007 TTAB Temelli Üçlü Sistemde Meydana Gelen Nematik Ara Fazların Manyetik Alan Altında İncelenmesi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2005 TTAB Temelli İkili ve Üçlü Liyotropik Sıvı Kristalik Sistemlerde meydana gelen Tekstürlerin karşılaştırılması

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2004 CTAB Temelli İkili ve Üçlü Sistemlerin Liyotropik Mezofazlarının Spesifik ve Spesifik Olmayan Tekstürlerinin Kıyaslamalı Özellikleri

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2004 Elektriksel İletkenlik Ölçümlerinin CTAB+Su Liyortopik Sisteminin Faz Hallerinin ve Faz Sınırlarının Belirlenmesinde Kullanılması

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 TTAB/Su Sisteminde Meydana Gelen Sıvı Kristal Ara Fazların Elektriksel ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 Tetradecyl-Trimethyl-Ammonium Bromide (TTAB)/Su İkili Liyotrop Sıvı Kristal Sistemi: Mezamorfizm, Morfoloji ve Optiksel Kırıcılık Özellikleri

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 2