Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2013 - 2018
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2007 - 2012
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI, 01.01.2018 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI, 01.01.2014 - 30.12.2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Yıldız Öztürk, "Mikroakışkan çiplerde biyomoleküllerin ve hücrelerin difüzyonunun incelenmesi", EGE ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Doktora, A.Kazan, "Mikroakışkan sistemlerde saponin moleküllerinin biyoaktivite destekli enzimatik hidrolizi", EGE ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Doktora, Ş.Akay, "Mikroakışkan sistemlerde enzimatik tepkimeler", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2018.
Doktora, P.Seçim Karakaya, "Kızılçam kabuğundan elde edilen ekstre ile tekstil esaslı yara örtüleri tasarlanması ve karakterizasyonu", EGE ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2018.
Doktora, E.Önem, "Bitkisel tabaklama işleminde süperkritik akışkan teknolojisinin kullanımı üzerine araştırmalar", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Deri Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Doktora, D.Şenyay Öncel, "Bazı hidrolitik enzimlerin süperkritik karbondioksit ortamında kararlılığı ve yapısal bozunmalarının incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Doktora, E.İlhan Ayışığı, "Farklı fabrikasyon teknikleri kullanılarak antikanser aktiviteye sahip nanopartiküllerin ilaç salım sistemi olarak tasarlanması", EGE ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, P.Sağlam Metiner, "Üç boyutlu organoid kültür temelli çip-Üstü-Rett sendromu modeli geliştirilmesi", EGE ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Özdemir Kaynak, "Antosiyanin yüklü nanopartikül ile beyin tümörü hücre etkiles¸iminin Iincelenmesi", EGE ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Saygili, "Hastalık tanısı için polimer tabanlı mikroçiplerde protein tayini", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, R.Önbaş, "Ruscus bitkisi saponin molekülünün mikroakışkan sistemde enzimatik hidrolizi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, İ.Türü, "Ekzopolisakkaritlerin ayrıştırılmasına yönelik lektin bağlı kriyojellerin sentezlenmesi ve karakterizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, D.Karabulut, "Mikroakışkan sistemde sol-jel yöntemi kullanılarak immobilize edilmiş enzim ile model bir saponinin aglikonuna biyokatalizi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, C.Yavuz, "Farklı materyallerden yapılmış mikroreaktörlerin sterilizasyon gereksinimleri", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, E.Yildiz, "Stevia rebaudiana yapraklarından steviol glikozitlerin farklı yöntemler ile ekstraksiyon sürecinin optimizasyonu ve rafinat fazın karakterizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, A.Kazan, "Lignoselülozik biyokütlenin yüksek basınçlı sıcak su ile hidrolizi ve elde edilen ligninden aerojel üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, C.Pala, "Kara havuç bitkisinden farklı yöntemler ile antosiyanin eldesinin optimizasyonu, enkapsülasyonu ve neuro 2A kanser hücre hattına etkisinin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, F.Ulucan, "Potansiyel bir ilaç etken maddesi olarak propolis içeren niozomların hazırlanması ve karakterizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, E.Özdemir Kaynak, "Antik insan kemiklerinden DNA izolasyon protokollerinin geliştirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, M.Pilavtepe, "Kirlilik oluşturan atık deniz fanerogamlarının süperkritik CO2 ekstraksiyonunun matematiksel modellemesi ve rafinat fazdaki biyokütleden biyoetanol eldesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, İ.Alpak, "Bir immünosüpresif olarak mikofenolik asitin katı kültür fermentasyonu ile üretilmesi ve süperkritik akışkanla ekstraksiyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, A.Erküçük, "Glikozitlerin süperkritik CO2 ekstraksiyonu ile S. rebaudiana yapraklarından eldesi ve optimizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, P.Tulum, "Kıkırdak doku mühendisliğinde kullanılmak üzere nanokompozit hidrojelin sentezlenmesi ve in vitro denemeleri", EGE ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Çakmak, "İmplante edilebilir biyomalzemelere karşı oluşan immün yanıtın belirlenmesi için in vitro üç boyutlu model geliştirilmesi", EGE ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Kaya, "Mikroakışkan platformda büyüme faktörü yüklü nanopartiküllerin sürekli işletim modunda sentezi ve karakterizasyonu ", EGE ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi