Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Calcium and Magnesium Contents in Three Hypericum L. Species from Turkey

JOURNAL OF MEDICINAL FOOD, cilt.21, ss.819-822, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of different orthodontic primers on enamel demineralization around orthodontic brackets

JOURNAL OF OROFACIAL ORTHOPEDICS-FORTSCHRITTE DER KIEFERORTHOPADIE, cilt.76, ss.421-430, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Influence of extraction solvent on antioxidant capacity value of oleaster measured by ORAC method

NATURAL PRODUCT RESEARCH, cilt.28, ss.1513-1517, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Chemometric Classification of Some Elements in Wild and Farmed Bluefin Tuna (Thunnus thynnus L1758)

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.17, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Trace elements in the kidney tissue of Bluefin Tuna (Thunnus thynnus L. 1758) in Turkish seas

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.10, ss.1252-1259, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Magnesium Levels in Vital Organs of Bluefin Tuna, Thunnus thynnus L., from the Turkish Region of Eastern Mediterranean

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.9, ss.2768-2773, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Magnesium Levels in Vital Organs of Bluefin Tuna Thunnus thynnus L from the Turkish Region of the Eastern Mediterranean

Journal Of Animal And Veterinary Advances, cilt.9, ss.2768-2773, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Determination of trace metal levels in Mytilus galloprovincialis collected from Izmir Bay, Turkey

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.14, ss.777-782, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A validated cold vapour-AAS method for determining mercury in human red blood cells

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, cilt.36, ss.893-897, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Estimation of basic uncertainties in clinical analysis

EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS, cilt.27, ss.75-78, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Blood mercury levels of dental students and dentists at a dental school

BRITISH DENTAL JOURNAL, cilt.191, ss.449-452, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An attempt to predict daily erythrocyte lithium fluctuations

EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS, cilt.20, ss.271-274, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Daha temiz analizler:yeşil kimya

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.8, ss.160-175, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bor ve Sağlık

Journal of Literature Pharmacy Sciences, cilt.9, ss.11-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Research on the composition and cytotoxiic activity of Pinus brutia gum

Journal of Scientific Perspectives, cilt.2, ss.39-48, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antioxidant capacity of Elaeagnus angustifolia L and investigation of eosin y as the fluorescent probe in ORAC method

Journal of Food, Agriculture and Environment, cilt.12, ss.51-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Effect of radiotherapy on calcium loss on enamel surface.

Türkiye Klinikleri journal of Dental Science, cilt.18, no.8, ss.1-7, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Civa ve bileşiklerinin insan sağlığı üzerine etkisi ve ölçüm yöntemleri

İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisis, cilt.48, ss.82-88, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A study on the effects of Acidic soft drinks on enamael

TURKISH JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.18, ss.225-233, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effect of fluoride gel on hydrogen peroxidae applied enamel surfaces

Ovius Univ. Annals Chem, cilt.16, ss.141-144, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analitik Yöntem Geçerliliğine Genel Bir Bakış

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.41-57, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Florozlu Minenin Demineralizasyon Direncinin Saptanması: Bir in vitro Çalışma.

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, ss.53-58, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çevre sağlığınının bir göstergesi olarak biyoindikatörler

1st International Conference onPreventive Medicine, 12 - 14 Kasım 2019

AROMATERAPİ

kORUYUCU TIP, 12 - 14 Kasım 2019

Bazı baharatların serbest radikal yakalama yöntemi ile antioksidan kapasite tayini

International Trace Analysis Congress, Sivas, Türkiye, 23 Haziran 2018, ss.139

Umutlu ol, kendine değer ver, sağlıklı yaşa

2nd. Interantional Rating Academy Congress, Çanakkale, Türkiye, 19 Nisan 2018, ss.1

Research on polyphenolic contents Elaeagnus angustifolia L

Conference of the Society-for-Free-Radical-Research-Europe (SFRR-E), Budapest, Macaristan, 8 - 11 Haziran 2016, cilt.96 identifier

LANTANIN YAPAY ÇÜRÜKLERDE KALSİYUM TAYİNİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

III. Eser Analiz Çalıştayı (EsAn-2014),, Tokat, Türkiye, 15 Mayıs 2014, ss.4

Investigation of antioxidant capacity of Elaeagnus angustifolia L by using CUPRAC and DPPH methods

. 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Trabzon, Türkiye, 10 Eylül 2013, ss.1

