Learning Knowledge


Doctorate
2008 - 2014
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim (Dr), Turkey

Post Graduate
2006 - 2008
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji Ve Konuşma Bozuklukları (Yl) (Tezli), Turkey

Post Graduate
1999 - 2004
Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi (Yl) (Tezli), Turkey

Under Graduate
1993 - 1997
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Pr., Turkey

Foreign Languages

English, B1 Intermediate

Dissertations

Doctorate, Koklear implantlı ve normal işiten çocukların dil becerilerinin öyküleme yoluyla incelenmesi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim (Dr), 2014
Post Graduate, Çocuk seslerinin akustik özelliklerinin belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji Ve Konuşma Bozuklukları (Yl) (Tezli), 2008
Post Graduate, Cereblar palsyli çocuğa sahip olan annelerin aile gereksinimlerini algılamaları ile depresyon düzeylerinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi (Yl) (Tezli), 2004

Academic Titles / Tasks


Associate Professor
2018 - Continues
Ege University, Faculty Of Education, Özel Eğitim Bölümü

Assistant Professor
2018 - 2018
Ege University, Faculty Of Education, Özel Eğitim Bölümü

Assistant Professor
2014 - 2018
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Lecturer
2010 - 2014
Celâl Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Supported Projects

 1. PİŞTAV AKMEŞE P., KIŞLA T., Project Supported by Higher Education Institutions, Bilgi İletişim Teknolojilerinin Akademik ve Sosyal Uyarlamalar Açısından Yükseköğretimde Kullanımına İlişkin Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri, 2020 - Continues
 2. PİŞTAV AKMEŞE P., ÖĞRETMEN T., AKŞEHİRLİ S., Project Supported by Higher Education Institutions, Dil Gelişimini Değerlendirmede Edmonton Narrative Norms Instrument (ENNI) Öyküleme Aracının Türkçeye Uyarlanması, 2020 - Continues
 3. Altunay E., Piştav Akmeşe P., TOPRAKCI E., TUBITAK Project, Değişimi Yönetmenin Bir Aracı Olarak Okul Geliştirmenin İncelenmesi, 2018 - 2020
 4. PİŞTAV AKMEŞE P., Project Supported by Higher Education Institutions, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DEVAM EDEN ENGELLİ ÖĞRENCİLER İLE ENGELLİ PERSONELİN SORUNLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, 2015 - 2017

Awards

 1. Piştav Akmeşe P., Examination of Sign Language Education According to the Opinions ofMembers from a Basic Sign Language Certification Program, Tübitak, October 2016
 2. Piştav Akmeşe P., Kirazlı G., Evaluation of Receptive and Expressive Vocabulary Development of the Children with Cochlear Implants, 15Th International Meeting The Mediterranean Society Of Otology And Audiology (Msoa)-Oral Presentation Honors, April 2016
 3. Piştav Akmeşe P., Risk Factors for Hearing Loss and Results of Newborn Hearing Screening in Rural Area, Tübitak, April 2011
 4. Piştav Akmeşe P., Kulak Kayıkcı M. E. , Ataş A., The importance of motor functional levels from the activity limitation perspective of ICF in children with cerebral palsy, Tübitak, November 2010
 5. Piştav Akmeşe P., Türkçe Konuşan Çocuk Seslerinin Akustik Özelliklerinin Belirlenmesi, V. Ulusal Odyoloji Ve Konuşma Bozuklukları Kongresi-Tez Ve Bildiri Yarışması İkincilik Ödülü, September 2010
 6. Piştav Akmeşe P., Koç E. R. , Epilepsi Hastaları il Sağlıklı Bireylerin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması, 7. Ulusal Epilepsi Kongresi-Sözel Sunu Mansiyon Ödülü, June 2010

Jury Memberships

Doctoral Examination, Doctoral Examination, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, March, 2020

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. Examination of Sign Language Education According to the Opinions of Members from a Basic Sign Language Certification Program
  Akmese P.
  EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.16, pp.1189-1225, 2016 (Journal Indexed in SSCI)
 2. Effect of Aphasia on the State Trait Anxiety and Hopelessness Levels of the Family Members of Hemiplegia Patients
  Piştav Akmeşe P., Güldal Funda N. Y. , Nermin A., Neşe Ö.
  Türkiye Fiziksel Tip Ve Rehabilitasyon Dergisi-Turkish Journal Of Physical Medicine And Rehabilitation, vol.61, pp.352-357, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 3. Acoustic Characteristics of Turkish Speaking Children Ages between 4 and 14 Years Old
  Akmese P., Kayikci M. E. K. , Atas A.
  JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, vol.8, pp.399-406, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 4. Risk Factors for Hearing Loss and Results of Newborn Hearing Screening in Rural Area
  Sennaroğlu G., Akmese P.
  JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, vol.7, pp.343-350, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 5. The importance of motor functional levels from the activity limitation perspective of ICF in children with cerebral palsy
  Mutlu A., Akmese P., Gunel M. K. , Karahan S., Livanelioğlu A.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH, vol.33, pp.319-324, 2010 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

