Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Barsak Anatomi ve Fizyolojisi

Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji, cilt.5, ss.1-5, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Cytotoxicity in Astrocyte Cultures Due to pH Changes and Protection by Glutathione

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.27, ss.61-68, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neuroprotective agents: Is effective on toxicity in glial cells?

CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY, cilt.27, ss.171-177, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cytotoxicity in cytokine stimulated astrocyte cultures: Role of IL-6 and nitric oxide

NEUROSCIENCE RESEARCH COMMUNICATIONS, cilt.34, ss.82-91, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nicotine modulates nitric oxide in rat brain

EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.10, ss.463-472, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sexually dimorphic cognitive style in rats emerges after puberty

BRAIN RESEARCH BULLETIN, cilt.52, ss.243-248, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intersession interval affects performance in the Morris Water Maze

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.96, ss.197-204, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of acidosis on viability of glial cells

EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.10, ss.342, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of nicotine on active avoidance learning in rats: Sex differences

BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY, cilt.8, ss.253-260, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Protective Effects of Polyphenols on Neuronal Rotenone Toxicity and Apoptosis

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019, no.722

Curcumin and Resveratrol as Protective Agents on Rotenone Induced Neurotoxicity

Turkish Society of Physiological Sciences44th National Physiology Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, cilt.225, no.716, ss.13238 Creative Commons License

Özel Çalışma Modülü İle Bilim Dünyasına Açılan Kapı

10. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.155

Özel Çalışma Modülü ile Bilim Dünyasına Giriş

10. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.155

Probiotic awareness and knowledge levels of medical faculty students

International Healthy Nutrition Congress: Gastrointestinal Dıseases, 5 - 07 Ekim 2017

Tıp fakülesi 1. sınıf öğrencilerinin probiyotik farkındalık ve bilgi düzeyleri

4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyatası ve Probiyotik Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Effects of rottlerin and genistein through EF2K on proliferation, invasion and cell cycle/death in neuroblastoma cells

42nd European-Society-for-Medical-Oncology Congress (ESMO), Madrid, İspanya, 8 - 12 Eylül 2017, cilt.28

Myths related to medical plant olive in the aegean region

I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10 - 12 Mayıs 2017

Mythos concerning Daphne and Iits medicinal usage

I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017

Vascular Antiinflamatory Effects of Fluvastatin in Atherosclerosis

International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences (IPSMPS), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2010, ss.40

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kordon Kanı Bankası

II. Kök Hücre Kongresi, Trabzon, 2006 (Poster)., Trabzon, Türkiye, 24 Ocak 2006

2, 4- D Diklorofenoksiasetik Asit'in Sıçan Karaciğer Dokusu Üzerine Subakut Etkisi

VIII. Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, (POSTER)., Malatya, Türkiye, 01 Ocak 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşlı Fizyolojisi

Hücre Ölümü Düzenekleri ve Fizyolojik Yaşlanmada Görülen Hücre Ölümü, Aslı Kılavuz,Sumru Savaş,S. Fehmi Akçiçek, Editör, US Akademi, İzmir, ss.19-35, 2019

Yaşlı Fizyolojisi

Duyusal Yaşlanma, Aslı Kılavuz, Sumru Savaş, S. Fehmi Akçiçek, Editör, US Akademi, İzmir, ss.35-50, 2019

Plant and Human Health, Volume 1

Health and Illness as a State of Being Human, Ozturk, M., Hakeem, K.R., Editör, Springer International Publishers, Cham, ss.53-64, 2018

Plant and Human Health, Volume 1. Ethobotany and Physiology

Health and illness as a state of being human, Munir Ozturk, Khalid Rehman Hakeem, Editör, Springer International Publishing, Cham, ss.53-64, 2018

Tıbbi Fizyoloji

Beynin Davranış ve Motivasyonla ilgili Mekanizmaları, Berrak Çaylayan Yeğen, İnci Alican, Zeynep Solakoğlu, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.751-761, 2017

Textbook of Medical Physiology Çevirisi, Guyton and Hall

Beynin Davranış ve Motivasyonla İlgili Mekanizmaları-Limbik Sistem ve Hipotalamus, Yeğen B.Ç., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, ss.711-720, 2013

Enflamatuar Bağırsak Hastalıkları Bahar Okulu El Kitabı

Bağırsak Anatomi ve Fizyolojisi, Erkan T., Editör, Okur Sistem Ofset Basım Yayım, İstanbul, ss.15-27, 2011

Tıbbi Fizyoloji

Beynin Davranış ve Motivasyonla İlgili Mekanizmaları- Limbir sistem, H Cavuşoğlu,BC Yeğen, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.728-738, 2010

Textbook of Human Physiology Çevirisi, Vander

Yiyeceklerin Sindirim ve Emilimi , Demirgören S., Editör, Güven Bilim Kitabevi, İzmir, ss.575-614, 2010

Çocuk Hepatoloji Bahar Okulu Kurs Kitabı

Karaciğer Fonksiyonlarına Fizyolojik Yaklaşım, S Aydoğdu, C Arıkan, Editör, Okur Ofset Matbaacılık, ss.11-26, 2009

Nörodejeneratif Süreçler ve Ağrıda İmmunomodülasyon

Santral Sinir Sisteminde İmmunomodulasyon, Özlem Yılmaz, Editör, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ayın Kitabı No.108, İzmir, ss.1-32, 2009

Textbook of Medical Physiology Çevirisi

Beynin Davranış ve Motivasyonla İlgili Mekanizmaları., Hayrünnisa Cavuşoğlu, Berrak Yeğen, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.711-718, 2007

Textbook of Medical Physiology Çevirisi

Hipotalamusun Vejetatif ve Endokrin Kontrol İşlevleri, Guyton and Hall, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.250-261, 1996

NMS Fizyoloji; Çevirisi

Endokrin Sistem Fizyolojisi, Prof. Dr. Nuran Hariri,Prof. Dr. Sevgen Aydar, Editör, Saray Medikal Yayıncılık, İzmir, ss.67-110, 1994

Diğer Yayınlar