Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kemik hasarlarının tedavisi için üç boyutlu baskılama yöntemi ile ilaç taşıyıcı doku iskelelerinin hazırlanması, in vitro karakterizasyonu ve in vivo kalvaryal kemik hasarı modelinde değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 217S365, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kıkırdak Doku Mühendisliği Için Sentezlenen Yenilikçi Sert Bir Hidrojelin Mikrokakışkan Platformda Üretilen Nanopartikül Ile Fonksiyonelleştirilmesi Ve In Vivo Denemeleri", TÜBITAK Projesi, 117M843, Yönetici, Devam Ediyor
"NAFTOKİNON TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SOL-JEL METODU İLE ENKAPSÜLASYONU VE KARAKTERİZASYONU", BAP Diğer, 16-MÜH-052, Yönetici, 2018
"HASTALIK TANISI İÇİN POLİMER TABANLI MİKROÇİPLERDE PROTEİN TAYİNİ", BAP Diğer, 16-MÜH-109, Yönetici, 2019
"KIZILÇAM ÖZÜTÜ İLE YARA ÖRTÜSÜ AMAÇLI TEKSTİL YÜZEYLERİNİN OLUŞTURULMASI", BAP Doktora, 15-MÜH-051, Araştırmacı, 2018
"Mikroalgal Karotenoid Üretimi Için Biyoproses Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 115M014, Araştırmacı, 2018
"Mikroakışkan sistemlerde sol gel teknolojisi odaklı enzimatik tepkimeler deneysel çalışma ve model geliştirme", Bilimsel Araştırma Projesi, 113M050, Yönetici, 2017
"Kara Havuç Bitkisinden Farklı Yöntemler ile Antosiyanin Eldesinin Optimizasyonu, Enkapsülasyonu ve Neuro 2A Kanser Hücre Hattına Etkisinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 113M196, Yönetici, 2014
"Sustainable Polymers from Algae Sugars and Hydrocarbons (SPLASH)", AB Çerçeve Programı Projesi, 311956, Yönetici, 2017
"Kirlilik Oluşturan Atık Deniz Fanerogamlarının Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu Ve Rafinat Fazı Oluşturan Biyokütleden Biyoetanol Eldesinin Araştırılması: Matematiksel Modelleme Ve Optimizasyon", TÜBITAK Projesi, 110M790, Yönetici, 2012
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Yeşil Çeliktaş Ö,Özlem Yeşil Çeliktaş,Yiğit Uyanıkgil,Emel Öykü Çetin Uyanıkgil, "Çam kabuğu ekstresi içeren yara iyileştirici topikal krem formülasyonu", , Patent, TR201213630B, Ocak 2016
Yeşil Çeliktaş Ö,Melih Soner Çeliktaş,Özlem Yeşil Çeliktaş,Müge Pilavtepe,Sayit Sargın, "Lignoselülozik atıkların biyorafineri yaklaşımı ile değerlendirilmesini sağlayan bir yöntem", , Patent, TR201300524B, Ocak 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi