Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DOMESTİK ALAN: SUSAN GLASPELL'IN TRİFLES ADLI OYUNUNDA GÜÇLENME VE HAPSEDİLMİŞLİK

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.397-407, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Land and River Dilemma: A Discussion of Race in Adventures of Huckleberry Finn

TÜRKBİLİM, ss.1-11, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Wandering Between Reality and Fiction: Imagination and Empowerment in Azar Nafisi’xxs Reading Lolita in Tehran

12th International IDEA COnference: Studies in English, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018

Space as Captivity in Emma Donoghue’s Novel Room

15th International Cultural Studies Symposium, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2015, ss.215-220

Southern Humor in A Confederacy of Dunces by John Kennedy Toole

2nd International BAKEA Western Cultural and Literary Studies Symposium, Denizli, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Confronting Memories in M. Elaine MAr’xxs Paper Daughter

11th International Cultural Studies Symposium. ”Memory and Nostalgia”, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2011

Conflict Within a Conflict: Decoding Conflict of White Man and Native America in Winona LaDuke’xxs Last Standing Woman

Decoding Conflict in Literature. Graduate Student Colloquium. Saint Lois University, Madrid, İspanya, 22 - 24 Haziran 2006

The Subversion of the Term Enemy in the USA

2nd International Students’xxs Conference. Başkent University, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Mart 2002