Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dyeing of Wool Fibers with Natural Fungal Dye from Suillus luteus

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.23, ss.2600-2604, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Equalizing effect of beta-cyclodextrin on dyeing of polyamide 6,6 woven fabrics with acid dyes

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.103, ss.2660-2668, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mixture printing pastes from high substitued guar gum and alginates on reactive printing of viscose

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.103, ss.745-751, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Automatic indigo measurement system as part of a dosing system for indigo dyeing

FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, cilt.14, ss.86-90, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Paste add on and penetration values of high and low viscosity alginate

Aatcc Review, cilt.5, ss.17-22, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Reactive dye printing with mixed thickeners on viscose

Dyes and Pigments, cilt.47, ss.189-199, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fonksiyonel tekstiller için bir platform 2BFUNTEX

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Tanıtım ve Faaliyet Dergisi, cilt.11, ss.20-21, 2014 (Hakemsiz Dergi)

The Efficiency of cyclodextrin in the post dyeing removal of hydrolyzed reactive dyes

Journal for Textile and Clothing Technology, cilt.62, ss.235-241, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Siklodekstrinlerin İnklüzyon Kompleksleri

Tekstil ve Konfeksiyon, cilt.16, ss.94-99, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

PAC LiFLERiNiN BAZiK (KATYONiK) BOYAR MADDELERLE BOYANMA MEKANİZMALARI

Tekstil ve Mühendis, cilt.13, ss.41-47, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Angora Liflerinin Boyanabilirliğinin Enzimatik İşlem ile Geliştirilmesi

Tekstil ve Mühendis, cilt.12, ss.1-8, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekstil Boyacılığında Alternatif İndirgeme Yöntemleri

TEKSTİL VE MARATON, cilt.14, ss.61-66, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Tekstil Terbiyesinde İyon Tutucuların Önemi ve Kullanımı

TEKSTIL VE KONFEKSIYON, cilt.14, ss.104-108, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pigment Baskıda Sürtme Haslığını Geliştirici Sistemler

TEKSTIL VE KONFEKSIYON, cilt.14, ss.116-120, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kükürt Boyarmaddeleri ile Ekolojik Boyama

TEKSTIL VE KONFEKSIYON, cilt.14, ss.42-46, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ITMA 2003 de Tekstil Boyama Makineleri

TEKSTIL VE KONFEKSIYON, cilt.13, ss.240-252, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ITMA 99 da Tekstil Makineleri

Tekstil ve Konfeksiyon, cilt.9, ss.268-279, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Denim Kumaşlar ve İndigo Boyamacılığı

Tekstil ve konfeksiyon, cilt.9, ss.136-143, 1999 (Hakemsiz Dergi)

ITMA 95 Tekstil Boya Makinaları

TEKSTİL İŞVEREN, no.4, ss.124-130, 1995 (Hakemsiz Dergi)

ITMA 91 Tekstil Boyama Makinaları

Tekstil ve Konfeksiyon, cilt.1, ss.486, 1991 (Hakemsiz Dergi)

Yün Liflerinin Krom Boyarmaddeleriyle Boyanması

E.Ü. Müh. Fak. Dergisi, cilt.4, ss.61, 1986 (Hakemsiz Dergi)

Pamuk Boyamacılığında Reçete Hesaplaması

E.Ü Müh. Fak. Dergisi, cilt.2, 1984 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Removal of Reactive Dyes in Textile Waste Water withMontmorillonite

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 24 - 26 Ekim 2018

GÜNEŞ IŞIĞINA DUYARLI TEKSTİLLER

UÇTEK 2019, Adana, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.220-223 Creative Commons License

Photochromic Nanofibers

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 Ekim 2018, ss.303-305

FATIGUE BEHAVIOUR OF ENCAPSULATED PHOTOCHROMIC DYE ON TEXTILE

9th INTERNATIONAL TEXTILE, CLOTHING & DESIGN CONFERENCE - Magic World of Textiles, Dubrovnik, Hırvatistan, 07 Ekim 2018, ss.89-92

Release characteristics of Naproxen loaded poly (vinylalcohol) nanofibers

Aegean International Textile and Advanced Engineering Conference AΙTAE 2018, 5 - 07 Eylül 2018

Photochromic textiles

1st International Technology Sciences and Design Symposium, Giresun, Türkiye, 27 Haziran 2018, ss.1455-1459

Encapsulated Photochromic Dye by Spray Drying on Cotton Fabrics

18th AUTEX World Textile Conference, İstanbul, Türkiye, 20 Haziran 2018, ss.375-376

Photochromic textile materials

Aegean International Textile and Advanced Engineering Conference, AITAE 2018, Lesvos, Yunanistan, 5 - 07 Eylül 2018, cilt.459 identifier identifier

The comparative study of nursing pads by electrospun cellulose acetate, polyethylene oxide and thermoplastic polyurethane nanofibers

Aegean International Textile and Advanced Engineering Conference, AITAE 2018, Lesvos, Yunanistan, 5 - 07 Eylül 2018, cilt.459 identifier identifier

Nanofibers in face masks and respirators to provide better protection

18th World Textile Conference (AUTEX), İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2018, cilt.460 identifier identifier

Electrospun poly(vinyl alcohol) mats containing naproxen-cyclodextrin inclusion complex

