Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2009 Tıpta Uzmanlık

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1996 - 2002 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Tıpta Uzmanlık

  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında; sekiz haftalık süreyle ayaktan uygulanan pulmoner rehabilitasyonun etkinliği

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019FİBROTİK HASTALIKLARDA AKCİĞER NAKLİ

  Sağlık ve Tıp , TÜRK TORAKS DERNEĞİ VE TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ

 • 20192019 YII 41. YIL TÜSAD KONGRESİ

  Sağlık ve Tıp , Turkish Respiratory Society (TÜSAD)

 • 2019Management of Respiratory Failure in ALS and Other Neuromuscular

  Sağlık ve Tıp , AMERİCAN THORACIC SOCIETY

 • 2019Targeted Therapeutics in Cystic Fibrosis

  Sağlık ve Tıp , AMERİCAN THORACIC SOCIETY

 • 20192019 THE AMERİCAN THORACIC SOCIETY CONGRESS

  Sağlık ve Tıp , AMERICAN THORACIC SOCIETY

 • 2019TÜRK TORAKS DERNEĞİ 22.YILLIK KONGRE

  Sağlık ve Tıp , TÜRK TRAKS DERNEĞİ

 • 20192019 IX. KİSTİK FİBROZİS SEMPOZYUMU KATILIM BELGESİ

  Sağlık ve Tıp , ÇOCUK SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI VE KİSTİK FİBROZİS DERNEĞİ

 • 20192019 İZMİR KİFDER AİLE TOPLANTISI KATILIM BELGESİ

  Sağlık ve Tıp , KİSTİK FİBROZİS DERNEĞİ

 • 2019İleri Düzeyde Araştırma, Planlama ve Makale Okuryazarlığ

  Veri Analizi , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2018European Examination in Adult Respiratory Medicine

  Sağlık ve Tıp , EUROPEN THORACİC SOCİETY

 • 2018TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK BELGESİ

  Sağlık ve Tıp , TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU

 • 2018Polisomnografi (PSG) ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Kursu

  Sağlık ve Tıp , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2018Olgularla Bağışıklığı Baskılanmış Akciğer Enfeksiyonlarının Yönetimi

  Sağlık ve Tıp , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2016Methods in Epidemiologic, Clinical and Operations Research (MECOR) Level 3

  Sağlık ve Tıp , ATS-TTS MECOR Program

 • 2016COURSE ON MECHANICAL VENTILATION FOR ACUTE RESPIRATORY FAILURE

  Sağlık ve Tıp , TÜRK TORAKS DERNEĞİ VE EUROPEN RESPİRATRY SOCİETY

 • 2016Lung Transplantation

  Sağlık ve Tıp , EUROPEN THORACİC SOCİETY

 • 2015ATS-TTS MECOR 2015 LEVEL2

  Sağlık ve Tıp , ATS-TTS MECOR Program

 • 2015OLGULARLA ERİŞKİNLERDE KİSTİK FİBROZİS KURSU

  Sağlık ve Tıp , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2014HASTANEDE GELİŞEN PNÖMONİLERİN YÖNETİMİ KURSU

  Sağlık ve Tıp , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2014Program, Methods in Epidemiologic, Clinical and Operations Research

  Sağlık ve Tıp , ATS-TTS MECOR Program

 • 2014İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

  İş Sağlığı ve Güvenliği , EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • 2014EĞİTİCİ GELİŞİM PROGRAMI

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPEĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • 2014NE GÜNCEL YAKLAŞIM: KİME, NE ZAMAN, NERED, NASIL?

  Sağlık ve Tıp , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2014TORAKS RADYOLOJİ KURSU

  Sağlık ve Tıp , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2014NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON TEORİK VE PRATİK UYGULAMA

  Sağlık ve Tıp , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2014TORASİK ULTRASONOGRAFİ VE EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

  Sağlık ve Tıp , TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

 • 2013Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 • 2013Yoğun Bakım Ünitesinde Sepsis Tanımı ve Enfeksiyon Kontrolü Kursu

  Sağlık ve Tıp , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2013POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM: İZLEM VE KOMPLİKASYONLAR

  Sağlık ve Tıp , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2013Beyin Ölümü, Donör Bakımı ve Organ Nakli Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 2011Klinik Araştırmalar Eğitim Programı

  Sağlık ve Tıp , DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-TC SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 2010Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavisinde Pratik Uygulamalar Kursu

  Sağlık ve Tıp , TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

 • 2008Yoğun Bakım Kursu

  Sağlık ve Tıp , 30.Ulusal Kongre-Solunum 2008

 • 2008Yaygın Parenkimal Hastalıkları Radyolojisi Kursu

  Sağlık ve Tıp , TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 • 2005Mekanik Ventilasyon Kursu

  Sağlık ve Tıp , Toraks Derneği