Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Association between the low percentage of forced vital capacity and increased mortality after left ventricular assist device implantation

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.28, ss.576-585, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A comparison of maximal oxygen uptake obtained from different tests in chronic obstructive pulmonary disease patients

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.22, ss.88-94, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Comparison of maximal oxygen uptake calculated with incremental shuttle walking test and cardiopulmonary exercise test in patients with COPD

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Pulmonary rehabilitation response in elderly and younger patients with chronic obstructive pulmonary disease

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.16, ss.427-433, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The factors affecting noninvasive mechanical ventilation failure in COPD exacerbations

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.42, ss.103-112, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

[Hemophagocytic syndrome due to lung infection: a case report].

Tuberkuloz ve toraks, cilt.59, ss.374-9, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An unusual presentation of anti-Jo-1 syndrome, mimicking lung metastases, with massive pleural and pericardial effusions.

Journal of clinical rheumatology : practical reports on rheumatic & musculoskeletal diseases, cilt.12, ss.90-2, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mekanik Ventilasyon İlişkili Barotravma

Turkish Journal of Medical and Surgical Intensive Care, cilt.8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Akciğer Transplantasyonunda Hasta Seçimi Selection of Candidates for Lung Transplantation Review

Turkiye Klinikleri Arch Lung, cilt.14, ss.66-73, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOAH da Pulmoner Rehabilitasyon Kime Ne Zaman Nasıl

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi, cilt.1, ss.124-135, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Küçük Hava Yolları

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği KOAH Bülteni, ss.12-15, 2012 (Hakemsiz Dergi)

KOAH ve komorbiditeler

Türkiye Solunum Arştırmaları Derneği KOAH Bülteni, ss.2-6, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Pulmonary Edema With Predilection of the Right Upper Lobe

Turkish Respiratory Journal, cilt.5, ss.193-195, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Risk Factors for Ventilator-Associated Pneumonia Caused by MRSA in a Respiratory Intensive Care Unit

International Conference of the American-Thoracic-Society, ELECTR NETWORK, 01 Ocak 2020, cilt.201 identifier

Risk Factors of Pneumocystis Jirovecii Pneumonia in Patients with Rheumatic Diseases

AMERİCAN THORACİC SOCIETY 2019 INTERNATIONAL CONFERANCE, DALLAS, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 22 Mayıs 2019

KİSTİK FİBROZİS OLGU KONSEYİ

TTD İzmir Aylık Şube Toplatısı, İzmir, Türkiye, 09 Ekim 2018

Risk Factors for Mortality in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis Followed at Intensive Care Unit

WASOG 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SARCOIDOSIS AND INTERSTITIAL LUNG DISEASE, Creteil, Yunanistan, 7 - 09 Haziran 2018

A case report: bleomycin induced lung toxicity

WASOG 2018 International Conference on Sarcoidosis and Interstitial Lung Diseases, 7 - 09 Haziran 2018 identifier

Factors Predicting Patientsthat Will Not Bene

ATS 2018 SAN DIAGO. CA, SAN DIAGO, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 23 Mayıs 2018

Kolistin Nefrotoksisitesi Nasıl Önleyebiliriz?

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ 8-13 MAYIS 2018, 8 - 13 Mayıs 2018, ss.106

Solid organ nakli akciğer infeksiyonları

2018 TÜRK TORAKS DERNEĞİ 21. YILLIK KONGRESİ KURS KONUŞMA, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

THE ASSOCIATION BETWEEN THE LOW FVC VE MORTALİTY IN LVAD PATIENTS

2018 TÜRK TORAKS DERNEĞİ 21. YILLIK KONGRESİ PS 39, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Evaluation of VAP Frequency and the Effect of Intranasal Mupirocin in the Development of VAP in a Respiratory Intensive Care Unit

International Conference of the American-Thoracic-Society, California, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 23 Mayıs 2018, cilt.197 identifier

Comparison of Early-Onset and Late Onset VAP in Terms of Microbiological Pathogens and Prognosis

International Conference of the American-Thoracic-Society, California, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 23 Mayıs 2018, cilt.197 identifier

Evaluation of Ventilatory Associated Pneumonia Mortality in a Respiratory Intensive Care Unit

International Conference of the American-Thoracic-Society, California, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 23 Mayıs 2018, cilt.197 identifier

ARDS Tablosu İle Başvuran Akciğer Ödemi Olgusu

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

Fondaparinuks İle Tedavi Edilen Hepa rin İleİlişkili Trombositopeni Olgusu

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

Akciğer transplantasyonu

TTD İzmir Aylık Şube Toplatısı, İzmir, Türkiye, 01 Kasım 2016

Pulmonary Rehabilitation in Elderly and Younger Patients with COPD

CHEST 2016 Annual Meeting, Los-Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 26 Ekim 2016, cilt.150, ss.1125 Creative Commons License identifier

KOAH ve Astımlı Olguların İlaç Uyumlarının Değerlendirilmesi

Türk Toraks Derneği Çocukluktan Erişkinliğe Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Sempozyumu, KAYSERİ Ürgüp, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2015

Olgularla Solunumsal İnfeksiyonların Tartışılması Çok ilaca dirençli pnömoni

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

Compliance of Turkish Clinicians to the New GOLD Framework in the Treatment of COPD Patients

CHEST 2014 Annual Meeting, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 30 Ekim 2014, cilt.146, ss.75

Sol torakotomi ile sol ventrikül destek cihazı implantasyonu kısa dönem sonuçlarımız

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014

HIV Negatif Pneumocystis Jirovecii Pnömonilerinde Prognoz

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi 2013, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Nozokomiyal Pnömonilerde Kolistin Kullanımı ve Nefrotoksisite

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi 2013, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Astımda morbidite ile ilişkili faktörler

Türk Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi 2005, Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Akciğer Nakli Öncesi Komorbid Hastalıkların Tedavisi

AKCİĞER TRANSPLANTASYONU, Adalet DEMİR, Figen GÜLEN, Gül DABAK, Editör, BİLİMSEL TIP YAYINEVİ, ss.88-99, 2019

Disfaji ve akciğer

DİSFAJİ:Tanıdan Tedaviye Multidisipliner Yaklaşım, Prof. Dr. Sibel EYİGÖR, Editör, US AKADEMİ, İzmir, ss.315-323, 2019

Güncel Rehberlerde KOAH'a yaklaşımda neler değişti? Rehberlere göre hareket etmeli miyiz?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Gaye Ulubay, Öznür Yıldız, Editör, Rotatıp Kitabevi, ss.609-624, 2012

Solunumsal Rehabilitasyon ve Doğru Solunum Teknikleri

Göğüs Hastalıkları El kitabı, Tevfik ÖZLÜ, Muzaffer METİNTAŞ, Mehmet KARADAĞ, Akın KAYA, Editör, Rotatıp Kitabevi, ss.750-757, 2012