Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik

 • 2013 - 2018Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2007 - 2012Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı

 • 2014 - 2016Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı

Yönetilen Tezler

 • Üç boyutlu organoid kültür temelli çip-Üstü-Rett sendromu modeli geliştirilmesi, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , P.Sağlam(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • Kıkırdak doku mühendisliğinde kullanılmak üzere nanokompozit hidrojelin sentezlenmesi ve in vitro denemeleri, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , P.Tulum(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Mikroakışkan platformda büyüme faktörü yüklü nanopartiküllerin sürekli işletim modunda sentezi ve karakterizasyonu, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , E.Kaya(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • İmplante edilebilir biyomalzemelere karşı oluşan immün yanıtın belirlenmesi için in vitro üç boyutlu model geliştirilmesi, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , B.Çakmak(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Antosiyanin yüklü nanopartikül ile beyin tümörü hücre etkiles¸iminin Iincelenmesi, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , E.Özdemir(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • Farklı fabrikasyon teknikleri kullanılarak antikanser aktiviteye sahip nanopartiküllerin ilaç salım sistemi olarak tasarlanması, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , E.İlhan(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • Mikroakışkan çiplerde biyomoleküllerin ve hücrelerin difüzyonunun incelenmesi, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , E.Yıldız(Öğrenci), Doktora, 2019
 • Mikroakışkan sistemlerde saponin moleküllerinin biyoaktivite destekli enzimatik hidrolizi, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , A.Kazan(Öğrenci), Doktora, 2018
 • Kızılçam kabuğundan elde edilen ekstre ile tekstil esaslı yara örtüleri tasarlanması ve karakterizasyonu, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. (Eş Danışman) , P.Seçim(Öğrenci), Doktora, 2018
 • Mikroakışkan sistemlerde enzimatik tepkimeler, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , Ş.AKAY(Öğrenci), Doktora, 2018
 • Hastalık tanısı için polimer tabanlı mikroçiplerde protein tayini, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , E.SAYGILI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Ruscus bitkisi saponin molekülünün mikroakışkan sistemde enzimatik hidrolizi, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , R.ÖNBAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Ekzopolisakkaritlerin ayrıştırılmasına yönelik lektin bağlı kriyojellerin sentezlenmesi ve karakterizasyonu, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , İ.CEMRE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Farklı materyallerden yapılmış mikroreaktörlerin sterilizasyon gereksinimleri, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , C.YAVUZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Bitkisel tabaklama işleminde süperkritik akışkan teknolojisinin kullanımı üzerine araştırmalar, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , GÜLÜMSER G. , E.ÖNEM(Öğrenci), Doktora, 2015
 • Mikroakışkan sistemde sol-jel yöntemi kullanılarak immobilize edilmiş enzim ile model bir saponinin aglikonuna biyokatalizi, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , D.KARABULUT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Kara havuç bitkisinden farklı yöntemler ile antosiyanin eldesinin optimizasyonu, enkapsülasyonu ve Neuro 2A kanser hücre hattına etkisinin incelenmesi, ÇETİN UYANIKGİL E. Ö. (Eş Danışman) , YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , C.Pala(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Stevia rebaudiana yapraklarından steviol glikozitlerin farklı yöntemler ile ekstraksiyon sürecinin optimizasyonu ve rafinat fazın karakterizasyonu, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , E.YILDIZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Potansiyel bir ilaç etken maddesi olarak propolis içeren niozomların hazırlanması ve karakterizasyonu, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , F.ULUCAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Antik insan kemiklerinden DNA izolasyon protokollerinin geliştirilmesi, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , E.ÖZDEMİR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Lignoselülozik biyokütlenin yüksek basınçlı sıcak su ile hidrolizi ve elde edilen ligninden aerojel üretimi, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , A.KAZAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Bazı hidrolitik enzimlerin süperkritik karbondioksit ortamında kararlılığı ve yapısal bozunmalarının incelenmesi, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , D.ŞENYAY(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Kirlilik oluşturan atık deniz fanerogamlarının süperkritik CO2 ekstraksiyonunun matematiksel modellemesi ve rafinat fazdaki biyokütleden biyoetanol eldesi, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , M.PİLAVTEPE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Bir immünosüpresif olarak mikofenolik asitin katı kültür fermentasyonu ile üretilmesi ve süperkritik akışkanla ekstraksiyonu, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , İ.ALPAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Glikozitlerin süperkritik CO2 ekstraksiyonu ile S. rebaudiana yapraklarından eldesi ve optimizasyonu, YEŞİL ÇELİKTAŞ Ö. , A.ERKÜÇÜK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009