 1. İşaret Dili Dersini Alan Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre İşaret Dili Öğretimi
  PİŞTAV AKMEŞE P., KAYHAN H. N.
  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.10, no.1, pp.17-34, 2020 (Other Refereed National Journals)
 2. SIGN LANGUAGE TEACHHING ACCORDING TO THE OPINIONS OF THE TURKISH LANGUAGE PRESERVICE TEACHERS WHO TAKE SIGN LANGUAGE COURSE
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.10, no.1, pp.17-34, 2020 (National Refreed University Journal)
 3. İşitme kayıplı ve normal işiten okul öncesi dönem çocukların erken matematiksel akıl yürütme becerilerinin karşılaştırılması
  PİŞTAV AKMEŞE P., Kol G., KİRAZLI G., SUNER KARAKÜLAH A., ÖĞÜT M. F.
  Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.197-221, 2020 (Other Refereed National Journals)
 4. Investigation of Early Literacy Skills in Preschool Children With Deaf and Hard of Hearing
  PİŞTAV AKMEŞE P., SEZGİN D., ÖĞÜT M. F.
  lnternational Electronic Journal of Elementary Education, vol.12, no.2, pp.137-143, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 5. Investigation of Difficulties Faced by Special Education Teachers and Their Self-Efficacy
  PİŞTAV AKMEŞE P., KAYHAN H. N.
  Turkish Journal of Special Education, vol.1, no.2, pp.57-69, 2019 (Other Refereed National Journals)
 6. An Examination of the Courses for the Education of Exceptionally Talented Children in Special Education Teaching Programs in European Union Member States and Turkey
  Kayhan H. N. , Piştav Akmeşe P.
  Journal of Education and Learning, vol.7, no.6, pp.230, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 7. Examining the game teaching in special education teacher training in Turkey and European Union Member States
  Kayhan H. N. , Piştav Akmeşe P.
  Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.13, no.3, pp.349-359, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 8. Serebral Palsi’li Çocukların Dil Gelişimleri ile Motor Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A.
  Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, vol.27, no.5, pp.327-332, 2018 (Other Refereed National Journals)
 9. Serebral Palsi’li Çocukların Dil Gelişimleri ile Motor Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  PİŞTAV AKMEŞE P., MUTLU A.
  Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi -STED, vol.27, no.5, pp.327-332, 2018 (Other Refereed National Journals)
 10. Opinions of Graduate Students in Audiology and Speech Pathology regarding Support of Language, Speech and Communication Skills of Children with Hearing Loss
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N. , Kirazlı G., Öğüt M. F. , Kirazlı T.
  Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.13-23, 2018 (Other Refereed National Journals)
 11. Erken Çocukluk Döneminde Down Sendromlu Çocuğa Sahip Olan annelerin Algıladıkları sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Ünlüer N. Ö.
  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.32-33, 2018 (Other Refereed National Journals)
 12. Serebral Palsili Çocukların Alıcı ve İfade Edici Sözcük Dağarcığının İncelenmesi
  Kirazlı G., Piştav Akmeşe P., Kirazlı Y.
  Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.2, pp.96, 2018 (National Refreed University Journal)
 13. EXAMINATION OF THE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION DISABLED PEOPLE CONSULTATION AND COORDINATION REGULATION AND THE PROBLEMS OF THE DISABLED PEOPLE ACCORDING TO THE OPINIONS OF DISABLED UNIVERSITY STUDENTS AND DISABLED PERSONNEL
  Piştav Akmeşe P.
  ASOS Journal of Academic Social Science/Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.64, pp.214-232, 2018 (Other Refereed National Journals)
 14. Yükseköğretim kurumlarına devam eden engelli öğrenciler ile engelli personelin sorunları ve yükseköğretim engelliler danışma ve koordinasyon yönetmeliği hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
  Piştav Akmeşe P.
  ASOS Journal of Academic Social Science/Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.64, pp.214-232, 2018 (Other Refereed National Journals)
 15. Okul Öncesi Dönemde Serebral Palsili Çocuğa Sahip olan Annelerin Gereksinimleri ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Kirazlı G.
  Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.2, pp.26, 2018 (National Refreed University Journal)
 16. An Investigation of the Self-Efficacy Levels of the Special Education Teachers Regarding Game Teaching
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.18, no.1, pp.1-26, 2017 (National Refreed University Journal)
 17. Examination of Turkish Sign Language Education According to the Opinions of Preservice Teachers who Attend to the Sign Language Course
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.8, no.1, pp.1-38, 2017 (National Refreed University Journal)
 18. Opinions of the Teachers about the Communication Modes/Approaches Used in the Education Period of the Hearing Impaired Children Educated at Pre-School Level
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  Ege Eğitim Dergisi, vol.17, no.2, pp.296-332, 2016 (Other Refereed National Journals)
 19. Turkish Sign Language (TSL) Teaching and Sign Language Courses in Higher Education Programs
  Piştav Akmeşe P.
  Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.341-361, 2016 (National Refreed University Journal)
 20. Opinions of Teachers of Children with Hearing Impairment and Audiologist and Speech Pathologists about Education of Children with Hearing Loss
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), vol.40, pp.88-112, 2016 (Other Refereed National Journals)
 21. An Investigation of Social Support Levels in Mothers of Children with Cerebral Palsy in Early Childhood
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  Sakarya University Journal of Education, vol.6, no.3, pp.146-161, 2016 (National Refreed University Journal)
 22. An examination of the special education teacher training programsin Turkey and European Union member countries in terms oflanguage development and communication education
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.11, no.4, pp.185-194, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 23. What do the relationships between functionla classification systems of children with cerebral palsy tell us
  Mutlu A., Piştav Akmeşe P., Yardımcı B. N. , Öğretmen T.
  The Journal of Physical Therapy Science, vol.28, pp.3493-3498, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 24. DOES THE SELF-EFFICACY OF THE TEACHERS WHO HAVE INCLUSIVE STUDENTS IN THEIR CLASS AND OF THE ONES WHO DO NOT DIFFER?
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science/Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.35, pp.303-324, 2016 (Other Refereed National Journals)
 25. An Investigation of the Effect of the Communication Skills of the Children with Intellectual Disability to the Anxiety Level of Their Mothers
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  Universal Journal of Educational Research, vol.4, no.10, pp.2411-2419, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 26. Special Education Practice at Elementary Level in European Union Countries and Turkey
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  Universal Journal of Educational Research, vol.4, no.9, pp.2134-2143, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 27. Using narrative to investigate language skills of children who are deaf and with hard of hearing
  Piştav Akmeşe P., Acarlar İ. F.
  Educational Research and Reviews, vol.11, no.15, pp.1367-1381, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 28. Opinions and suggestions of preschool teachersregarding games and their use in inclusive settings
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  SDU International Journal of Educational Studies, vol.3, no.1, pp.45-58, 2016 (National Refreed University Journal)
 29. Children’s Narrative Development and Usage of Narratives in the Evaluation of Language
  Piştav Akmeşe P.
  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.16, no.3, pp.293-305, 2015 (National Refreed University Journal)
 30. Investigation of Studies on Language Skills in Children With Congenital Severe to Profound Hearing Loss
  Piştav Akmeşe P.
  Ege Eğitim Dergisi, vol.16, no.2, pp.392-407, 2015 (Other Refereed National Journals)
 31. Research of Self-Efficacy Level Regarding Game Teaching of Preschool Teachers
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.29, no.2, pp.43-60, 2015 (Other Refereed National Journals)
 32. Is There a Difference Between Depression Levels of Mothers of Children With Cerebral Palsy and Mothers of Healthy Children?
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A., Öğretmen T., Hilal D. D.
  Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, vol.24, no.3, pp.83-88, 2015 (Other Refereed National Journals)
 33. Investigation of Parental Involvement in the Education of Pre-school and Primary School-Level Special Needs Students
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.43, no.2, pp.39-56, 2014 (National Refreed University Journal)
 34. Effect of Serum 25 OH vitamin D On Muscle Strength and Balance Over 65 Years of Age A Cross Sectional Study
  Cemeroğlu Ö., Koç E. R. , Gök K., Piştav Akmeşe P., Çakırbay H.
  Yeni Tıp Dergisi, vol.31, pp.102-105, 2014 (Other Refereed National Journals)
 35. Serebral Palsi li çocukların okulöncesi eğitimlerinde anne baba katılımı
  Kayhan H. N. , Piştav Akmeşe P.
  SERÇEV Bülten 13, no.7, pp.20-21, 2013 (National Non-Refereed Journal)
 36. Serebral Palsili Çocuk ve Ailesi
  Piştav Akmeşe P.
  SERÇEV Bülten 13, no.5, pp.6-7, 2013 (National Non-Refereed Journal)
 37. FİRST AND SECOND STAGE OF PRIMARY TEACHERS CANDITATES INVESTIGATION ON THE OPINIONS OF MAINSTREAMINING
  Kayhan H. N. , Şengül Avşar A., Piştav Akmeşe P.
  Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.268-278, 2012 (Other Refereed National Journals)
 38. Comparison of the Levels of Anxiety, Depression and Hopelessness of Patients with Epilepsy and Healthy Individuals
  Koç E. R. , Piştav Akmeşe P.
  Türk Nöroloji Dergisi, vol.17, pp.189-194, 2011 (Other Refereed National Journals)
 39. Levels of Perception of Family Environment in Mothers of Children with Cerebral Palsy
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N. , Mutlu A.
  Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, vol.22, pp.105-114, 2011 (Other Refereed National Journals)
 40. Do the depression levels of mothers differ in different levels of disability of their children with cerebral palsy?
  Mutlu A., Piştav Akmeşe P., Kerem Günel M.
  Yeni Tıp Dergisi, vol.27, pp.87-92, 2010 (Other Refereed National Journals)
 41. INVESTIGATION THE WALKING OF CHILDREN FROM THE PERSPECTIVES OF THEIR MOTHERS AND MOTHERS' FUTURE EXPECTATIONS IN CHILDREN WITH CP
  Mutlu A., Piştav Akmeşe P., Kerem Günel M.
  Ufkun Ötesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.87-98, 2008 (Other Refereed National Journals)
 42. Effect of Funtional Independence Levels of children with Cerebral Palsy on Anxiety of Their Mothers
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A., Kerem Günel M.
  Toplum Hekimliği Bülteni, vol.27, pp.29-35, 2008 (Other Refereed National Journals)
 43. Investigation of Demographic Characteristics of Children with Cerebral Palsy and of Their Families
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A., Kerem Günel M.
  Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, vol.17, pp.10-14, 2008 (Other Refereed National Journals)
 44. Investigation of anxiety levels of mothers of children with cerebral palsy.
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A., Kerem Günel M.
  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, vol.50, pp.236-240, 2007 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

 1. İŞİTME YETERSİZLİĞİ VE GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ
  Kirazlı G., Müjdeci B., Önalan Akfırat F., Işıkdoğan Uğurlu N., Kayhan H. N. , Dinçer Dalessandro H., Tiryaki D., Yalçın G., Şahin C., Şen G., et al.
  Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020
 2. An Examination of Turkish Sign Language Education in Special Education Teaching Programs
  KAYHAN H. N. , PİŞTAV AKMEŞE P.
  in: Current Researches in Educational Sciences., Ahmet DOĞANAY, Oğuz KUTLU, Editor, Akademisyen Publishing House, Ankara, pp.167-179, 2020
 3. İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİVE KULLANDIKLARI İLETİŞİM YAKLAŞIMLARI
  KİRAZLI G., MÜJDECİ B., PİŞTAV AKMEŞE P., Önalan Akfırat F., IŞIKDOĞAN UĞURLU N., KAYHAN H. N. , Dinçer DAlessandro H., TİRYAKİ D., YALÇIN G., ŞAHİN C., et al.
  in: İŞİTME YETERSİZLİĞİ VE GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ, Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe - Doç. Dr. Banu Altunay, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.47-68, 2020
 4. İşitme Yetersizliğinde Sınıf Yönetimi
  PİŞTAV AKMEŞE P.
  in: Özel Eğitimde Bütünleştirilmiş Sınıf Yönetimi, Ahmet Bildiren Bertan Akyol, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.145-174, 2020
 5. Investigating the Social Support Levels Perceived by Mothers who have Children with Down’s Syndrome
  PİŞTAV AKMEŞE P.
  in: Innovations in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova, Bilal Ak, Afsun Ezel Esatoğlu, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.2941, 2020
 6. İletişim, Dil ve Konuşma Yetersizliği Olan Öğrencilerde Sınıf Yönetimi
  PİŞTAV AKMEŞE P.
  in: Özel Eğitimde Bütünleştirilmiş Sınıf Yönetimi, Ahmet Bildiren Bertan Akyol, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.175-201, 2020
 7. Eğitimde Türk İşaret Dili
  PİŞTAV AKMEŞE P.
  Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2019
 8. Cerebral Palsy’li çocukları desteklemek İngiltere örneği (Çev.Ed. Gönül Acar& Pelin PİŞTAV AKMEŞE)
  Acar G., Piştav Akmeşe P.
  Boyut Yayın Grubu, İstanbul, 2019
 9. Turkish Sign Language (TID) as a Means of Communicationand its Training
  Piştav Akmeşe P.
  in: Educational Sciences I , Training Ahmet DOĞANAY & Ömer Tuğrul KARA, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.95-110, 2019
 10. Sınıf İçi İletişim ve Etkileşim
  Piştav Akmeşe P.
  in: Özel Eğitimde Sınıf Yönetimi, Hasan Avcıoğlu, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.81-116, 2018
 11. İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler
  Piştav Akmeşe P.
  in: Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Şahbaz, Ü., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.71-98, 2018
 12. İletişim, Dil ve Konuşma Yetersizliği olan Öğrenciler
  PİŞTAV AKMEŞE P.
  in: Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Ümit Şahbaz, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.100-127, 2018
 13. Çocuklarda Sese Aşırı Duyarlılık ve Tinnitus Tedavisi
  PİŞTAV AKMEŞE P.
  in: Tinnitusa Multidisipliner Yaklaşım, Fatih Öğüt, Editor, Medikal Akademi, İstanbul, pp.251-266, 2017

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Comprarıson of State and Traıt Anxıety Status ın Caregivers of Aphasıc and non Aphasıc Hemiplejic Patıents
  PİŞTAV AKMEŞE P., NAKİOGLU YÜZER G. F. , ALTINOK N., ÖZGİRGİN N.
  7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Portoroz, Slovenia. 2008. September 19., Slovenia, 18 - 21 September 2008, pp.366
 2. İşitme Kayıplı Çocuklarda Tanıdan Müdahaleye:Rehberlik Araştırma Merkezi Personel Deneyimleri
  KAYHAN H. N. , PİŞTAV AKMEŞE P.
  5. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 June 2020, pp.104-405
 3. Erken Müdahalede İşbirliği: Fizyoterapistlerin Deneyimi
  ÖZGAN K., KAYHAN H. N. , PİŞTAV AKMEŞE P.
  5. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 June 2020, pp.85-86
 4. İŞİTME ENGELLİLER OKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE DENEYİMLERİ VE OKULA DÖNÜŞ NORMALLEŞME DÖNEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  PİŞTAV AKMEŞE P., KAYHAN H. N. , Ürerer A.
  International Conference on Covid-19 Studies, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2020
 5. ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KORONAVİRUS (COVID-19) SALGIN SÜRECİNDE UYGULAMA DERSLERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ
  PİŞTAV AKMEŞE P., KAYHAN H. N.
  International Conference on Covid-19 Studies, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2020
 6. Çocuklarda Ses Bozuklukları ve Ses Terapisi
  PİŞTAV AKMEŞE P.
  2.Foniatri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 December 2019
 7. Koklear İmplantlı Okul Öncesi Dönem Çocuklarda ErkenMatematiksel Akıl Yürütme Becerilerinin Değerlendirilmesi
  Kol G., PİŞTAV AKMEŞE P., KİRAZLI G., ÖĞÜT M. F.
  29.Uluslararsı Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 November 2019, pp.1-2
 8. Yükseköğretimde İşaret Dili Eğitimi
  KAYHAN H. N. , PİŞTAV AKMEŞE P.
  29.Uluslararsı Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 November 2019, vol.1
 9. Fizyoterapi Öğrencileri ve Fizyoterapistler İçin Arduino Tabanlı Çok Kanallı Elektromiyografi (EMG) Cihazı
  Yetkin O., KITCHEN W., RENKES S., TERRY B., BONNER C., SAVAŞAN B., SAVAŞ M. O. , PİŞTAV AKMEŞE P.
  X.Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 09 November 2019
 10. Koklear İmplantlı Okul Öncesi Çocuklarda Erken Okur- Yazarlık Becerilerinin Araştırılması
  Sezgin D., PİŞTAV AKMEŞE P., ÖĞÜT M. F.
  9.Uluslarası İşitme Cihazları ve İmplantlar Sempozyumu, Edirne, Turkey, 14 - 16 October 2019, pp.30-31
 11. Odyolojide Rehabilitatif Bakış Açısı
  PİŞTAV AKMEŞE P.
  9. Uluslararası İşitme Cihazları ve İmplantlar Sempozyum, Edirne, Turkey, 14 - 16 October 2019
 12. A Scale Development Study on the Schools Areas to be Improved
  ALTUNAY E., PİŞTAV AKMEŞE P., Şahin G., Ağaçdiken Y. E. , Toprakçı E.
  7th European Conference on Education (ECE2019), London, Canada, 19 - 21 July 2019, pp.104
 13. Özel Eğitim Öğretmenlerinin Özel Eğitim Alanında İletişim, Dil ve Konuşma Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  PİŞTAV AKMEŞE P., KAYHAN H. N.
  VIth International Eurasian Educational Research Congress EJER 2019, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1852-1854
 14. Genel Eğitim Öğretmenlerinin Kekemelik Sorunu Olan Öğrencilerin İletişim Becerilerini Destekleme Sürecindeki Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Öğretim Düzenlemelerine İlişkin Görüşleri
  PİŞTAV AKMEŞE P., KAYHAN H. N. , Akmeşe B.
  VIth International Eurasian Educational Research Congress EJER 201, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1858-1860
 15. Identifying language impairment in monolingual and bilingual Turkish-speakingchildren with/ without developmental language disorders and hearing impairment
  San N. H. , Chilla S., PİŞTAV AKMEŞE P., Hamann C.
  International Symposium on Bilingualism 12, Edmonton, Canada, 23 - 28 June 2019, pp.387-388
 16. İşitme Cihazı Kullanan Bireylerin Cihaz Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Çağal E., PİŞTAV AKMEŞE P., ÖĞÜT M. F. , KİRAZLI T.
  15. Ulusal Otoloji-Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.103-104
 17. İşitme Engelinde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı
  PİŞTAV AKMEŞE P.
  1. Genişletilmiş Engelsiz Üniversiteler Bölge Çalıştayı, Antalya, Turkey, 28 - 29 March 2019
 18. İşitme Engelli Bireylerin Eğitiminde Öğretimsel Düzenlemeler ve Türk İşaret Dili Kullanımı Hakkında Öğretmen Görüşleri
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Uluslarası Katılımlı), Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.148-156
 19. Okul öncesi dönemde spastik serebral palsili çocuğa sahip olan annelerinin gereksinimleri ve kaygı düzeylerinin incelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Kirazlı G.
  7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 26 February 2018
 20. Waardenburg Sendromlu Bir Olgunun Odyolojik Değerlendirilmesi
  Çağal E., Kirazlı G., Piştav Akmeşe P., Öğüt M. F. , Kirazlı T.
  9. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2018
 21. Erken çocukluk döneminde Down Sendromu çocuğa sahip olan annelerin algıladıkları sosyal destek düzeylerinin incelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Ünlüer N. Ö.
  1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 30 March - 01 April 2018, pp.32-33
 22. Türk işaret dili dersini alan öğretmen adaylarının görüşlerine göre okul öncesi dönemde işaret dili öğretimi
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  2.Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi(ICECI2018), Antalya, Turkey, 29 March - 01 April 2018
 23. Serebral Palsi’li çocukların alıcı ve ifade edici sözcük dağarcığının incelenmesi
  Kirazlı G., Piştav Akmeşe P., Kirazlı Y.
  7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 26 February 2018
 24. Yükseköğretim Kurumlarına Devam Eden Engelli Öğrenciler İle Engelli Personelin Sorunları ve Yükseköğretim Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
  Piştav Akmeşe P.
  27. Ulusal Özel eğitim Kongresi, Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017
 25. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Etkinliklerine Dil Gelişimi Açısından Bakışı
  Örsoğlu Ş., Özcan M., Piştav Akmeşe P.
  5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.209-210
 26. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Uygulamaları Hakkındaki görüşleri
  Doğan Ş., Piştav Akmeşe P.
  5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.498-499
 27. The evaluation of subjective tinnitus in adult patients with cochlear implants
  ÖĞÜT M. F. , KİRAZLI G., ÖZTÜRK A., PİŞTAV AKMEŞE P., KİRAZLI T.
  4th Congress of European ORL-HNS, 7 - 11 October 2017
 28. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dil Gelişiminin Önemi ve Dil Gelişimi Etkinliklerine Yönelik Görüşleri
  ÇİYİM N., YALÇIN M., PİŞTAV AKMEŞE P.
  2.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.182
 29. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Drama Etkinliği ile Dil Gelişimleri Arasındaki İlişki Hakkındaki Görüşleri
  Topcan Y., Piştav Akmeşe P.
  2.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.183
 30. TREACHER COLLİNS SENDROMLU BİR OLGUNUN ODYOLOJİK, KONUŞMA VE DİL DEĞERLENDİRMESİ
  KİRAZLI G., PİŞTAV AKMEŞE P., ÖĞÜT M. F. , KİRAZLI T.
  Adnan Menderes Üniversitesi I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017
 31. ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI ALANINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLARIN DİL, İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ VE EĞİTİMLERİHAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  Akmeşe P. P. , Kirazlı G., Kayhan N., Öğüt M. F. , Kirazlı T.
  I. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017
 32. Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Yaşadıkları Güçlüklerin ve Öz-Yeterlik İnanaçlarının İncelenmesi
  PİŞTAV AKMEŞE P., KAYHAN H. N.
  IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 May 2014 - 14 May 2017, pp.1361-1362
 33. Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ile Türkiye’de Özel Eğitim Öğretmenliği Programlarında Özel Yeteneklilerin Eğitimine Yönelik Derslerin İncelenmesi
  Kayhan H. N. , Piştav Akmeşe P.
  International Talented and Gifted Conference:New Approaches and Educational Practices, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2017, pp.14
 34. Konjenital Rubella Sendromlu Bir Olgunun Odyolojik Konuşma ve Dil Değerlendiriilmesi
  Kirazlı G., Piştav Akmeşe P., Öğüt M. F. , Kirazlı T.
  8. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara, Turkey, 12 January - 15 October 2016
 35. İşitme Kayıplı Çocukların Dil Becerilerinin İncelenmesi ve Normal İşiten Akranları ile Karşılaştırılması
  Pistav Akmese P., Kirazlı G.
  8.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 October 2016
 36. İşitme Engelli Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlerin Eğitim Öğretim Uygulamaları Hakkında Görüşleri
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2016, pp.77
 37. Evaluation of Receptive and Expressive Vocabulary Development of the Children with Cochlear Implant
  Pistav Akmese P., KİRAZLI G.
  15th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA), Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2016
 38. Examining the Languge Development and the Education of Communication in Special Education Teacher Training Programs in Turkey and European Union Member States
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  8th World Conference on Educational Sciences(WCES-2016), Barcelona, Spain, 4 - 06 February 2016
 39. Comparison of The State Trait Anxiety Levels in The Mothers of Children with Cerebral Palsy And Mothers of Healthy Children
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  8th World Conference on Educational Sciences(WCES-2016), Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016
 40. Examining the Teaching Games in Special Education Teacher Training in Turkey and European Union Member States
  KAYHAN H. N. , PİŞTAV AKMEŞE P.
  8th World Conference on Educational Sciences(WCES-2016), Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016
 41. Pre School Teachers Opinion and Suggestions on Creative Drama and Practising It For Education
  KAYHAN H. N. , PİŞTAV AKMEŞE P.
  8th World Conference on Educational Sciences(WCES-2016), Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016
 42. Otizm spektrum Bozukluğu OSB Tanısı Almış Çocuğu Olan Annelerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N. , Kirazlı G.
  25. Ulusal Özel Eğitim Kogresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2015, pp.87
 43. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görev Yapan Personelin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2015, pp.88
 44. Okul Öncesi Öğretmenlerin Öğretici Oyunlar ve Kaynaştırma Ortamlarında Kullanımına İlişkin Görüş ve Önerileri
  PİŞTAV AKMEŞE P., KAYHAN H. N.
  4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi- 4th Internatıonal Preschool Education Conference, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.111
 45. Comparison Of The In-Service Training Requirements And The Level Of Satisfaction Of Care Personnel In Children's Homes
  Akmese P., Kayhan N.
  7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.577-581
 46. Serebral Palsi li Çocukların İşitsel Algı ve İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi
  Ünlüer N. Ö. , Piştav Akmeşe P.
  VII. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2014, pp.1
 47. Okul Öncesi Öğretmenlerin Oyun Öğretimine İlişkin Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
  PİŞTAV AKMEŞE P., KAYHAN H. N.
  Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014
 48. Erken Orta Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Aile Katılım Düzeyleri Farklılaşmakta Mıdır
  PİŞTAV AKMEŞE P., KAYHAN H. N.
  24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.3-4
 49. Özel Eğitim İş Uygulama Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N. , Demir G.
  23.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Turkey, 30 October - 01 November 2013, pp.72-73
 50. Special Education Practice at Elementary Level in European Union Countries and Turkey
  Kayhan H. N. , Piştav Akmeşe P.
  4 th International Conference on New Horizons in Education (INT-E 2013), Rome, Italy, 25 - 27 June 2013, vol.106, pp.2431-2437
 51. Investigation on Perception of Mothers about Social Support who have Children with Physical Disabilities
  PİŞTAV AKMEŞE P., MUTLU A., KAYHAN H. N.
  4 th International Conference on New Horizons in Education (INT-E 2013), Roma, Italy, 25 - 27 June 2013, vol.106, pp.1629-1631
 52. Do the state-traıt anxıety levels in the mothersof children with cerebral palsy differ from compared with mother of healty children.
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A., Kerem Günel M.
  American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine 67th Annual Meeting, Wisconsin, United States Of America, 16 - 19 October 2013, vol.55, no.3, pp.1
 53. Alt Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ailelerde Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Aile Gereksinimlerinin İncelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  22. Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, Turkey, 11 - 12 October 2012, pp.155
 54. Identifying Family Participation in the Education of Pre school and General Education Level Special Needs Students
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N.
  3 International Congress on Early Childhood Education, Adana, Turkey, 12 - 15 September 2012, pp.139-140
 55. The Effect Of Early Term Rehabilitation Program To Gross Motor Functional Levels On a Case With Down Syndrome Children
  Cerrahoğlu B., Erçetin M., Ünlüer N. Ö. , Piştav Akmeşe P.
  American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM) 24 EACD Annual Meeting 2012, İstanbul, Turkey, 16 - 19 May 2012
 56. İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya İlşkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Kayhan H. N. , Şengül Avşar A., Piştav Akmeşe P.
  3 rd International Conferance on New Trends in Education and Their Implication, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.1519-1529
 57. Assessment of social development and abilities in children with mental disabilities
  Gunder E. E. , Akmese P., MUTLU A.
  4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1537-1540
 58. Does the receptive language development affect the functional Independence levels in children with Cerebral Palsy?
  Mutlu A., Akmese P., Kayhan N.
  4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1125-1128
 59. Examining the preschool educational institutions in European Union Countries and in Turkey
