Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik

 • 2013 - 2018Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2007 - 2012Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı

 • 2014 - 2016Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı

Yönetilen Tezler

 • Üç boyutlu organoid kültür temelli çip-Üstü-Rett sendromu modeli geliştirilmesi

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  P.Sağlam(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor

 • Kıkırdak doku mühendisliğinde kullanılmak üzere nanokompozit hidrojelin sentezlenmesi ve in vitro denemeleri

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  P.Tulum(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • Mikroakışkan platformda büyüme faktörü yüklü nanopartiküllerin sürekli işletim modunda sentezi ve karakterizasyonu

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  E.Kaya(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • İmplante edilebilir biyomalzemelere karşı oluşan immün yanıtın belirlenmesi için in vitro üç boyutlu model geliştirilmesi

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  B.Çakmak(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • Antosiyanin yüklü nanopartikül ile beyin tümörü hücre etkiles¸iminin Iincelenmesi

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  E.Özdemir(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor

 • Farklı fabrikasyon teknikleri kullanılarak antikanser aktiviteye sahip nanopartiküllerin ilaç salım sistemi olarak tasarlanması

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  E.İlhan(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor

 • Mikroakışkan çiplerde biyomoleküllerin ve hücrelerin difüzyonunun incelenmesi

  Yeşil Çeliktaş Ö.

  E.Yıldız(Öğrenci), Doktora, 2019

 • Mikroakışkan sistemlerde saponin moleküllerinin biyoaktivite destekli enzimatik hidrolizi

  Yeşil Çeliktaş Ö.

  A.Kazan(Öğrenci), Doktora, 2018

 • Kızılçam kabuğundan elde edilen ekstre ile tekstil esaslı yara örtüleri tasarlanması ve karakterizasyonu

  Seventekin N. , Yeşil Çeliktaş Ö. (Eş Danışman)

  P.Seçim(Öğrenci), Doktora, 2018

 • Mikroakışkan sistemlerde enzimatik tepkimeler

  Yeşil Çeliktaş Ö.

  Ş.AKAY(Öğrenci), Doktora, 2018

 • Hastalık tanısı için polimer tabanlı mikroçiplerde protein tayini

  Yeşil Çeliktaş Ö.

  E.SAYGILI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Ruscus bitkisi saponin molekülünün mikroakışkan sistemde enzimatik hidrolizi

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  R.ÖNBAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Ekzopolisakkaritlerin ayrıştırılmasına yönelik lektin bağlı kriyojellerin sentezlenmesi ve karakterizasyonu

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  İ.CEMRE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Farklı materyallerden yapılmış mikroreaktörlerin sterilizasyon gereksinimleri

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  C.YAVUZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Bitkisel tabaklama işleminde süperkritik akışkan teknolojisinin kullanımı üzerine araştırmalar

  GÜLÜMSER G. , YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  E.ÖNEM(Öğrenci), Doktora, 2015

 • Mikroakışkan sistemde sol-jel yöntemi kullanılarak immobilize edilmiş enzim ile model bir saponinin aglikonuna biyokatalizi

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  D.KARABULUT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Kara havuç bitkisinden farklı yöntemler ile antosiyanin eldesinin optimizasyonu, enkapsülasyonu ve Neuro 2A kanser hücre hattına etkisinin incelenmesi

 • Stevia rebaudiana yapraklarından steviol glikozitlerin farklı yöntemler ile ekstraksiyon sürecinin optimizasyonu ve rafinat fazın karakterizasyonu

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  E.YILDIZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Potansiyel bir ilaç etken maddesi olarak propolis içeren niozomların hazırlanması ve karakterizasyonu

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  F.ULUCAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Antik insan kemiklerinden DNA izolasyon protokollerinin geliştirilmesi

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  E.ÖZDEMİR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Lignoselülozik biyokütlenin yüksek basınçlı sıcak su ile hidrolizi ve elde edilen ligninden aerojel üretimi

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  A.KAZAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Bazı hidrolitik enzimlerin süperkritik karbondioksit ortamında kararlılığı ve yapısal bozunmalarının incelenmesi

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  D.ŞENYAY(Öğrenci), Doktora, 2013

 • Kirlilik oluşturan atık deniz fanerogamlarının süperkritik CO2 ekstraksiyonunun matematiksel modellemesi ve rafinat fazdaki biyokütleden biyoetanol eldesi

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  M.PİLAVTEPE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Bir immünosüpresif olarak mikofenolik asitin katı kültür fermentasyonu ile üretilmesi ve süperkritik akışkanla ekstraksiyonu

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  İ.ALPAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010

 • Glikozitlerin süperkritik CO2 ekstraksiyonu ile S. rebaudiana yapraklarından eldesi ve optimizasyonu

  YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö.

  A.ERKÜÇÜK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

Program Geliştirmeler