General Information

Institutional Information: Faculty Of Dentistry, Division Of Clinical Sciences, Department Of Oral And Maxillofacial Radiology

Metrics

Publication

198

Citation (WoS)

1046

Citation (Scopus)

1169

H-Index (WoS)

20

H-Index (Scopus)

22

Project

19

Thesis Advisory

18

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Pelin Güneri 1986 yılında Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun olmuş ve 1987 yılında Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı Doktora Programı’na başlamıştır. 1995’te Dr.Med.Dent unvanını alan Dr. Güneri 2000 yılında Doçent, 2005’te Profesör unvanlarını kazanmıştır. Halen Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda Profesör olarak çalışmalarını sürdüren Dr. Güneri,  2013-2014 eğitim-öğretim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ve Kıbrıs Yakın Doğu Dişhekimliği Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir.

Birçok ulusal ve uluslararası makalenin ve dört adet kitabın yazarı/yazarlarından birisi olan, yurt içi ve yurt dışında birçok sunum yapan ve konferans veren Dr. Güneri’nin 1999 Colgate Bilimsel Araştırma Ödülü ve bir patenti bulunmaktadır. Ulusal ve uluslar arası katılımlı sempozyum ve konferans düzenleme/bilimsel komitelerinde de görev alan Dr. Güneri, çeşitli yerli ve yabancı dergide yardımcı editör ve hakem olarak yer almaktadır.  Bilimsel ilgi alanları oral mukoza lezyonları, ağız kanserleri ve erken tanı yöntemleri, dijital oral radyoloji ve yapay zekadır.


Prof. Dr. Pelin Güneri has graduated from Ege University School of Dentistry in 1986 and started PhD program in 1987 at Department of Restorative Dentistry, Section of Oral Diagnosis and Radiology. She received her PhD in1995, became an Assistant Professor in 2000, and Professor in 2005. Currently, Dr. Güneri is working in Ege University School of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology. She has given lectures in 2013-2104 at Van Yüzüncü Yıl University School of Dentistry and Cyprus Near East University School of Dentistry as a guest lecturer. 

Being the author of numerous national and international published articles and co-author of four books, Professor Güneri has lectured in many national and international congresses and conferences. She is the owner of 1999 Colgate Scientific Research Award and of a registered patent.  She has participated to the Scientific and Organization Committees of many national and international symposium and congresses, and also she is among the referees and associate editors of knowledgeable journals.  Her scientific areas of interests are oral mucosal lesions, oral cancers and early diagnostic methods of oral cancer, digital oral radiology and artificial intelligence.