  Kayhan N., Akmese P.
  4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1517-1521
 60. Perceptions of family needs in mothers of children with physical disabilities
  Akmese P., Mutlu A., Kayhan N.
  4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1122-1124
 61. Investigation of depression levels of mothers with physically handicapped children
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N. , Mutlu A.
  3rd World Conference on Educational (WCES 2011)-Procedia Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2162-2164
 62. Comparison of the family environment perception levels of the mothers who have physically handicapped children in preschool and primary school period
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N. , Mutlu A.
  3rd World Conference on Educational (WCES 2011)-Procedia Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2159-2161
 63. Serebral Palsi li Çocukların Alıcı Dil Gelişimlerinin Sözcük Dağarcığı Yönünden İncelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N. , Mutlu A.
  20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 23 October 2010, pp.262-263
 64. 3 6 Yaşları Arasında Serebral Palsi li Çocuğa Sahip Olan Annelerin Aile Ortamını Algılama Düzeylerinin Araştırıması
  Piştav Akmeşe P., Kayhan H. N. , Mutlu A.
  20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 23 October 2010, pp.253-254
 65. Serebral Palsili Çocukların Fonksiyonel Seviyelerinin Değerlendirilmesi
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A., Kerem Günel M.
  XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu-Fizyoterapi Rehabilitasyon-2010, Hatay, Turkey, 7 - 09 October 2010, vol.21, pp.188
 66. Spastik Serebral Palsili Çocukların Kaba Motor Fonksiyonleri ile Spastisiteleri Arasındaki İlişki
  Mutlu A., Piştav Akmeşe P., Kerem Günel M.
  XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu-Fizyoterapi Rehabilitasyon-2010, Hatay, Turkey, 7 - 09 October 2010, vol.21, pp.188
 67. Epilepsi Hastaları ile Sağlıklı Bireylerin Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Piştav Akmeşe P., Koç E. R.
  7. Ulusal Epilepsi Kongresi-Epilepsi-2010, Nevşehir, Turkey, 9 - 12 June 2010, vol.16, pp.76-77
 68. Epilepsi Hastaları ile Sağlıklı Bireylerin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Koç E. R. , Piştav Akmeşe P.
  7. Ulusal Epilepsi Kongresi-Epilepsi-2010, Nevşehir, Turkey, 9 - 12 June 2010, vol.16, pp.77
 69. Motor functional levels of children with cerebral palsy from the activity limitation perspective of the International Classification of Functioning Disability and Health
  MUTLU A., PİŞTAV AKMEŞE P., KEREM GÜNEL M.
  Developmental Medicine&Child Neurology- European Academy of Childhood Disability 22nd Annual Meeting, United States Of America, 26 - 29 May 2010, vol.52, pp.8
 70. Serebral Palsili Çocuklarda İnce Motor ve Kaba Motor Fonksiyon Seviyenin Annelerin Depresyon Düzeyi il İlişkisi
  Mutlu A., Piştav Akmeşe P., Kerem Günel M.
  1. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi-Fizyoterapi Rehabilitasyon-2009, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2009, vol.20, pp.249
 71. Ankara da ve Ankara Dışında Yaşayan Serebral Palsili Çocukların ve Ailelerinin Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A., Kerem Günel M.
  1.Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi-Fizyoterapi Rehabilitasyon-2009, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2009, vol.20, pp.248
 72. Serebral Palsili Çocuklarda Yeni Avrupa Sınıflandırma Sistemi
  Mutlu A., Piştav Akmeşe P., Kerem Günel M.
  1. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi-Fizyoterapi Rehabilitasyon-2009, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2009, vol.20, pp.249
 73. Serebral Palsili Çocukların Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeylerinin Annelerin Kaygı Düzeyine Etkisinin Araştırılması
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A., Kerem Günel M.
  1. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi-Fizyoterapi Rehabilitasyon-2009, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2009, vol.20, pp.239
 74. Serebral Paralizili Çocuğa Sahip Annelerin Evlilik Uyumuna İlişkin Algılamalarının İncelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A., Kerem Günel M.
  XII. Fizyoterpide Gelişmeler Sempozyumu-Fizyoterapi Rehabilitasyon-2008, Eskişehir, Turkey, 6 - 09 November 2008, vol.19, pp.185
 75. Afazik Olan ve Olmayan Hemipleji Hastalarının Bakımını Üstlenen Birinci Derece Yakınlarının Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A.
  XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu-Fizyoterapi Rehabilitasyon-2008, Eskişehir, Turkey, 6 - 09 November 2008, vol.19, pp.185
 76. Bimanuel İnce Motor Fonksiyon Ölçütü ve Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi ile İlişkisi
  Mutlu A., Kerem Günel M., Piştav Akmeşe P.
  XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu-Fizyoterapi Rehabilitasyon-2008, Eskişehir, Turkey, 6 - 09 November 2008, vol.19, pp.186
 77. Serebral Paralizili Çocukların Özür Seviyelerinin Annelerinin Depreyon Düzeyine Etkisinin Araştırılması
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A., Kerem Günel M.
  XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu-Fizyoterapi Rehabilitasyon-2008, Eskişehir, Turkey, 6 - 09 November 2008, vol.19, pp.186
 78. Comprarıson of Hopelessness Status ın Caregivers of Aphasıc and non Aphasıc Hemiplejic Patıents
  Piştav Akmeşe P., Nakipoglu Yüzer G. F. , Altınok N., Özgirgin N.
  7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Portoroz, Slovenia. 2008 September 19., Postojna, Slovenia, 18 - 21 September 2008, pp.365
 79. Serebral Paralizi li Çocukların Dil Gelişimi Fonksiyonel Kapasite ve Motor Gelişim Seviyesi Açısından İncelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A., Kerem Günel M., Altınok N.
  4.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 May 2007, pp.62
 80. Serebral Paralizili çocukların annelerinin kaygı düzeylerinin araştırılması
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A., Kerem Günel M.
  XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu-Fizyoterapi Rehabilitasyon-2006, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2006, vol.17, pp.201
 81. Serebral Paralizili Çocukların ve Ailelerinin Demografik Özelliklerinin İncelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Mutlu A., Kerem Günel M., Özel S.
  XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu-Fizyoterapi Rehabilitasyon-2006, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2006, vol.17, pp.201
 82. Cerebral Palsy li Çocuğa Sahip Annelerin Aile Gereksinimlerini Algılamalarının İncelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Baran G.
  1. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 March 2006, pp.362-368
 83. Cerebral Palsy li Çocuğa Sahip Annelerin Aile Gereksinimlerini Algılamları ile Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi
  Piştav Akmeşe P., Baran G.
  1. Ulusal Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2005, pp.264
 84. Family enviroment of families who have children with cerebral palsy
  Baran G., Piştav Akmeşe P.
  European Academy of Childhood Disability Annual Meeting 2004-Development Medicine& Child Neurolugy, Edinburgh, Saint Helena, 7 - 09 October 2004, vol.46, pp.24-45

