Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Fizyoloji

  • Nörofizyoloji

  • Parazitoloji

  • Dahili Tıp Bilimleri

  • Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji

  • Tıbbi Farmakoloji ve Toksikoloji

  • Beslenme ve Dietetik