Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Barsak Anatomi ve Fizyolojisi

Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji, cilt.5, ss.1-5, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Cytotoxicity in Astrocyte Cultures Due to pH Changes and Protection by Glutathione

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.27, ss.61-68, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neuroprotective agents: Is effective on toxicity in glial cells?

CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY, cilt.27, ss.171-177, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cytotoxicity in cytokine stimulated astrocyte cultures: Role of IL-6 and nitric oxide

NEUROSCIENCE RESEARCH COMMUNICATIONS, cilt.34, ss.82-91, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nicotine modulates nitric oxide in rat brain

EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.10, ss.463-472, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sexually dimorphic cognitive style in rats emerges after puberty

BRAIN RESEARCH BULLETIN, cilt.52, ss.243-248, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intersession interval affects performance in the Morris Water Maze

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.96, ss.197-204, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of acidosis on viability of glial cells

EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.10, ss.342, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of nicotine on active avoidance learning in rats: Sex differences

BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY, cilt.8, ss.253-260, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Polifenollerin Nöronal Rotenon Toksissitesindeki Koruyucu Etkileri ve Apoptozis

45. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019, ss.88

Protective Effects of Polyphenols on Neuronal Rotenone Toxicity and Apoptosis

Turkish Society of Physiological Sciences44th National Physiology Congress, Aydın, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019, cilt.227, no.722, ss.95 Creative Commons License

Curcumin and Resveratrol as Protective Agents on Rotenone Induced Neurotoxicity

Turkish Society of Physiological Sciences44th National Physiology Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, cilt.225, no.716, ss.13238 Creative Commons License identifier

Özel Çalışma Modülü İle Bilim Dünyasına Açılan Kapı

10. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.155

Özel Çalışma Modülü ile Bilim Dünyasına Giriş

10. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.155

Probiotic awareness and knowledge levels of medical faculty students

International Healthy Nutrition Congress: Gastrointestinal Dıseases, 5 - 07 Ekim 2017

Tıp fakülesi 1. sınıf öğrencilerinin probiyotik farkındalık ve bilgi düzeyleri

4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyatası ve Probiyotik Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Effects of rottlerin and genistein through EF2K on proliferation, invasion and cell cycle/death in neuroblastoma cells

42nd European-Society-for-Medical-Oncology Congress (ESMO), Madrid, İspanya, 8 - 12 Eylül 2017, cilt.28 identifier

Myths related to medical plant olive in the aegean region

I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10 - 12 Mayıs 2017

Mythos concerning Daphne and Iits medicinal usage

I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017

Vascular Antiinflamatory Effects of Fluvastatin in Atherosclerosis

International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences (IPSMPS), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2010, ss.40

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kordon Kanı Bankası

II. Kök Hücre Kongresi, Trabzon, 2006 (Poster)., Trabzon, Türkiye, 24 Ocak 2006

2, 4- D Diklorofenoksiasetik Asit'in Sıçan Karaciğer Dokusu Üzerine Subakut Etkisi

VIII. Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, (POSTER)., Malatya, Türkiye, 01 Ocak 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Mikrobiyota: İçimizdeki Mikroplar

Mikrobiyota İçimizdeki Evren, Özlem Yılmaz, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.1-23, 2020

Hücre Ölümü Düzenekleri ve Fizyolojik Yaşlanmada Görülen Hücre Ölümü

Yaşlı Fizyolojisi, Aslı Kılavuz,Sumru Savaş,S. Fehmi Akçiçek, Editör, US Akademi, İzmir, ss.19-35, 2019

Duyusal Yaşlanma

Yaşlı Fizyolojisi, Aslı Kılavuz, Sumru Savaş, S. Fehmi Akçiçek, Editör, US Akademi, İzmir, ss.35-50, 2019

Health and Illness as a State of Being Human

Plant and Human Health, Volume 1, Ozturk, M., Hakeem, K.R., Editör, Springer International Publishers, Cham, ss.53-64, 2018

Health and illness as a state of being human

Plant and Human Health, Volume 1. Ethobotany and Physiology, Munir Ozturk, Khalid Rehman Hakeem, Editör, Springer International Publishing, Cham, ss.53-64, 2018

Beynin Davranış ve Motivasyonla ilgili Mekanizmaları

Tıbbi Fizyoloji, Berrak Çaylayan Yeğen, İnci Alican, Zeynep Solakoğlu, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.751-761, 2017

Beynin Davranış ve Motivasyonla İlgili Mekanizmaları-Limbik Sistem ve Hipotalamus

Textbook of Medical Physiology Çevirisi, Guyton and Hall, Yeğen B.Ç., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, ss.711-720, 2013

Bağırsak Anatomi ve Fizyolojisi

Enflamatuar Bağırsak Hastalıkları Bahar Okulu El Kitabı, Erkan T., Editör, Okur Sistem Ofset Basım Yayım, İstanbul, ss.15-27, 2011

Beynin Davranış ve Motivasyonla İlgili Mekanizmaları- Limbir sistem

Tıbbi Fizyoloji, H Cavuşoğlu,BC Yeğen, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.728-738, 2010

Yiyeceklerin Sindirim ve Emilimi

Textbook of Human Physiology Çevirisi, Vander, Demirgören S., Editör, Güven Bilim Kitabevi, İzmir, ss.575-614, 2010

Santral Sinir Sisteminde İmmunomodulasyon

Nörodejeneratif Süreçler ve Ağrıda İmmunomodülasyon, Özlem Yılmaz, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.1-32, 2009

Karaciğer Fonksiyonlarına Fizyolojik Yaklaşım

Çocuk Hepatoloji Bahar Okulu Kurs Kitabı, S Aydoğdu, C Arıkan, Editör, Okur Ofset Matbaacılık, ss.11-26, 2009

Beynin Davranış ve Motivasyonla İlgili Mekanizmaları.

Textbook of Medical Physiology Çevirisi, Hayrünnisa Cavuşoğlu, Berrak Yeğen, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.711-718, 2007

Hipotalamusun Vejetatif ve Endokrin Kontrol İşlevleri

Textbook of Medical Physiology Çevirisi, Guyton and Hall, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.250-261, 1996

Endokrin Sistem Fizyolojisi

NMS Fizyoloji; Çevirisi , Prof. Dr. Nuran Hariri,Prof. Dr. Sevgen Aydar, Editör, Saray Medikal Yayıncılık, İzmir, ss.67-110, 1994

Diğer Yayınlar