Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metagenomics in plant pathology

1. International Molecular Plant Protection Congress, 10 - 13 Nisan 2019

Effects of ozone applications on postharvest diseases of fruit and vegetables

30 th International Horticultural Congress, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

Effects of Spray Programs in Vineyard and Different Type of Sun Drying System on Formation of Ochratoxin A on Raisins

III International Symposium on Postharvest Pathology Using Science to Increase Food Availability, 7 - 11 Haziran 2015 identifier identifier

The Determination of Resistance Levels of Botrytis cinerea Isolates to Some Fungicides and Their Molecular Characterization on Grapes in Aegean Region

Proceeding of the Symposium on Postharvest Pahology: Using Science to Increase Food Availability, Bari, İtalya, 14 Kasım 2016, ss.279

Hasat Öncesi ve Sonrası Uygulamaların Narda Punica granatum L var Hicaz Çürüklük Gelişimine EtkileriThe Effect of Pre Nad Postharvest Treatment of Hicaz Pomegranates Punica granatum L var Hicaz

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI.Bitki Koruma Kongresi Turkey 6th Plant Protection Congress with International Particiation, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016

Assesment of Aspergillus spp. Infection in Vineyards of the Aegean Region of Turkey

2nd International Symposium on Discovery and Development of Innovative Strategies for Postharvest Disease Management, Kusadasi, Türkiye, 18 Nisan - 02 Mayıs 2013, cilt.1053, ss.101-103 identifier

Postharvest Fungal PathP*ogens on Pomegranate Fruit (Punica granatum L. var. Hicaz) in Cold Storage Conditions.

2nd International Symposium on Discovery and Development of Innovative Strategies for Postharvest Disease Management, Aydın, Türkiye, 28 Nisan 2013, ss.88

Postharvest fungal pathogens on Pomegranate fruit Punica granatum in cold storage conditions

2.International symposium on Discovery and development of ınnovative strategies for postharvest disease management, 28 Nisan - 02 Mayıs 2013, ss.88

Postharvest Use of Non-Chemical Control Strategies in Turkey

International Symposium on Biological Control of Postharvest Diseases - Challenges and Opportunities, Virginia, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 28 Ekim 2010, cilt.905, ss.307-311 identifier

Türkiye Tarımında Kimyasal Savaşımın Durumu ve Entegre Savaşım Olanakları

Ziraat MÜhemdisliği VII.Teknik Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Ocak 2010, cilt.2, ss.609-625

The Effect of Combination of Hot Water with Some Postharvest Treatments on Quality and Storage Life of 'Satsuma' Mandarin

6th International Postharvest Symposium, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2009, cilt.877, ss.1559-1566 identifier identifier

Effects of the Chlorine and Heat Applications After the Harvest on the Quality and Resistance Capacity of Satsuma Mandarins

Proceedings of the International Congress. Novel Approaches for the Control of Postharvest Diseases and Disorders, Bologna, İtalya, 03 Mayıs 2007, ss.231-239

Sensitivity in Botrytis cinerea isolates to some fungicides with specific modes of action

13th Int. Botrytis Sym.October 2004, Antalya, Turkey,., Antalya, Türkiye, 25 - 31 Ekim 2004

Sensitivity in Botrytis cinerea isolates to some fungicides with spesific modes of action

XIII. International Botrytis symposium 25-31 October 2004 Antalya, 25 - 31 Ekim 2004, cilt.1, ss.305-306

Satsuma Mandarininde Derim Öncesi ve Sonrası Bazı Uygulamaların Depolamaya Etkileri.

II. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 24 Eylül 2002, ss.54-60

Havuçlarda Hasat Sonrası Bazı Uygulamaların Çürüklük Gelişimi ve Depolamaya Etkileri.

II. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 24 Eylül 2002, ss.311-316

Storage ability of Satsuma mandarin as affected by preharvest treatments

4th International Conference on Postharvest Science, JERUSALEM, İsrail, 26 - 31 Mart 2000, ss.77-78 identifier identifier

Control of postharvest penicillium decay of citrus fruits with antagonistic yeasts and chemical fungicides

4th International Conference on Postharvest Science, JERUSALEM, İsrail, 26 - 31 Mart 2000, ss.383-387 identifier identifier

Effect of some pre and postharvest treatments on decay of green mold of Satsuma mandarins

4th International Conference on Postharvest Science, JERUSALEM, İsrail, 26 - 31 Mart 2000, ss.443-445 identifier identifier