Aachen-Dresden-Denkendorf International Textile Conference, Stuttgart, Almanya, 30 Kasım - 01 Aralık 2017

Production of Nafion nanofibres with various carrier polymers

XIV. International İzmir Textile and Apparel Symposium (IITAS 2017), İzmir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

Layer-by-layer deposition of Ca-alginate onto cotton fabrics

3rd International Congress on Healthcare and Medical Textiles (EGEMEDITEX 2017), İzmir, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.103

INVESTIGATION OF THERMAL COMFORT PROPERTIES OF ELECTROSPUN NANOFIBER MATS

ITMC2017 - International Conference on Intelligent Textiles and Mass Customisation, Ghent, Belçika, 16 - 18 Ekim 2017

Exergy analysis of encapsulation of photochromic dye by spray drying

AUTEX 2017 World Textile Conference, Corfu, Yunanistan, 29 Mayıs 2017, cilt.254, ss.1-6

İlaç Salımı Yapabilen Nanolifli Tekstil Yüzeyleri

16. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

FOTOKROMİK BOYALARIN TEKSTİL SANAYİNDE KULLANIMI

16. ULUSLARARASI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ VE KİMYASINDAKİ SON GELİŞMELER SEMPOZYUMU, 4 - 06 Mayıs 2017

Electrospun nanofiber membranes for adsorption of dye molecules from textile wastewater

17th World Textile Conference of the Association-of-Universities-for-Textiles (AUTEX) - Shaping the Future of Textiles, Yunanistan, 29 - 31 Mayıs 2017, cilt.254 Creative Commons License identifier identifier

PREPARATION OF PHOTOCHROMIC THERMOPLASTIC POLYURETHANE FIBERS BY ELECTROSPINNING

8th INTERNATIONAL TEXTILE, CLOTHING & DESIGN CONFERENCE – Magic World of Textiles, 2 - 05 Ekim 2016

Release characteristics of naproxen loaded poly(vinyl alcohol) nanofibres crosslinked with polycarboxylic acids

2nd International Congress on Healthcare and Medical Textiles (EGEMEDITEX 2014), İzmir, Türkiye, 25 Eylül 2014, ss.1

The effect of molecular weight on the mrophology of electrospun poly(vinyl alcohol) nanofibres

XIII. International İzmir Textile and Apparel Symposium (IITAS 2014), Antalya, Türkiye, 02 Nisan 2014, ss.127-134

Photochromic Textiles for UV Protection

7. Aachen-Dresden International Textile Conference, 28 - 30 Kasım 2013

Properties of naproxen-loaded electropsun thermoplastic polyurethane nanofibers

The International Istanbul Textile Congress, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs 2013, ss.299-305

Electrospinning parameters for thermoplastic polyurethane (TPU) nanofibres

13th AUTEX World Textile Conference, Dresden, Almanya, 22 Mayıs 2013, ss.1-5

UV protective cotton fabrics with nano encapsulated photochromic dye

8. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2012

Drug delivery textiles

International Congress on Healthcare and Medical Textiles (EGEMEDITEX 2012), İzmir, Türkiye, 17 Mayıs 2012, ss.279-299

Application of encapsulated photochromic dye for UV protective textile materials

EGEMEDITEX - International Congress on Healthcare and Medical Textiles, 17 - 19 Mayıs 2012

UV protective textiles

EGEMEDITEX - International Congress on Healthcare and Medical Textiles, 17 - 19 Mayıs 2012 identifier identifier

The Effect of Napping Process on Thermo-Physiological Comfort Properties of 2-Yarn Fleecy Fabrics

XII. International İzmir Textile and Apparel Symposium, İzmir, Türkiye, 28 Ekim 2010, ss.428-431

The Use of Organoclay in Textile Waste Water Treatment

6. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2010, ss.790

On the use of cyclodextrins in textile industry

5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NANOTR-5), Eskişehir, Türkiye, 08 Haziran 2009, ss.423

Nanoclay as Sorbent for Reactive Dyes

5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2009, ss.422

Fungal Pigment ile Yün ve Pamuklu Liflerin Boyanması

III. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 07 Aralık 2006, ss.30

Pamuk Boyamacılığında Kullanılan Reaktif Boyarmaddelerin Haslık Kalitelerinde Karşılaşılan Problemler

IV. Türkiye Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 23 Ocak 2001, ss.4-8

Tekstil Boya ve Baskıcılığında Yardımcı Maddelerin Kullanımı

II. Sabun, Deterjan ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Ankara, Türkiye, 13 Mart 2000, ss.5-10

Use of Cyclodextrin in PA 6 6 Dyeing

AATCC International Conference & Exhibition, Amerika Birleşik Devletleri, ss.18

Kitap & Kitap Bölümleri

Photochromic Nanofibers

Novel Aspects of Nanofibers, Lin T., Editör, Intechopen, Londra, ss.69-85, 2018

Chapter 2: Electrospun Polyurethane Nanofibers

Aspects of Polyurethanes, Yilmaz Faris, Editör, INTECHOPEN LIMITED, Rijeka, ss.17-52, 2017 identifier identifier

Chapter 18 Photochromic Textiles

Textiles: Advances in Research and Applications, Mahltig Boris, Editör, Nova Science Publishers, NY, ss.359-380, 2017