Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Parrhesia: Doğruyu Söyleme Cesareti ve Eleştiri

Felsefi Düşün - Akademik Felsefe Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dayanışmanın Zemini Olarak Uyuşmazlık

Felsefelogos, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Felsefe ve Politikanın Uyuşmazlığı: Hakikat-sonrası Politika Çağında Doğruyu Söylemek ve Eleştiri

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.1-15

Evrenselcilik-Tikelcilik Gerilimi Işığında Ötekiler’in Kaderi

Uludağ Üniversitesi Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2010

Tahakküm ve Direniş: Foucaultcu Mikropolitikanın Açmazları

7. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Felsefe Günleri, 13 - 15 Mayıs 2009