Visual Activities

Piştav Akmeşe P., Ege Üniversitesi Televizyonu Engelsiz Yaşam Programı 3. Bölüm, TV Show, 2018 - 2018
Piştav Akmeşe P., Ege Üniversitesi Televizyonu Engelsiz Yaşam Programı 2. bölüm, TV Show, 2018 - 2018
Piştav Akmeşe P., Dünya Engelliler Günü Engelsiz Film Festivali-1, Documentary, 2018 - 2018
Piştav Akmeşe P., Dünya Engelliler Günü Engelsiz Film Festivali-2, Documentary, 2018 - 2018

Professional Experience

2020 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Ege University, Faculty Of Education, Özel Eğitim Bölümü
2020 - Continues Fakülte Akademik Kurul Üyesi Ege University, Faculty Of Education, Özel Eğitim Bölümü
2020 - Continues Head of Department Ege University, Faculty Of Education, Özel Eğitim Bölümü
2020 - Continues Head of Department Ege University, Faculty Of Education, Özel Eğitim Bölümü
2019 - Continues Engelsiz Birimi Başkanı Ege University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
2018 - Continues Director of the Center Ege University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
2019 - 2020 Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı Ege University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
2019 - 2020 Head of Department Ege University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
2019 - 2020 Fakülte Akademik Kurul Üyesi Ege University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
2019 - 2020 Head of Department Ege University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
2018 - 2019 Engelsiz Birimi Başkan Yardımcısı Ege University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
2016 - 2019 Deputy Head of Department Ege University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
2017 - 2018 Fakülte Akademik Kurul Üyesi Ege University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
2017 - 2017 Engelsiz Birimi Başkan Yardımcısı Ege University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Courses

Yetersizliği Olan Çocuklarda İletişim, Dil ve Konuşma Becerileri, Post Graduate, 2019 - 2020
ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II, Under Graduate, 2019 - 2020
DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ, Under Graduate, 2019 - 2020
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Under Graduate, 2019 - 2020
ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II, Under Graduate, 2019 - 2020
Transition to University Life, Under Graduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I, Under Graduate, 2019 - 2020
Observation in Special Education Institutions, Under Graduate, 2018 - 2019
İLERİ SEVİYE TÜRK İŞARET DİLİ, Under Graduate, 2019 - 2020
Experience in Special Education Institutions, Under Graduate, 2018 - 2019
İŞİTME YETERSİZLİĞİ EĞİTİMİNE AİLE KATILIMI, Under Graduate, 2019 - 2020
TÜRK İŞARET DİLİ, Under Graduate, 2019 - 2020
Observation in Special Education Institutions, Under Graduate, 2018 - 2019
Supporting Communication Skills in Hearing Impairment, Under Graduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Cochlear Implant and Listening Training, Under Graduate, 2018 - 2019
The Nature of Hearing and Assistive Technologies, Under Graduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I, Under Graduate, 2019 - 2020
ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I, Under Graduate, 2019 - 2020
ERKEN MÜDAHALE PROGRAMI, Under Graduate, 2019 - 2020
Early Childhood Education in Hearing Impairment, Under Graduate, 2018 - 2019
Special Education, Under Graduate, 2018 - 2019
Special Education, Post Graduate, 2018 - 2019
Special Education, Under Graduate, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Sign Language, Under Graduate, 2016 - 2017
Child Audiology, Associate Degree, 2015 - 2016
Etkili İletişim, Under Graduate, 2015 - 2016
Human Anatomy and Physiology, Under Graduate, 2015 - 2016
Mainstreaming in Primary Education, Under Graduate, 2014 - 2015
Special Education, Under Graduate, 2014 - 2015
Special Education, Under Graduate, 2014 - 2015
Preschool Teacher Behavior Body Language and Diction, Under Graduate, 2015 - 2016