). Oxygen radical absorbance capacity and total phenolic content of oleaster

6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry., Trabzon, Türkiye, 10 Eylül 2013, ss.1

Determination of antioxidant capacity of some medical plant oils,

IPSMPS, International Postgraduate Student Metting on Pharmaceutical Sciences, İzmir, Türkiye, 24 Haziran 2010, ss.57

Useful trace elements in plants

6th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, Türkiye, 09 Ekim 2008, ss.186

Çeşitli içeceklerin diş minesine etkisi

IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Elazığ, Türkiye, 25 Haziran 2008, ss.165

The effect of sodium gel on hydrogen peroxide-applied enamel surface

3nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry,, Constanta, Romanya, 12 Eylül 2005, ss.205

Asitlenmis ve adeziv uygulanmis dislerde coca-cola ve meyva sularinin mineye etkisinin incelenmesi

9. Uluslararasi Türk Ortodonti Dernegi Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 03 Ekim 2004, ss.1

Determination of trace amounts of Fe, Mg, Zn in Bluefin Tuna (Thunnus Thynnus)

4th Aegean Analytical Chemistry Days,, Aydın, Türkiye, 29 Eylül 2004, ss.272-274

Validation of measurement procedures

4th Aegean Analytical Chemistry Days,, Aydın, Türkiye, 29 Eylül 2004, ss.63-65

Ölçüm sonuçlarının belirsizliği

II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Malatya, Türkiye, 02 Eylül 2004, ss.63

İzmir Yöresinde tüketilen midyede, “Mytillus galloprovincialis, eser element tayini

II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi,, Malatya, Türkiye, 02 Eylül 2004, ss.126

A Method Validation Approach For HPLC Analysis Of Propranolol HCl

Eurochem 2004, Workshop on Teaching Quality and Metrology in Chemistry (MIC), Prag, Çek Cumhuriyeti, 24 Mayıs 2004, ss.1

Evaluation of spectrometric methods for determination of phosphate loses of teeth taking place caries like lesion”,

2nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 14 Eylül 2003, ss.241

Analysis of sodium and potassium level in taraxacum by flame spectrometry”

7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences,, Ankara, Türkiye, 24 Haziran 2003, ss.134

Determination of trace amounts of copper and zinc in mussels, Mytillus galloprovincialis, consumed in Izmir

7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences,, Ankara, Türkiye, 24 Haziran 2003, ss.168

Lipid peroxidation levels in mussels, Mytillus galloprovincialis, collecting from İzmir Bay

7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences,, Ankara, Türkiye, 24 Haziran 2003, ss.260

“Determination of copper and zinc in Posidonia Ocenica in Agean Sea”

7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 24 Haziran 2003, ss.155

Validation of chromatographic (HPLC) method for the analysis of propranolol

7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOPS-7, Ankara, Türkiye, 24 Haziran 2003, ss.159

Klinik Analizlerde ICP-MS ile eser element tayini

VIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Bursa, Türkiye, 30 Ekim 2002, ss.25

Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry (ICP-MS)”,

Biyolojik Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yaz Okulu, İzmir, Türkiye, 26 Ağustos 2002, ss.247-255

Şarap Üretiminde Meydana Gelen Atıkların Değerlendirilmesi

Agro-Endüstri Arge Proje Pazarı, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs 2002, ss.13

Effects of mercury on dental students and dentists

6th International Symposium On Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 27 Haziran 2000, ss.311

Concepts of sample preparation for flame atomic absorption spectrophotometry”, I

International Conference on Metrology Trends and Applications in Calibration and Testing Laboratories,, Kudüs, İsrail, 16 Mayıs 2000, ss.393-397

An experimental Overview, of Atomic Absorption validation parameters

International Conference on Metrology Trends and Applications in Calibration and Testing Laboratories, Kudüs, İsrail, 16 Mayıs 2000, ss.387-392

Validation in biomedical analysis

4th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, Antalya, Türkiye, 12 Nisan 2000, ss.33

Some considerations on analytical methods validation: Bioavailability, Bioequivalence and Pharmacokinetic Studies

2nd Xenobiotic Met. and Toxicity Workshop of Balkan Countries,, Ionninina, Yunanistan, 22 Ekim 1995, ss.19-25

Try to predict daily erythorcyte lithium fluctations

3rd International Symposium On Pharceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 15 Haziran 1993, ss.1

Diğer Yayınlar