Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2009 Tıpta Uzmanlık

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1996 - 2002 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Tıpta Uzmanlık

  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında; sekiz haftalık süreyle ayaktan uygulanan pulmoner rehabilitasyonun etkinliği

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Sağlık ve Tıp

  FİBROTİK HASTALIKLARDA AKCİĞER NAKLİ , TÜRK TORAKS DERNEĞİ VE TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ

 • 2019Sağlık ve Tıp

  2019 YII 41. YIL TÜSAD KONGRESİ , Turkish Respiratory Society (TÜSAD)

 • 2019Sağlık ve Tıp

  Management of Respiratory Failure in ALS and Other Neuromuscular , AMERİCAN THORACIC SOCIETY

 • 2019Sağlık ve Tıp

  Targeted Therapeutics in Cystic Fibrosis , AMERİCAN THORACIC SOCIETY

 • 2019Sağlık ve Tıp

  2019 THE AMERİCAN THORACIC SOCIETY CONGRESS , AMERICAN THORACIC SOCIETY

 • 2019Sağlık ve Tıp

  TÜRK TORAKS DERNEĞİ 22.YILLIK KONGRE , TÜRK TRAKS DERNEĞİ

 • 2019Sağlık ve Tıp

  2019 IX. KİSTİK FİBROZİS SEMPOZYUMU KATILIM BELGESİ , ÇOCUK SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI VE KİSTİK FİBROZİS DERNEĞİ

 • 2019Sağlık ve Tıp

  2019 İZMİR KİFDER AİLE TOPLANTISI KATILIM BELGESİ , KİSTİK FİBROZİS DERNEĞİ

 • 2019Veri Analizi

  İleri Düzeyde Araştırma, Planlama ve Makale Okuryazarlığ , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2018Sağlık ve Tıp

  European Examination in Adult Respiratory Medicine , EUROPEN THORACİC SOCİETY

 • 2018Sağlık ve Tıp

  TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK BELGESİ , TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU

 • 2018Sağlık ve Tıp

  Polisomnografi (PSG) ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Kursu , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2018Sağlık ve Tıp

  Olgularla Bağışıklığı Baskılanmış Akciğer Enfeksiyonlarının Yönetimi , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2016Sağlık ve Tıp

  Methods in Epidemiologic, Clinical and Operations Research (MECOR) Level 3 , ATS-TTS MECOR Program

 • 2016Sağlık ve Tıp

  COURSE ON MECHANICAL VENTILATION FOR ACUTE RESPIRATORY FAILURE , TÜRK TORAKS DERNEĞİ VE EUROPEN RESPİRATRY SOCİETY

 • 2016Sağlık ve Tıp

  Lung Transplantation , EUROPEN THORACİC SOCİETY

 • 2015Sağlık ve Tıp

  ATS-TTS MECOR 2015 LEVEL2 , ATS-TTS MECOR Program

 • 2015Sağlık ve Tıp

  OLGULARLA ERİŞKİNLERDE KİSTİK FİBROZİS KURSU , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2014Sağlık ve Tıp

  HASTANEDE GELİŞEN PNÖMONİLERİN YÖNETİMİ KURSU , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2014Sağlık ve Tıp

  Program, Methods in Epidemiologic, Clinical and Operations Research , ATS-TTS MECOR Program

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ , EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  EĞİTİCİ GELİŞİM PROGRAMI , EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPEĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • 2014Sağlık ve Tıp

  NE GÜNCEL YAKLAŞIM: KİME, NE ZAMAN, NERED, NASIL? , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2014Sağlık ve Tıp

  TORAKS RADYOLOJİ KURSU , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2014Sağlık ve Tıp

  NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON TEORİK VE PRATİK UYGULAMA , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2014Sağlık ve Tıp

  TORASİK ULTRASONOGRAFİ VE EKOKARDİYOGRAFİ KURSU , TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

 • 2013Sağlık ve Tıp

  Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi , Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 • 2013Sağlık ve Tıp

  Yoğun Bakım Ünitesinde Sepsis Tanımı ve Enfeksiyon Kontrolü Kursu , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2013Sağlık ve Tıp

  POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM: İZLEM VE KOMPLİKASYONLAR , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2013Sağlık ve Tıp

  Beyin Ölümü, Donör Bakımı ve Organ Nakli Sempozyumu , SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 2011Sağlık ve Tıp

  Klinik Araştırmalar Eğitim Programı , DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-TC SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 2010Sağlık ve Tıp

  Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavisinde Pratik Uygulamalar Kursu , TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

 • 2008Sağlık ve Tıp

  Yoğun Bakım Kursu , 30.Ulusal Kongre-Solunum 2008

 • 2008Sağlık ve Tıp

  Yaygın Parenkimal Hastalıkları Radyolojisi Kursu , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2005Sağlık ve Tıp

  Mekanik Ventilasyon Kursu , Toraks Derneği