Arş.Gör.Dr.

PETEK DURGEÇ


İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Basın-Yayın Tekniği Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2016

2009 - 2016

Doktora

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

2007 - 2009

2007 - 2009

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

2001 - 2006

2001 - 2006

Lisans

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

Yeni medya düzeni ve dijital habercilik: Kaynak ve alıcı bağlamında bir araştırma

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2009

2009

Yüksek Lisans

Popüler kültür bağlamında mizah dergilerinin değişen işlevi: Penguen dergisi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, Gazetecilik, İletişim Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Hayvan Hakları ve Medya

Lisans

Lisans

Alan Muhabirliği

Lisans

Lisans

Radyo-Tv Haberciliği

Lisans

Lisans

Haber Toplama ve Yazma

Lisans

Lisans

Televizyon Haberciliği

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Popüler Kültür Bağlamında Değişen Mizah Dergileri ve Karikatür

DURGEÇ P.

The Journal of International Social Research, cilt.12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Tüketim Davranışlarının Belirlenmesinde Etkili İletişim Yöntemleri ve Sosyal Medyanın Rolü

DURGEÇ P.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.51, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Alternatif Bir Medya Alanı Olarak Yurttaş Gazeteciliği

DURGEÇ P.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Yeni Medyada Dil Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme

Durgeç P.

29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019, ss.355-360

2019

2019

Gündelik Yaşamın Dönüşümünde Yeni İletişim Teknolojilerinin Rolü

DURGEÇ P.

29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, ss.361-364

2018

2018

Türkiye’deki Feminist Hareketin Dijital Medyadaki, Görünümü

DURGEÇ P.

2. Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.1436-1441

2018

2018

Dijital Medya Ortamlarında Sunulan Sağlık Haberleri Üzerine Magazinel Bağlamda Bir Değerlendirme

DURGEÇ P.

3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2018

2011

2011

Tüketim Aracı Olarak Çocuklara Yönelik Ağ Ortamı Üzerine Bir İnceleme

DURGEÇ P.

3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 05 Ekim 2011, ss.371-379

2018

2018

Televizyon Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadın İmgesinin Kullanımı

DURGEÇ P.

3. International Women Congress, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 04 Ekim 2018

2018

2018

İnternet Gazetelerinde Erkek Şiddeti Haberlerinin Sunumu

DURGEÇ P.

1st International Cultural Informatics, Communication & Media Studies, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye, 03 Mayıs 2018

2017

2017

YAZILI BASINDA SOSYAL SORUMLULUK OLGUSUNUN TEMSİLİ

DURGEÇ P.

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.849

2017

2017

TÜRKİYE’DE İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE VERİLEN GAZETECİLİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

DURGEÇ P.

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımcı Demokrasiye Etkileri

DURGEÇ P.

Sosyal Bilimler İletişim ve Medya, Eds, Editör, Akademisyen Yayınevi, İzmir, 2018

2018

2018

Küresel Medya ve Değişen Habercilik Dinamikleri

DURGEÇ P.

Sosyal Bilimler, İletişim ve Medya, Eds, Editör, Akademisyen Yayınevi, İzmir, 2018

2018

2018

HUMOR AND CARTOON AS TOOLS OF COMMUNICATION

DURGEÇ P.

INNOVATIVE APPROACHES IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE, Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI Doç Dr. Murat Cem DEMİR Dr. Öğr Üyesi Olcay TİRE Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVAS, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.347-356, 2018

2018

2018

Ethichs of Media and Journalism

DURGEÇ P.

PPROACHES IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE, Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI Doç Dr. Murat Cem DEMİR Dr. Öğr Üyesi Olcay TİRE Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVAS, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.339-347, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Yeni Düşünceler

Yardımcı Editör

Sanatsal Etkinlik

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Tarım ve İnsan Temalı Uluslararası Fotoğraf Sergisi

Durgeç P.

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Uluslararası Gelenekselden Dijitale Medya Sempozyumu Fotoğraf Sergisi

Durgeç P.

Ekim 2017

Ekim 2017

INES Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Fotoğraf Sergisi

Durgeç P.

Ekim 2017

Ekim 2017

Alanya Belediyesi Uluslararası Fotoğraf Sergisi

Durgeç P.

Mart 2017

Mart 2017

Hayatın İçinde Kadın Ulusal Fotoğraf Sergisi

Durgeç P.

Haziran 2016

Haziran 2016

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Ulusal Karma Fotoğraf Sergisi

Durgeç P.Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

Uluslarasi Iletisim Ogrencileri Sempozyumu

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Aralık 2018

Aralık 2018

Habercilik

Seminer

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Seminer-Türkiye

Burslar

2013 - 2014

2013 - 2014

Erasmus Exchange Programme, Lodz University, Lodz, Poland

Diğer Resmi Kurumlar

Yayıncılık Etkinlikleri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Ege Üniversitesi Televizyonu Haber Editör

TV Programı

Durgeç P.