Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kids Marketing:An Evaluation of Pınar's Kids Marketing Operations

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.2, ss.1-23, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Product Placement as a Rising Marketing Communication Activity: An Assesment on Television Serials

Procedia Social and Behavioral Sciences , cilt.62, ss.1319-1331, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Medya ve Mahremiyet Algısının Dönüşümü: Y Kuşağına Yönelik Bir Durum Çalışması

III. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS), Aydın, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019

Corporate Social Responsibility in Education: A Case of From Turkey Turkcell Kardelenler

Corporate Social Responsibility in Education: A Case of From Turkey Turkcell Kardelenler, Lisbon, Portekiz, 14 Nisan 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Ülke İmajı Kavramına Genel Bir Bakış

Türkiye'nin Uluslararası İmajı, Elif Yıldız,Tuba Gültekin, Editör, atlas akademi, Konya, ss.9-49, 2016

Pazarlama ve Medya Planı

Medya Planlaması, Aylin Göztaş, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2015

Kurumsal Basın makalesi ve Haber Mektubu Hazırlama

Halkla İlişkiler Yazarlığı, Nilay Başok, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2015

Medya Planlamada Aşamalar

Medya Planlama, Aylin Göztaş, Editör, Atatürk Ünivwesitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2015

Halkla İlişkiler Propaganda Değildir

Halkla İlişkiler Ne Değildir?, Ayşen Temel Eğinli, Editör, Say Yayınları, İstanbul, ss.155-186, 2014

Araştırmaya Yönelik Temel Argümanlar ve Etik Kaygılar

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Aylin Göztaş ve Füsun Topsümer, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.9-29, 2012

Pazar Analizi

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Aylin Göztaş ve Füsun Topsümer, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.181-194, 2012

Pazarlamanın Gelişim Süreci ve Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Ortaya Çıkışını Etkileyen Etmenler

Stratejik Pazarlama İletişimi, Eylin Babacan Füsun Topsümer ve Aylin Göztaş, Editör, Gama Basım, İzmir, ss.9-32, 2011

Uluslararası Pazarlama

Küreselleşme Bağlamında Uluslararası İşletmeler, Mine Saran, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.37-65, 2011

İnovasyon Çağında Markaların Konumlandırılması ve Bu Süreçte Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Duyurumun Rolü

Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, IŞIK Metin Işık, AKDAĞ Mustafa, Editör, Eğitim Kitabevi Yayınları, 2009

Öğrenen Organizasyonlarda Öğrenme ve Bilgi Paylaşımı Kültürünün Çalışanlara Benimsetilmesinde Halkla İlişkilerin Rolü

Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak:Halkla İlişkiler Pazarlama İletişim, Nilay Başok Yurdakul, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.113-143, 2008