Advising Theses

Piştav Akmeşe P., Kirazlı T., İşitme Kayıplı ve Normal İşiten Çocuklarda Dil Gelişimi ve Çalışma Belleğinin Değerlendirilmesi, Post Graduate, P.Dumanlar(Student), Continues
Piştav Akmeşe P., 7-11 Yaş Arası Kekeme Olan Çocuklarda Yönetici İşlevler ve Psikometrik Özelliklerin Değerlendirilmesi, Post Graduate, N.Gülistan(Student), Continues
Piştav Akmeşe P., 6-8 Yaş Arası Çocukların Dil Becerilerinin Öyküleme Yoluyla Değerlendirilmesi , Post Graduate, C.Başkan(Student), 2020
Piştav Akmeşe P., İşitme Cihazı Kullanan Çocuklarda Dil Becerilerinin Değerlendirmesi , Post Graduate, F.Aybüke(Student), 2020
Piştav Akmeşe P., Erken Okul Çağı İşitme Kayıplı ve Normal İşiten Çocuklarda Dil Gelişimi ve Bellek Uzamının Değerlendirilmesi”, Post Graduate, A.Bütün(Student), 2020
Piştav Akmeşe P., Öğüt M. F. , Koklear İmplantlı Okul Öncesi Çocukların İşitsel Muhakeme Becerileri ile Bilimsel Süreç Becerilerinin İncelenmesi, Post Graduate, G.Levent(Student), 2020
Piştav Akmeşe P., Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Öyküleme Yoluyla Dil Becerilerinin Değerlendirilmesi, Post Graduate, S.Kanmaz(Student), 2019
Piştav Akmeşe P., Öğüt F., Koklear İmplantlı Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerilerinin Değerlendirilmesi, Post Graduate, G.Kol(Student), 2019
Piştav Akmeşe P., Öğüt F., Koklear İmplantlı Çocuklarda Erken Okur Yazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi, Post Graduate, D.Sezgin(Student), 2019
Piştav Akmeşe P., Kekemeliğe İlişkin Yararlı Olmayan İnançlar ve Düşünceler Aracı-6'nın Türkçeye Uyarlaması, Post Graduate, Ö.Özmen(Student), 2019
Piştav Akmeşe P., İşitme Cihazı Kullanan Bireylerin Cihaz Memnuniyeti ile İşitsel Yetersizlik ve Engellilik Algılarının İncelenmesi, Post Graduate, E.Çağal(Student), 2018

Activities in Scientific Journals

Turkish Journal of Special Education , Committee Member, 2018 - Continues
Ege Eğitim Dergisi, Editor, 2017 - Continues

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Member of Science Committee, 2019 - Continues

Scientific Refereeing

YAŞADIKÇA EĞİTİM DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, June 2020
Journal of Education and Future, Journal Indexed in ESCI, May 2020
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, Journal Indexed in SSCI, April 2020
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Anadolu University, Turkey, December 2019
Gazi Eğitim Dergisi, National Scientific Refreed Journal, October 2018
Ankara Üniversitesi Özel eğitim Dergisi, National Scientific Refreed Journal, October 2018
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, Journal Indexed in SSCI, September 2018
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Tübitak 1001 proje, Turkey, July 2018
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Tübitak 1001 , Turkey, July 2018
TUBITAK Project, 3501 - National Young Researcher Career Development Program, Tübitak 3501 Proje, Turkey, July 2018
Ankara Üniversitesi Özel eğitim Dergisi, National Scientific Refreed Journal, March 2018
Ankara Üniversitesi Özel eğitim Dergisi, National Scientific Refreed Journal, March 2018

Scientific Consultations

TÜBİTAK Teşvik Ödülü Hakemliği, Other, Ege University, Faculty Of Education, Özel Eğitim Bölümü, Turkey, 2020 - 2020

Tasks In Event Organizations

Öğüt M. F. , Piştav Akmeşe P., Kirazlı G., Ege University ENT Department 2.Phoniatry Symposium, Scientific Congress, İzmir, Turkey, Aralık 2019

Invited Congress and Symposium Activities

International Conference on Covid-19 Studies, Session Moderator, Ankara, Turkey, 2020
VI th International Eurasian Educational Research Congress , Session Moderator, Ankara, Turkey, 2019
1. Genişletilmiş Engelsiz Üniversiteler Bölge Çalıştayı, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2019
9. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2018
Uluslararası Engelsiz Bilişim 2018 Kongresi, Invited Speaker, Manisa, Turkey, 2018
1. Uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi, Invited Speaker, Aydın, Turkey, 2017
38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2016
VIII. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Invited Speaker, Ankara, Turkey, 2016
14. Sağlık Halk Kongresi, Invited Speaker, İzmir, Turkey, 2016
VII. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Invited Speaker, Ankara, Turkey, 2014
VI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2014

Citations

Total Citations (WOS):66
h-index (WOS):3

Invited Talks

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı, Workshop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Turkey, August 2019
Konuşma Bozukluklarındaki Etkili İletişim Stratejileri (Öğretmen), Seminar, Milli Eğitim Bakanlığı Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Doku Projes, Kapsamında Mesleki Gelişim Semineri , Turkey, April 2019
Konuşma Bozukluklarındaki Etkili İletişim Stratejileri(Aile) , Seminar, Milli Eğitim Bakanlığı Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Doku Projesi Kapsamında Veli Gelişim Semineri , Turkey, April 2019
Matematik Becerilerinde Sözel Akıl Yürütme ve Akıl Yürütme Becerilerinin Değerlendirilmesi, Seminar, Etkili İşitsel Rehabilitasyon, Turkey, March 2019
İşitme Kayıplarında Dil Değerlendirmesi: Dilin Bileşenlerine Göre Kullanılan Testler, Seminar, Etkili İşitsel Rehabilitasyon, Turkey, March 2019
Cerabral Palsy ve Özel Eğitim, Seminar, "Anlamak İçin" Konferansları -3 , Turkey, May 2018
Özel Eğitimde Cerebral Palsy Çalıştayı, Workshop, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Turkey, March 2017
İşitme Engellileri Tanıyor Muyuz ? Eğitimde İşaret Dili, Conference, Konuşan Eller Duyan Gözler Paneli, Turkey, April 2016
Özel Gereksinimli Çocuklarda İletişim Dil ve Konuşma, Workshop, Karabağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitimde Yaratıcı Uygulamalar Sempozyumu, Turkey, October 2015
Çocukla ve Ergenle Etkili İletişim, Seminar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkey, June 2015
İşaret Diline Multidispliner Bakış Paneli- Eğitimde İşaret Dili, Conference, Ege Üniversitesi, Turkey, May 2015
Erken Çocuklukta Özel Eğitim (Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Empati Derneği. Bakıcı Annem Okulda Projesi), Seminar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Turkey, April 2013
Çocukta Dil Gelişimi (Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Empati Derneği. Bakıcı Annem Okulda Projesi), Seminar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Turkey, April 2013
Çocuk Hastalıkları ve Koruma (Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı -Yurt, Yuva ve Çocuk Evlerinde Çalışan Bakım Personele 3. Hizmet İçi Eğitim Projesi), Seminar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Turkey, June 2012
Çocuklarda Beslenme ve Gıda Güvenliği (Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı -Yurt, Yuva ve Çocuk Evlerinde Çalışan Bakım Personele 3. Hizmet İçi Eğitim Projesi), Seminar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Turkey, June 2012
Hasta Çocuğa Yaklaşım, Conference, LÖSEV 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, Turkey, March 2011

Research Areas

Health Sciences, Otolaryngology , Education, Special Education, Teacher Training for Childeren With Hearing Defects, Physical therapy and rehabilitation